Přijímací řízení na navazující magisterské studium

Důležité termíny pro přijímací řízení do zimního semestru

 1. Začátek přijímání přihlášek: 1. prosince 2023

 2. Den otevřených dveří VŠE: 19. prosince 2023

 3. Den otevřených dveří FMV: 20. ledna 2024

 4. Termín pro podání přihlášky: 30. dubna 2024

 5. Přijímací zkoušky: 17. června 2024

 6. Zápis přijatých do studia: online do 21. června 2024

Na vybrané programy přijímáme také od letního semestru: přihlášky přijímáme obvykle od 1. do 30. listopadu, přijímací zkoušky a zápis do studia probíhají v lednu.

Do letního semestru 2023/2024 otevíráme přihlášky na všechny programy (s výjimkou N-IB). Přihlášky přijímáme od středy 1. listopadu od 9:00 do čtvrtka 30. listopadu 2023 23:59. Přijímací zkoušky proběhnou v pondělí 22. ledna 2024.

Podmínky přijetí do magisterského studia

Rámcový obsah přijímacích zkoušek

Od podání přihlášky po začátek studia na FMV

 1. Prvním krokem ke studiu na Fakultě mezinárodních vztahů je založení a vyplnění přihlášky, a to na http://insis.vse.cz/prihlaska/. Vyplňte všechny sekce tak, aby byly označeny zeleným symbolem. Červený symbol vždy značí, že některý z požadovaných údajů chybí a je třeba ho doplnit. Pozornost věnujte zejména pořadí programů, které je závazné a nelze ho po přijetí měnit. Vyberte jazyky pro přijímací zkoušku. Přihlášky obvykle začínáme přijímat koncem listopadu a přihlašování končí 30. dubna.

 2. Přímo při vyplňování přihlášky můžete uhradit poplatek za přijímací zkoušku, a to platební kartou. Případně můžete využít zobrazené platební údaje a poplatek na účet VŠE zaslat převodem nebo poukázkou. V takovém případě ale dejte pozor na správné vyplnění variabilního symbolu, který je nutný pro spojení platby s přihláškou. Dále zpracováváme jen zaplacené a kompletně vyplněné přihlášky.

 3. Studenti bakalářského studia, kteří splní podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek, budou přijati bez nutnosti skládat přijímací zkoušku. Podmínky se ověřují po uzavření přihlášek, tj. v prvním květnovém týdnu.

 4. Několik dnů po uzavření přihlášek, tj. začátkem května vám emailem zašleme pozvánku k přijímací zkoušce. Pozvánka obsahuje den, hodinu a místnost konání zkoušky a uvedený termín je závazný. Jeho změna není vzhledem k počtu uchazečů obvykle vůbec možná. Pozvánka obsahuje kód nutný ke spuštění přijímacího testu, proto jí v den přijímací zkoušky přineste s sebou vytištěnou nebo v mobilu.

 5. Přijímací zkoušky se na Fakultě mezinárodních vztahů konají formou elektronických testů na počítači. Své odpovědi tak můžete libovolně upravovat a výsledek vidíte ihned po skončení posledního testu. Test z ekonomie, test z odborné části i  test z cizího jazyka trvá 35 minut.

 6. Zpravidla v ten samý den po skončení přijímací zkoušek vyhlásí děkan fakulty bodové hranice pro přijetí, a to jak pro celkový součet, tak pro jednotlivé testy. Následně se stav přijetí objeví ve vaší elektronické přihlášce. Dopis o přijetí se v PDF uloží ve vaší přihlášce, poštou zasíláme pouze negativní rozhodnutí. Odvolání je možné do jednoho měsíce od doručení a musí mít písemnou formu s podpisem.

 7. Přijaté uchazeče oslovíme ihned také mailem a pozveme je na zápis do studia. Ten se koná koncem června elektronicky.

 8. Během zápisu bude založeno vaše studium a vy budete mít celé léto na to, abyste si zaregistrovali předměty, které byste chtěli v první semestru studovat. Zájemci o ubytování na koleji se budou registrovat svým uživatelským jménem v přihlašovacím systému kolejí. Uchazeči, kteří nebudou moci doložit doklad o bakalářském vzdělání budou muset v této fázi čekat, založení studia a přístup do systému je možný až po předložení diplomu nebo potvrzení studijního oddělení.

 9. Se svými budoucími spolužáky se poznáte na seznamovacím kurzu. Obvykle ve třetím týdnu v září začíná výuka v prvním semestru.

A teď si vyber ten správný program

Magisterské studium na Fakultě mezinárodních vztahů nabízí vysoce specializované programy v českém i anglickém jazyce. Vyber si ten s nejlepším uplatněním a nejširšími možnostmi získat při studiu také něco navíc!

 • A teď si vyber ten správný program
 • A teď si vyber ten správný program
 • A teď si vyber ten správný program

Podmínky přijetí

Potřebuješ další informace o studiu?

Kontakt

Kontakt

E-mail: fmv@vse.cz