Přijímací řízení na navazující magisterské studium

Důležité termíny

 1. Začátek přijímání přihlášek: 3. prosince 2018

 2. Den otevřených dveří FMV: 19. ledna 2019

 3. Den otevřených dveří VŠE: 18. prosince 2018

 4. Termín pro podání přihlášky: 30. dubna 2019

 5. Přijímací zkoušky: 27. června 2019

 6. Zápis přijatých do studia: 28. června 2019

Podmínky přijetí do magisterského studia

 

Rámcový obsah přijímacích zkoušek

 

Od podání přihlášky po začátek studia na FMV

 1. Prvním krokem ke studiu na Fakultě mezinárodních vztahů je založení a vyplnění přihlášky, a to na http://insis.vse.cz/prihlaska/. Vyplňte všechny sekce tak, aby byly označeny zeleným symbolem. Červený symbol vždy značí, že některý z požadovaných údajů chybí a je třeba ho doplnit. Pozornost věnujte zejména pořadí programů, které je závazné a nelze ho po přijetí měnit. Vyberte jazyky pro přijímací zkoušku. Přihlášky obvykle začínáme přijímat koncem listopadu a přihlašování končí 30. dubna.

 2. Přímo při vyplňování přihlášky můžete uhradit poplatek za přijímací zkoušku, a to platební kartou. Případně můžete využít zobrazené platební údaje a poplatek na účet VŠE zaslat převodem nebo poukázkou. V takovém případě ale dejte pozor na správné vyplnění variabilního symbolu, který je nutný pro spojení platby s přihláškou. Dále zpracováváme jen zaplacené a kompletně vyplněné přihlášky.

 3. Studenti bakalářského studia, kteří splní podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek, budou přijati bez nutnosti skládat přijímací zkoušku. Podmínky se ověřují po uzavření přihlášek, tj. v prvním květnovém týdnu. Takto přijatí studenti se obvykle mohou do studia zapsat dříve, a to u studijní referentky; nejdříve však po dokončení bakalářského studia.

 4. Několik dnů po uzavření přihlášek, tj. začátkem května vám emailem zašleme pozvánku k přijímací zkoušce. Pozvánka obsahuje den, hodinu a místnost konání zkoušky a uvedený termín je závazný. Jeho změna není vzhledem k počtu uchazečů obvykle vůbec možná. Vždy ale pořádáme také náhradní termín v srpnu, na který vás může přihlásit studijní referentka FMV. Pozvánka obsahuje kód nutný ke spuštění přijímacího testu, proto jí v den přijímací zkoušky přineste s sebou vytištěnou nebo v mobilu.

 5. Přijímací zkoušky se na Fakultě mezinárodních vztahů konají formou elektronických testů na počítači. Své odpovědi tak můžete libovolně upravovat a výsledek vidíte ihned po skončení posledního testu. Test z ekonomie, test z odborné části i  test z cizího jazyka trvá 35 minut.

 6. Zpravidla v ten samý den po skončení přijímací zkoušek vyhlásí děkan fakulty bodové hranice pro přijetí, a to jak pro celkový součet, tak pro jednotlivé testy. Následně se stav přijetí objeví ve vaší elektronické přihlášce. Dopis o přijetí se v PDF uloží ve vaší přihlášce, poštou zasíláme pouze negativní rozhodnutí. Odvolání je možné do jednoho měsíce od doručení a musí mít písemnou formu s podpisem.

 7. Přijaté uchazeče oslovíme ihned také mailem a pozveme je na zápis do studia. Ten se koná koncem června, většinou den po přijímacích zkouškách, a účast na něm je pro všechny přijaté uchazeče povinná. Zastoupení je možné jen na základě ověřené plné moci. Pokud jste na FMV ještě nestudovali, je součástí zápisu také informační soustředění a focení na školní karty. Dozvíte se, jak vyzvednout své uživatelské jméno a heslo a začít používat celý studijní informační systém InSIS.

 8. Během zápisu bude založeno vaše studium a vy budete mít celé léto na to, abyste si zaregistrovali předměty, které byste chtěli v první semestru studovat. Zájemci o ubytování na koleji se budou registrovat svým uživatelským jménem v přihlašovacím systému kolejí. Uchazeči, kteří nebudou moci doložit doklad o bakalářském vzdělání budou muset v této fázi čekat, založení studia a přístup do systému je možný až po předložení diplomu nebo potvrzení studijního oddělení.

 9. Obvykle ve třetím týdnu v září začíná výuka v prvním semestru.

Přihlášky do vybraných magisterských oborů přijímáme také do 30. listopadu, a to se začátkem studia od letního semestru, tj. od února. Podrobnosti zde.

A teď si vyber ten správný program

Magisterské studium na Fakultě mezinárodních vztahů nabízí vysoce specializované programy v českém i anglickém jazyce. Vyber si ten s nejlepším uplatněním a nejširšími možnostmi získat při studiu také něco navíc!

 • A teď si vyber ten správný program
 • A teď si vyber ten správný program
 • A teď si vyber ten správný program

 

Podmínky přijetí

 

Potřebuješ další informace?

Hana Tatoušková

Místnost: NB385a

Telefon: +420 224 09 5243

E-mail: hana.tatouskova@vse.cz