Sportovní diplomacie

V roce 2017 byl na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE slavnostně zahájen nový vzdělávací program Sportovní diplomacie. Program, který je organizován ve spolupráci s Českým olympijským výborem a Ministerstvem zahraničních věcí ČR, je určen zájemcům z praxe, především vrcholovým sportovcům či zástupcům sportovních svazů, kteří se chtějí hlouběji zaměřit na mezinárodní dimenzi kontaktů v oblasti sportu a zastupování státu nebo sportovních svazů na mezinárodní úrovni.

Roční program Sportovní diplomacie je koncipován jako program vzdělávání pro praxi. Kurzy jsou rozloženy do deseti víkendových modulů. V programu jsou vyučovány předměty zaměřené na sportovní právo, diplomatický protokol, komunikaci s médii, základy managementu a marketingu a na mnohé další oblasti. Do předmětů jsou zváni přední odborníci na danou problematiku z praxe, jak české sportovní scény, tak také mezinárodní. V rámci vzdělávacího programu proběhne rovněž studijní cesta do mezinárodní sportovní organizace dle konkrétního zaměření. Po úspěšném absolvování programu uchazeči obdrží certifikát.

Absolventi budou schopni aplikovat znalosti a schopnosti sportovního diplomata a hlavní zásady fungování sportovní diplomacie, uplatnit zásady managementu a marketingu, financování a organizace sportu, efektivně vést jednání, prezentovat stanoviska a připravit pozice pro bilaterální i multilaterální jednání. Budou tak připraveni k zastupování jednotlivých sportovních svazů či dalších organizací na mezinárodní úrovni a pro práci ve výkonných a manažerských pozicích, které vyžadují znalosti a kompetence související s marketingem, vyjednáváním a dalšími dovednostmi a znalostmi.

Struktura programu:

Ident Předmět Ukončení Kredity
2SMQ05 Komunikace a práce s médii zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ08 Mezikulturní komunikace zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ04 Negociace a argumentace zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ01 Organizace a financování sportu zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ03 Sportovní diplomacie – semestrální projekt 1 zkouška ECTS 3 kr.
2SMQ10 Sportovní diplomacie – semestrální projekt 2 zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ09 Sportovní diplomacie – studijní cesta zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ06 Sportovní diplomacie a olympijské hnutí zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ02 Sportovní právo zkouška ECTS 3 kr.
2MOQ03 Základy managementu a marketingu zkouška ECTS 6 kr.
2SMQ07 Základy protokolu a etikety zkouška ECTS 6 kr.

Zajímá Vás program Sportovní diplomacie?

Pro více informací ohledně podmínek přijetí nebo přihlášky můžete kontaktovat koordinátorku programu Ing. Mgr. Kateřinu Kočí, Ph.D.

  • Zajímá Vás program Sportovní diplomacie?