Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

Tento obor doktorského studia poskytuje hlubší znalosti z právních disciplín úzce souvisejících s problematikou mezinárodních i vnitrostátních obchodních vztahů. Proto dominantními předměty tohoto oboru jsou Obchodní právo, Právo obchodních společností, Mezinárodní, evropské a srovnávací právo, Soutěžní právo a Právo duševního vlastnictví.

Uchazeči o tento obor studia mohou být nejen právníci, ale i absolventi vysokých škol s ekonomickým či humanitním zaměřením, pokud budou splňovat podmínky přijímacího řízení, tj. rozsah výuky práva na úrovni magisterského studia hlavní specializace Podnikání a právo, Komerční právo. Jejich pozdější uplatnění bude především ve vědecko-výzkumné sféře, dále v mezinárodních, politických a obchodních vztazích, u zahraničních firem a také ve státní správě či v orgánech EU.

Hlavní důraz je kladen na zpracování disertační práce, která by měla odrážet specializaci doktoranda (komerční nebo finanční sféra), na samostatnost a kvalitu jejího zpracování (samostudium, odborná praxe, orientace v zahraničních pramenech) a na úspěšnou obhajobu navržených přístupů a závěrů.

Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

Představení doktorského studijního programu s doc. JUDr. Nicole Grmelovou, Ph.D., vedoucí Katedry podnikového a evropského práva, a absolventy Ph.D. programu.