Studium v zahraničí

Studium v zahraničí je na Fakultě mezinárodních vztahů integrální součástí studia, a to jak na bakalářském stupni, tak i na stupni magisterském. V některých magisterských studijních programech (Mezinárodní obchod, Mezinárodní studia a diplomacie) je semestrální výjezd povinný (lze alternovat zahraniční stáží). Takovéto možnosti jsou v rámci studia na českých vysokých školách zcela mimořádné. Fakulta vyjíždějící studenty maximálně podporuje, a to jak v rovinně organizační, tak i finanční.

Studium v zahraničí je dobré plánovat dopředu a nechat si dostatečný počet volitelných kreditů.

Základní typy výjezdů do zahraničí

 

Proč vyjet do zahraničí?

  1. Získání jedinečné zkušenosti

  2. Získání nových kontaktů a přátel

  3. Osobní zkušenost s jiným akademickým prostředím

  4. Poznání nových kultur

  5. Zlepšení jazykových a osobnostních dovedností

  6. Výrazné zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce

Fakultní specifika studia v zahraničí

 

Podrobné informace ohledně studia v zahraničí naleznete na webu Oddělení zahraničních styků.