Faculty Development Program

Program rozvoje pedagogických dovedností akademických pracovníků FMV (FDP)  byl pilotně testován v roce 2019 a první řádný běh proběhl v roce 2020.

Cíle

Program nabízí financování rozvoje kariérních plánů akademických pracovníků prostřednictvím školících programů, odborných seminářů či vzdělávacích workshopů v souladu s jejich akademickým profilem a prospěšné pro plánovaný kariérní rozvoj v rámci příslušné katedry a dané pracovní činnosti.

Aktivity

Financované aktivity mohou být zaměřeny na individuální rozvoj v následujících oblastech. Může se přitom jednat o individuální i skupinová školení, účast na odborných akcích, anebo individuální mentoring:

  • Rozvoj kritického myšlení ve výuce
  • Tvorba a využití případových studií ve výuce
  • Využití moderních výukových metod, včetně e-learningových nástrojů
  • Zkvalitnění výuky odborného cizího jazyka
  • Práce s daty a prezentace dat ve výuce
  • Účast na odborných akcích a konferencích (bez vědeckého příspěvku)