Kariéra

Volná místa:

Akademické pozice

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa:

Asistent(ka)/Odborný(á) asistent(ka) na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů se zaměřením na mezinárodní ekonomii.

Hlavní náplň práce:

 • Výuka mezinárodní ekonomie
 • Hodnocení studentů, oprava prací a testů, zkoušení
 • Kontinuální příprava didaktických materiálů a revize metodiky
 • Poskytování konzultací k odborným problémům
 • Rozvoj předmětů na bakalářském a magisterském stupni studia
 • Aktivní zapojení do vědecko-výzkumné činnosti
 • Podpora činnosti katedry (pedagogická, organizační)

Ideální kandidát/ka:

 • Vysokoškolské vzdělání v odpovídajícím oboru
 • Studium Ph.D.
 • Publikační činnost v oblasti odpovídající profilu katedry
 • Schopnost výuky v anglickém jazyce
 • Znalost dalšího cizího jazyka
 • Schopnost kreativního myšlení
 • Znalost kvantitativních metod
 • Zájem o moderní formy výuky, zejména LMS
 • Schopnost týmové práce

 

Nabízíme:

 • Zajímavá práce v neustálém kontaktu s lidmi z celého světa v prestižní instituci v centru Prahy na vlakovém spojení
 • Prostor pro vlastní iniciativu a seberealizaci
 • Flexibilní pracovní doba
 • 8 týdnů dovolené
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na penzijní připojištění
 • Odborné a jazykové vzdělávání zaměstnanců, sportovní kurzy
 • Podpora zahraničních výjezdů
 • Možnost využití univerzitní školky
 • Univerzitní rekreační zařízení
 • Tábory a prázdninové akce pro děti zaměstnanců

Pracovní úvazek: 0,5

Pracovní poměr na dobu určitou. Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2023.

Přihlášky doložené profesním životopisem a kopií diplomu o ukončeném vzdělání zašlete do 4. 4. 2023 na e-mailovou adresu: eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz. Vybraní kandidáti budou pozváni na pohovor. Jako vhodnější budou hodnoceny přihlášky uchazečů, jejichž profil bude lépe odpovídat požadavkům na pozici.

Podáním přihlášky dává uchazeč/uchazečka souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby

výběrového řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

 

FMV VŠE v Praze si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo zrušit výběrové řízení.

Kontakt:
Ing. Eliška Vavrouchová
tajemnice fakulty
eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz

Datum zveřejnění: 6. 3. 2023

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa:

Asistent(ka)/Odborný(á) asistent(ka)/ Odborný(á) asistent(ka) s Ph.D. na Katedře mezinárodních studií a diplomacie se zaměřením na politické systémy a komparativní politiku.

Hlavní náplň práce:

 • Výuka – Comparative Government of Central and Eastern Europe, případně další kurzy dle dohody
 • Hodnocení studentů, oprava prací a testů, zkoušení
 • Kontinuální příprava didaktických materiálů a revize metodiky
 • Poskytování konzultací k odborným problémům
 • Rozvoj předmětů na bakalářském a magisterském stupni studia
 • Aktivní zapojení do vědecko-výzkumné činnosti
 • Podpora činnosti katedry (pedagogická, organizační)

Ideální kandidát/ka:

 • Titul Ph.D. nebo končící doktorské studium v oboru politologie, mezinárodní vztahy nebo příbuzném
 • Publikační činnost v kvalitních recenzovaných časopisech
 • Další významná publikační činnost v dané tematické oblasti
 • Pokročilá znalost anglického jazyka a schopnost výuky v anglickém jazyce
 • Zkušenost s výzkumnými projekty

Nabízíme:

 • Zajímavá práce v neustálém kontaktu s lidmi z celého světa v prestižní instituci v centru Prahy na vlakovém spojení
 • Prostor pro vlastní iniciativu a seberealizaci
 • Flexibilní pracovní doba
 • 8 týdnů dovolené
 • Odborné a jazykové vzdělávání zaměstnanců, sportovní kurzy
 • Podpora zahraničních výjezdů
 • Možnost využití univerzitní školky
 • Univerzitní rekreační zařízení
 • Tábory a prázdninové akce pro děti zaměstnanců

Pracovní úvazek: 0,25

Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možným prodloužením. Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2023.

Přihlášky spolu s průvodním dopisem, CV, přehledem publikační a vědecké činnosti, job market paperem a kopií diplomu o ukončeném vzdělání zašlete do 4. 4. 2023 na e-mailovou adresu: eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz. Vybraní kandidáti budou pozváni na pohovor. Jako vhodnější budou hodnoceny přihlášky uchazečů, jejichž profil bude lépe odpovídat požadavkům na pozici.

Podáním přihlášky dává uchazeč/uchazečka souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby

výběrového řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

 

FMV VŠE v Praze si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo zrušit výběrové řízení.

Kontakt:
Ing. Eliška Vavrouchová
tajemnice fakulty
eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz

Datum zveřejnění: 6. 3. 2023

Děkan Fakulty mezinárodní vztahů VŠE v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa:

Odborný(á) asistent(ka) s Ph.D. na Katedře podnikového a evropského práva se zaměřením na základy práva a právo mezinárodního obchodu

Hlavní náplň práce: 

 • Výuka práva a práva mezinárodního obchodu
 • Hodnocení studentů, oprava prací a testů, zkoušení
 • Kontinuální příprava didaktických materiálů a revize metodiky
 • Rozvoj předmětů na bakalářském a magisterském stupni studia
 • Aktivní zapojení do vědecko-výzkumné činnosti
 • Podpora činnosti katedry (pedagogická, organizační)

Ideální kandidát/ka: 

