Rada pro strategické řízení a spolupráci s praxí

Rada pro strategické řízení a spolupráci s praxí je důležitou součástí fakulty a funguje jako poradní orgán děkana. Její působnost je dána Statutem FMV.

Základní informace o radě

Jaká je role rady pro strategické řízení a spolupráci s praxí?

  1. Rada posuzuje úspěšnost studijních programů v dané oblasti vzdělávání.
  2. Rada slouží k získávání zpětné vazbu od praxe, absolventů a studentů.
  3. Rada charakterizuje potenciální problémy a příležitosti a doporučuje relevantní opatření.