Přijímací řízení na navazující magisterské studium

Důležité termíny

 1. Začátek přijímání přihlášek: 1. prosince 2020

 2. Den otevřených dveří FMV: 23. ledna 2021

 3. Den otevřených dveří VŠE: 21. prosince 2020

 4. Termín pro podání přihlášky: 30. dubna 2021

 5. Přijímací zkoušky: 18. června 2021

 6. Zápis přijatých do studia: on-line do 25. června 2021

Na vybrané programy přijímáme také od letního semestru: přihlášky přijímáme obvykle od poloviny října do 30. listopadu a přijímací zkoušky a zápis do studia probíhá v lednu. Sledujte aktuality na našem webu!

 

Podmínky přijetí do magisterského studia

 

Rámcový obsah přijímacích zkoušek

 

Od podání přihlášky po začátek studia na FMV

 1. Prvním krokem ke studiu na Fakultě mezinárodních vztahů je založení a vyplnění přihlášky, a to na http://insis.vse.cz/prihlaska/. Vyplňte všechny sekce tak, aby byly označeny zeleným symbolem. Červený symbol vždy značí, že některý z požadovaných údajů chybí a je třeba ho doplnit. Pozornost věnujte zejména pořadí programů, které je závazné a nelze ho po přijetí měnit. Vyberte jazyky pro přijímací zkoušku. Přihlášky obvykle začínáme přijímat koncem listopadu a přihlašování končí 30. dubna.

 2. Přímo při vyplňování přihlášky můžete uhradit poplatek za přijímací zkoušku, a to platební kartou. Případně můžete využít zobrazené platební údaje a poplatek na účet VŠE zaslat převodem nebo poukázkou. V takovém případě ale dejte pozor na správné vyplnění variabilního symbolu, který je nutný pro spojení platby s přihláškou. Dále zpracováváme jen zaplacené a kompletně vyplněné přihlášky.

 3. Studenti bakalářského studia, kteří splní podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek, budou přijati bez nutnosti skládat přijímací zkoušku. Podmínky se ověřují po uzavření přihlášek, tj. v prvním květnovém týdnu. Takto přijatí studenti se obvykle mohou do studia zapsat dříve, a to u studijní referentky; nejdříve však po dokončení bakalářského studia.

 4. Několik dnů po uzavření přihlášek, tj. začátkem května vám emailem zašleme pozvánku k přijímací zkoušce. Pozvánka obsahuje den, hodinu a místnost konání zkoušky a uvedený termín je závazný. Jeho změna není vzhledem k počtu uchazečů obvykle vůbec možná. Vždy ale pořádáme také náhradní termín v srpnu, na který vás může přihlásit studijní referentka FMV. Pozvánka obsahuje kód nutný ke spuštění přijímacího testu, proto jí v den přijímací zkoušky přineste s sebou vytištěnou nebo v mobilu.

 5. Přijímací zkoušky se na Fakultě mezinárodních vztahů konají formou elektronických testů na počítači. Své odpovědi tak můžete libovolně upravovat a výsledek vidíte ihned po skončení posledního testu. Test z ekonomie, test z odborné části i  test z cizího jazyka trvá 35 minut.

 6. Zpravidla v ten samý den po skončení přijímací zkoušek vyhlásí děkan fakulty bodové hranice pro přijetí, a to jak pro celkový součet, tak pro jednotlivé testy. Následně se stav přijetí objeví ve vaší elektronické přihlášce. Dopis o přijetí se v PDF uloží ve vaší přihlášce, poštou zasíláme pouze negativní rozhodnutí. Odvolání je možné do jednoho měsíce od doručení a musí mít písemnou formu s podpisem.

 7. Přijaté uchazeče oslovíme ihned také mailem a pozveme je na zápis do studia. Ten se koná koncem června, většinou den po přijímacích zkouškách, a účast na něm je pro všechny přijaté uchazeče povinná. Zastoupení je možné jen na základě ověřené plné moci. Pokud jste na FMV ještě nestudovali, je součástí zápisu také informační soustředění a focení na školní karty. Dozvíte se, jak vyzvednout své uživatelské jméno a heslo a začít používat celý studijní informační systém InSIS.

 8. Během zápisu bude založeno vaše studium a vy budete mít celé léto na to, abyste si zaregistrovali předměty, které byste chtěli v první semestru studovat. Zájemci o ubytování na koleji se budou registrovat svým uživatelským jménem v přihlašovacím systému kolejí. Uchazeči, kteří nebudou moci doložit doklad o bakalářském vzdělání budou muset v této fázi čekat, založení studia a přístup do systému je možný až po předložení diplomu nebo potvrzení studijního oddělení.

 9. Obvykle ve třetím týdnu v září začíná výuka v prvním semestru.

A teď si vyber ten správný program

Magisterské studium na Fakultě mezinárodních vztahů nabízí vysoce specializované programy v českém i anglickém jazyce. Vyber si ten s nejlepším uplatněním a nejširšími možnostmi získat při studiu také něco navíc!

 • A teď si vyber ten správný program
 • A teď si vyber ten správný program
 • A teď si vyber ten správný program

Podmínky přijetí

 

Potřebuješ další informace k magisterskému studiu?

Hana Tatoušková

Místnost: NB385a

Telefon: +420 224 09 5243

E-mail: hana.tatouskova@vse.cz