Doktorské studium

Doktorské studium a jeho rozvoj patří mezi klíčové priority fakulty, takže vedení fakulty je připraveno do něj výrazně investovat tak, aby motivovaní a pracovití studenti měli zajištěny dobré podmínky již od počátku studia. Vedle pravidelného měsíčního stipendia jsou k dispozici také mimořádná stipendia, stipendia na zahraniční cesty na prestižní konference, motivační systémy na podporu vědecké práce na jednotlivých katedrách, programy na podporu tzv. post-doců vytvářející atraktivní platové podmínky, stáže na prestižních zahraničních univerzitách atp. Vedle materiálních podmínek lze za velkou výhodu doktorského studia považovat také mimořádnou pestrost, flexibilitu a tvůrčí hodnotu práce v akademickém prostředí, které se mohou v delší životní perspektivě ukázat jako nedocenitelné.

Nabízené programy doktorského studia

Předpisy k doktorskému studiu

Aktuální předpisy:

Starší předpisy:

 

Důležité kontakty v úseku vědy

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Proděkanka pro vědu a doktorské studium
Místnost: NB 210
Telefon: + 420 224 095 248
E-mail: radka.drulakova@vse.cz

Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.

Asistent proděkanky pro vědu a doktorské studium
Místnost: NB 211
Telefon: + 420 224 095 270
E-mail: jiri.sejkora@vse.cz

Martina Machová

Studijní referentka pro doktorské studium
Místnost: NB 209
Telefon: + 420 224 095 240
E-mail: martina.machova@vse.cz 

 

Státní doktorská zkouška

 

Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací - složení a termíny obhajob

 

Komise pro státní doktorské zkoušky - složení a termíny zkoušek

 

Oborové rady

Studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada. Pro více informací použijte odkaz níže.

  • Oborové rady
  • Autor: PR FMV
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: