Faculty Development Program

Program rozvoje pedagogických dovedností akademických pracovníků FMV (FDP)  byl pilotně testován v roce 2019 a první řádný běh proběhl v roce 2020. Od roku 2021 jsou do programu zapojeni i neakademičtí pracovníci fakulty.

Cíle

Program nabízí financování rozvoje kariérních plánů akademických i neakademických pracovníků prostřednictvím školících programů, odborných seminářů či vzdělávacích workshopů v souladu s jejich akademickým profilem a prospěšné pro plánovaný kariérní rozvoj v rámci příslušné katedry a dané pracovní činnosti.

Aktivity pro akademické pracovníky

Financované aktivity mohou být zaměřeny na individuální rozvoj v následujících oblastech. Může se přitom jednat o individuální i skupinová školení, účast na odborných akcích, anebo individuální mentoring:

  • Komunikační dovednosti a jednání
  • Managemnet a leadership
  • Odborná školení
  • Práce s daty a prezenatce dat
  • Využití moderních výukových metod, včetně e-learning a případových studií
  • Zkvalitnění výuky odborného cizího jazyka

Aktivity pro neakademické pracovníky

Financované aktivity mohou být zaměřeny na individuální rozvoj v následujících oblastech. Může se přitom jednat o individuální i skupinová školení, účast na odborných akcích, anebo individuální mentoring:

  • Práce s daty a prezentace dat
  • Komunikační dovednosti a jednání
  • Odborná školení