Hledat
Pokročilé hledání
Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) je jednou z největších fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Významnou součástí VŠE od jejího vzniku byla i její předchůdkyně Fakulta obchodní. FMV na základě jednotného ekonomického standardu VŠE rozvíjí studium a vědecko-výzkumnou činnost zejména v oblastech mezinárodní ekonomické vztahy, cestovní ruch, mezinárodní politika a diplomacie, politologie, obchodní a mezinárodní právo.

Více »
IMG_3548-150x150Přihlášky na bakalářské i magisterské studium přijímáme do 30. dubna

Fakulta mezinárodních vztahů nabízí atraktivní obory s širokou možností uplatnění na trhu práce v oblastech mezinárodního obchodu, diplomacie, cestovního ruchu, a obchodního a mezinárodního práva. Významnou hodnotou studia na FMV je dosažení vysoké úrovně znalostí 2-3 cizích jazyků včetně jejich odborného pojetí a intenzivní kontakt s mezinárodním prostředím během celého studia. Ze všech hlavních jazyků lze na FMV během studia skládat mezinárodně uznávané jazykové certifikáty, a to až na úrovni C2. Přihlášku podejte do 30. dubna!

Více


Zpravodaj FMV - informace o dění na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Aktuality | Všechny Aktuality

Přednáška Diplomatické akademie na téma Užití vlajek a praporů [24.04.2015]


Den Evropy: "Evropa - 70 let v míru a v prosperitě?" [24.04.2015]


Volby do AS VŠE [22.04.2015]


Stáž na Slovenském institutu v Berlíně [21.04.2015]


Europe Day Workshop [21.04.2015]


Volná místa ve workshopu „Škoda Dealership case study“ dne 24.4.2015 [21.04.2015]


Stipendijní pobyty v Japonsku [20.04.2015]


Fulbrightovo stipendium pro studium v USA na akademický rok 2016/2017 [20.04.2015]


24. 4. 2015: Mezinárodní konference mladých badatelů "Evropa inspirující" (SMS JM, FMV) [20.04.2015]


Přihlášky na bakalářské i magisterské studium přijímáme do 30. dubna [19.04.2015]


Výběrové řízení na stáž na Delegaci EU v Ženevě [17.04.2015]


Oslava 65. výročí navázání diplomatických styků mezi Československem a Pákistánem [17.04.2015]


Výběrové řízení na stáž: ústředí Českých center [16.04.2015]


Mimořádné výběrové řízení na pozici stážisty na zahraničním zastoupení CzechTourism v Amsterdamu [16.04.2015]


Výběrové řízení na stáž: EXPO v Miláně - produkční manažer marketingu a komunikace [16.04.2015]


Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa vedoucího Katedry anglického jazyka [16.04.2015]


Workshop „Česká a československá zahraniční politika v historiografické reflexi“ [15.04.2015]


Fokus Václava Moravce - příležitost k účasti pro studenty FMV [14.04.2015]


Workshop se studenty FMV, kteří se zúčastnili odborných stáží [13.04.2015]


Stínování výuky pro zájemce o studium: FMV již navštívilo více než 140 středoškolských studentů [10.04.2015]


Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: Fakulta mezinárodních vztahů
VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 221