Mimořádné studium

V rámci Mimořádného studia (§ 60 Zákona o vysokých školách) lze na Fakultě za poplatek absolvovat studium jakéhokoliv kurzu nebo skupiny kurzů. O absolvování studia vydá fakulta osvědčení ve formě transcript of records. Předměty úspěšně složené v rámci mimořádného studia lze uznat do studia řádného, a to až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta.

Jaké jsou možnosti mimořádného studia?