MPA Sportovní diplomacie

Vzdělávací program Sportovní diplomacie je akreditován jako program typu Master of Public Administration (MPA), který je postgraduálním mezinárodním manažerským programem zaměřeným na přípravu pracovníků ve veřejné správě a neziskovém sektoru.

Hlavním partnerem programu je Český olympijský výbor. Program je propojen s projektem Duální kariéra, který je zaměřený na české sportovce. Program podporuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Národní sportovní agentura a Slovenský olympijský a sportovní výbor.

 

Proč studovat MPA Sportovní diplomacie?

 1. Špičkový lektorský tým a praktická orientace výuky

 2. Impuls pro profesní a kariérní růst

 3. Networking–vynikající kontakty ze sportovního prostředí v ČR i v zahraničí, akademické i veřejné sféry

 4. Nové zkušenosti při řešení odborné problematiky

 5. Nový pohled na úzce specializované oblasti z pohledu sportovní diplomacie

 6. Rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností

Program MPA Sportovní diplomacie:

 • je určen zájemcům ze široké veřejnosti, dále též zástupcům sportovních svazů a organizací a vrcholovým sportovcům, kteří již končí nebo ukončili svou kariéru, a kteří se chtějí hlouběji zaměřit na mezinárodní (zahraniční) dimenzi kontaktů v oblasti sportu a zastupování státu nebo sportovních svazů na mezinárodní rovině;
 • je zaměřen na ukotvení teoretických poznatků v praktickém užití a umožní studentům adekvátní zapojení se do mezinárodní spolupráce.
 • jsou zváni přední odborníci na danou problematiku z praxe, jak české (nejen) sportovní scény, tak také mezinárodních organizací.
 • v rámci programu účastníci realizují studijní cestu do mezinárodní sportovní organizace dle svého zaměření.
 • absolventi vzdělávacího programu jsou připraveni k zastupování jednotlivých sportovních svazů či dalších organizací na mezinárodní scéně, jsou připraveni pro práci ve výkonných a manažerských pozicích, které vyžadují znalosti a kompetence související s marketingem, vyjednáváním a dalšími dovednostmi a znalostmi.

 

Struktura programu:

Program MPA je koncipován jako dvousemestrální program celoživotního vzdělávání. Studium je realizováno v třídenních modulech (pátek odpoledne, sobota celý den, neděle celý den) v prostorách ČOV v Praze. Součástí studia je dále zahraniční studijní cesta realizovaná ve spolupráci s ČOV a dalšími partnery programu a zpracování a obhajoba závěrečné práce.

V rámci programu účastník absolvuje 10 předmětů realizovaných v 8 víkendových soustředěních (208 vyučovacích hodin formou přednášek a seminářů), studijní cestu (6 + 98 hodin výuky) a zpracuje, obhájí a veřejně prezentuje praktický projekt (26 hodin výuky).

Ident Předmět Ukončení Kredity
2SMQ05 Komunikace a práce s médii zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ08 Mezikulturní komunikace zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ04 Negociace a argumentace zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ01 Organizace a financování sportu zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ03 Sportovní diplomacie – semestrální projekt 1 zkouška ECTS 3 kr.
2SMQ10 Sportovní diplomacie – semestrální projekt 2 závěrečná zkouška 6 kr.
2SMQ09 Sportovní diplomacie – studijní cesta zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ06 Sportovní diplomacie a olympijské hnutí zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ02 Sportovní právo zkouška ECTS 3 kr.
2OPQ01 Základy lidských zdrojů zkouška ECTS 3 kr.
2MOQ03 Základy managementu a marketingu zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ12 Základy protokolu a etikety zkouška ECTS 3 kr.

 

Požadované předpoklady pro uchazeče:

Předpokladem pro přijetí je absolvování alespoň bakalářského stupně studia nebo studia jiného mezinárodně uznávaného studijního programu s titulem MPA/MBA a minimálně dva roky praxe ve sportovní oblasti, případně její ekvivalent uznaný ČOV. Uchazeč zasílá na kontakt uvedený níže své profesní CV, motivační dopis a kopii VŠ diplomu minimálně na úrovni Bc. Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru na základě motivačního dopisu.

Cena: zaváděcí cena studijního programu MPA – Sportovní diplomacie činí 84 tisíc Kč za celý roční program.

Zajímá Vás MPA program Sportovní diplomacie?

Pro více informací ohledně podmínek přijetí a přihlášky kontaktujte koordinátorku programu Ing. Mgr. Kateřinu Kočí, Ph.D. Další informace o programu najdete zde.

 • Zajímá Vás MPA program Sportovní diplomacie?