MPA Sportovní diplomacie

Vzdělávací program Sportovní diplomacie je akreditován jako program typu Master of Public Administration (MPA), který je postgraduálním mezinárodním manažerským programem zaměřeným na přípravu pracovníků ve veřejné správě a neziskovém sektoru.

Hlavním partnerem programu je Český olympijský výbor. Program je propojen s projektem Duální kariéra, který je zaměřený na české sportovce. Program podporuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Národní sportovní agentura a Slovenský olympijský a sportovní výbor.

Proč studovat MPA Sportovní diplomacie?

 1. Špičkový lektorský tým a praktická orientace výuky

 2. Impuls pro profesní a kariérní růst

 3. Networking–vynikající kontakty ze sportovního prostředí v ČR i v zahraničí, akademické i veřejné sféry

 4. Nové zkušenosti při řešení odborné problematiky

 5. Nový pohled na úzce specializované oblasti z pohledu sportovní diplomacie

 6. Rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností

Program MPA Sportovní diplomacie:

 • je určen zájemcům ze široké veřejnosti, dále též zástupcům sportovních svazů a organizací a vrcholovým sportovcům, kteří již končí nebo ukončili svou kariéru, a kteří se chtějí hlouběji zaměřit na mezinárodní (zahraniční) dimenzi kontaktů v oblasti sportu a zastupování státu nebo sportovních svazů na mezinárodní rovině;
 • je zaměřen na ukotvení teoretických poznatků v praktickém užití a umožní studentům adekvátní zapojení se do mezinárodní spolupráce.
 • jsou zváni přední odborníci na danou problematiku z praxe, jak české (nejen) sportovní scény, tak také mezinárodních organizací.
 • v rámci programu účastníci realizují studijní cestu do mezinárodní sportovní organizace dle svého zaměření.
 • absolventi vzdělávacího programu jsou připraveni k zastupování jednotlivých sportovních svazů či dalších organizací na mezinárodní scéně, jsou připraveni pro práci ve výkonných a manažerských pozicích, které vyžadují znalosti a kompetence související s marketingem, vyjednáváním a dalšími dovednostmi a znalostmi.

MPA Alumni

Nikol Kučerová

Nikol Kučerová

česká akrobatická lyžařka (ZOH 2014, 2018, 2022, Rookie of the Year ve Světovém poháru) & předsedkyně Komise sportovců Českého olympijského výboru

„Věnovala jsem se 13 let skicrossu na vrcholové úrovni, předtím jsem závodila v alpských disciplínách (8x MS a 3x ZOH). Současně s vrcholovým sportem jsem se vždy snažila věnovat studiu. Nejprve jsem absolvovala magisterské studium historie a poté se přihlásila na sportovní diplomacii. Studium pro mě bylo přínosem v mnoha směrech. Dozvěděla jsem se mnoho (nejen) o fungování mezinárodního sportu. Potkala jsem mnoho zajímavých a inspirativních lidí jak mezi studenty, tak učiteli.“

Matěj Tóth

Matěj Tóth

atlet (olympijský vítěz a mistr světa v chůzi na 50km) & ředitel Vojenského sportovního centra DUKLA Banská Bystrica & člen výkonného výboru Slovenského olympijského a sportovního výboru a Slovenského atletického svazu, kde je zároveň předseda Komise sportovců

„Štúdium športovej diplomacie mi veľmi pomohlo pri prechode zo športovej kariéry do funkcionárskych pozícii. Získal som množstvo nových kontaktov a užitočných zručností, ktoré často využívam pri jednaniach.“

Ilona Burgrová

Ilona Burgrová

basketbalistka (LOH 2012, 2. místo na MS 2010, ME) & předsedkyně Komise rovných příležitostí Českého olympijského výboru

„Studium sportovní diplomacie jsem měla absolvovat již za dob své aktivní kariéry. Nejen že mi poskytlo mnoho důležitých informací například o sportovním zákulisí, technikách vyjednávání, umění prezentace i vybraného chování, ale stejně důležitá byla možnost networkingu a sdílení informací. Ve své současné pozici předsedkyně Komise rovných příležitostí ČOV vnímám všechny nabité dovednosti, vědomosti i kontakty jako velmi užitečné a smysluplné.“

Struktura programu:

Program MPA je koncipován jako dvousemestrální program celoživotního vzdělávání. Studium je realizováno v třídenních modulech (pátek odpoledne, sobota celý den, neděle celý den) v prostorách ČOV v Praze. Součástí studia je dále zahraniční studijní cesta realizovaná ve spolupráci s ČOV a dalšími partnery programu a zpracování a obhajoba závěrečné práce.

V rámci programu účastník absolvuje 10 předmětů realizovaných v 8 víkendových soustředěních (208 vyučovacích hodin formou přednášek a seminářů), studijní cestu (6 + 98 hodin výuky) a zpracuje, obhájí a veřejně prezentuje praktický projekt (26 hodin výuky).

Ident Předmět Ukončení Kredity
2SMQ05 Komunikace a práce s médii zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ08 Mezikulturní komunikace zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ04 Negociace a argumentace zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ01 Organizace a financování sportu zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ03 Sportovní diplomacie – semestrální projekt 1 zkouška ECTS 3 kr.
2SMQ10 Sportovní diplomacie – semestrální projekt 2 závěrečná zkouška 6 kr.
2SMQ09 Sportovní diplomacie – studijní cesta zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ06 Sportovní diplomacie a olympijské hnutí zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ02 Sportovní právo zkouška ECTS 3 kr.
2OPQ01 Základy lidských zdrojů zkouška ECTS 3 kr.
2MOQ03 Základy managementu a marketingu zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ12 Základy protokolu a etikety zkouška ECTS 3 kr.

Předpokladem pro přijetí je absolvování alespoň bakalářského stupně studia nebo studia jiného mezinárodně uznávaného studijního programu s titulem MPA/MBA a minimálně dva roky praxe ve sportovní oblasti, případně její ekvivalent uznaný ČOV. Uchazeč zasílá na kontakt uvedený níže své profesní CV, motivační dopis a kopii VŠ diplomu minimálně na úrovni Bc. Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru na základě motivačního dopisu.

Cena studijního programu MPA – Sportovní diplomacie činí 90 tisíc Kč za celý roční program.

Program Sportovní diplomacie (MPA) se opět otevře pro nové uchazeče od září 2023. Přihlášky je možné zasílat do 15. června 2023 (do 23:59 CET).

Uchazeč zasílá e-mailem na adresu katerina.koci@vse.cz své profesní CV, motivační dopis a kopii VŠ diplomu minimálně na úrovni Bc. Přijímací zkouška proběhne předběžně v termínu 31.7.-4.8.2023 formou online pohovoru na základě motivačního dopisu.

Zajímá Vás MPA program Sportovní diplomacie?

Pro více informací ohledně podmínek přijetí a přihlášky kontaktujte koordinátorku programu Ing. Mgr. Kateřinu Kočí, Ph.D. Další informace o programu najdete zde.

 • Zajímá Vás MPA program Sportovní diplomacie?