Inovační týden

Od ZS 2022/2023 je na VŠE sedmý týden semestru vyhrazen na Týden inovací ve výuce. To znamená, že v tento týden (s výjimkou pondělí) nebude výuka rozvrhována a týden bude věnován pro zavádění moderních forem výuky a Learning Management System (LMS).

Cílem Týdne inovací je:

  • modernizovat výuku na VŠE,
  • nové formy výuky a větší interakce mezi studenty,
  • podpořit zavádění LMS na VŠE.

Akce odborných kateder

Akce jazykových kateder