Den otevřených dveří FMV

FMV pořádá každoročně Den otevřených dveří pro zájemce o studium. Uchazeči mohou nahlédnout do vysokoškolského prostředí v žižkovském kampusu, dozvědí se podrobné informace o jednotlivých programech a možnostech, které svým studentům FMV nabízí.

Den otevřených dveří FMV proběhl v sobotu 22. ledna 2022 od 10:00.

DOD FMV se konal v hybridní formě – prezenčně v kampusu na Žižkově ve Vencovského aule a částečně také online.

Den otevřených dveří FMV VŠE  I  22. ledna 2022

Nestihli jste DOD Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze? Pusťte si ho ze záznamu!

 • možnosti studia
 • možnosti přijetí
 • jak vypadají přijímací zkoušky
 • jak vypadá studentský život
 • studium a stáže v zahraničí
 • spolky a jiné mimoškolní aktivity

Zúčastnit se mohou pouze osoby, které:

 • byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní,
 • absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem:
  Negativním výsledkem testu se mohou prokázat pouze:

  • osoby do dovršení 18 let věku, nebo
  • osoby, které se nemohou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci;[1] nebo
  • osoby očkované proti onemocnění covid-19, pokud od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynula doba 14 dnů, nebo v případě dvoudávkového schématu jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky, nebo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů.

Po celou dobu konání DOD i pohybu po arálu je nutné používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Celé znění opatření rektorky pro vstup a pohyb v areálu VŠE najdete zde.

Máte otázky ohledně studia na FMV?

Chcete se na něco zeptat během Dne otevřených dveří nebo ještě před ním? Napište nám do naší místnosti pro dotazy na SLIDO s kódem #551870!

 • Máte otázky ohledně studia na FMV?

Aktuální informace o důležitých termínech a přijímacím řízení jsou také dostupné na Facebooku FMV VŠE Přidej se k nám!

A jaký Tě čeká program?

 1. Nejprve prezentace vedení fakulty o výhodách studia na FMV, nabídce studijních programů a podmínkách přijímacího řízení

 2. Poté studentská prezentace, ve které Ti současní studenti sdělí, proč studovat právě na FMV, podělí se o své zážitky ze studia v zahraničí a představí studentské spolky

 3. Otázky a odpovědi, na vše odpoví jak zástupci vedení fakulty, tak studenti

Proč si tedy tento den nenechat ujít? Dozvíš se...

 1. jaké možnosti fakulta studentům nabízí

 2. jaké přednosti mají jednotlivé vyučované programy

 3. jak probíhá přijímací řízení

 4. jak jsou s FMV spokojení její současní studenti

 5. jak vyplnit přihlášku

 6. jaká je nabídka mimoškolních aktivit a možnosti studia a stáží v zahraničí