 • Vysokoškolské vzdělání v odpovídajícím oboru a 3 roky odborné praxe po ukončení VŠ
 • Ukončené Ph.D. studium v oboru obchodní právo nebo obchodní a mezinárodní hospodářské právo
 • Publikační činnost v oblasti odpovídající profilu katedry
 • Schopnost výuky v anglickém jazyce
 • Schopnost kreativního myšlení
 • Zájem o moderní formy výuky, zejména LMS
 • Schopnost týmové práce
 • Předchozí pedagogická praxe

Nabízíme: 

 • Zajímavou práci v neustálém kontaktu s lidmi z celého světa v prestižní instituci v centru Prahy
 • Prostor pro vlastní iniciativu a seberealizaci
 • Flexibilní pracovní dobu
 • 8 týdnů dovolené
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na penzijní připojištění
 • Odborné a jazykové vzdělávání zaměstnanců, sportovní kurzy
 • Podpora zahraničních výjezdů
 • Možnost využití univerzitní školky
 • Univerzitní rekreační zařízení
 • Tábory a prázdninové akce pro děti zaměstnanců

Pracovní úvazek: 0,5

Pracovní poměr na dobu určitou. Předpokládaný termín nástupu: 1. 10. 2023

Přihlášky doložené profesním životopisem a kopie diplomů o ukončeném vzdělání zašlete do 6. 4.    2023 na e-mailovou adresu: eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz. Vybraní kandidáti budou pozváni na pohovor. Jako vhodnější budou hodnoceny přihlášky uchazečů, jejichž profil bude lépe odpovídat požadavkům na pozici.

Podáním přihlášky dává uchazeč/uchazečka souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby

výběrového řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

FMV VŠE v Praze si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo zrušit výběrové řízení.

Kontakt:
Ing. Eliška Vavrouchová
tajemnice fakulty
eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz

Datum zveřejnění: 8. 3. 2023

The Dean of the Faculty of International Relations at the Prague University of Economics and Business is seeking candidates for 1 position of Assistant Professor in the Department of English Language.

Main duties:  

 • Teaching general, Business and Academic English
 • Student assessment design and correction
 • Continuous preparation of teaching materials and methodology revision
 • Support of the department’s teaching, learning, and organizational activities

The ideal candidate will be/have:  

 • Native speaker
 • University education – Master’s degree in the relevant field
 • Ability to think creatively
 • Interest in modern forms of teaching, especially LMS
 • Willingness and ability to work in a team
 • Previous teaching experience

 We offer:

 • Interesting work in constant contact with students from all over the world at a prestigious institution in Prague
 • Autonomy and self-realization in teaching
 • Supportive and collegial working environment
 • Flexible working hours
 • 8 weeks of vacation
 • Meal allowance
 • Pension scheme contributions
 • Bonus SIM cards
 • Professional and language staff development, on-site sports courses
 • Support in work-related travel abroad
 • On-site childcare facility
 • University recreational facilities
 • Camps and holiday events for employees‘ children

Full-time employment for 2 years, estimated start date: September 1, 2023

Applications accompanied by a professional CV and copies of diplomas of completed education should be sent by April 18,  2023 to the following e-mail address: eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz. Selected candidates will be invited for an interview.

By submitting an application, the applicant consents to the processing of personal data for the purposes selection process in accordance with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.

FIR VŠE in Prague reserves the right not to select any of the applicants or to cancel the selection process.

Contact: Ing. Eliška Vavrouchová, faculty secretary, e-mail: eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz

Publication date: March 20, 2023

Děkan Fakulty mezinárodní vztahů VŠE v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa:

 Odborný(á) asistent(ka) na Katedře německého jazyka

 Hlavní náplň práce: 

 • Všeobecná výuka, výuka odborného hospodářského jazyka
 • Hodnocení studentů, oprava prací a testů
 • Kontinuální příprava didaktických materiálů a revize metodiky
 • Podpora činnosti katedry (pedagogická, organizační)

Ideální kandidát/ka:

 • Vysokoškolské vzdělání filologického zaměření, obor germanistika
 • Zkušenosti s výukou odborného hospodářského jazyka
 • Schopnost kreativního myšlení
 • Zájem o moderní formy výuky, zejména LMS
 • Ochota a schopnost pracovat v týmu

Nabízíme: 

 • Zajímavou práci v neustálém kontaktu s lidmi z celého světa v prestižní instituci v centru Prahy
 • Prostor pro vlastní iniciativu a seberealizaci
 • Kolegiální pracovní prostředí
 • Flexibilní pracovní dobu
 • 8 týdnů dovolené
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na penzijní připojištění
 • Bonusové SIM karty
 • Odborné a jazykové vzdělávání zaměstnanců, sportovní kurzy
 • Podpora zahraničních výjezdů
 • Možnost využití univerzitní školky
 • Univerzitní rekreační zařízení
 • Tábory a prázdninové akce pro děti zaměstnanců

Plný pracovní úvazek

Pracovní poměr na dobu určitou 1 – 2 roky, předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2023

Přihlášky doložené profesním životopisem a kopie diplomů o ukončeném vzdělání zašlete do 18. 4. 2023 na e-mailovou adresu: eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz. Vybraní kandidáti budou pozváni na pohovor. Jako vhodnější budou hodnoceny přihlášky uchazečů, jejichž profil bude lépe odpovídat požadavkům na pozici.

Podáním přihlášky dává uchazeč/uchazečka souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

FMV VŠE v Praze si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo zrušit výběrové řízení.

Kontakt: Ing. Eliška Vavrouchová, tajemnice fakulty, e-mail: eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz

Datum zveřejnění: 20. 3. 2023

Neakademické pozice

nyní nemáme otevřené žádné neakademické pozice

Kontakt:

Ing. Eliška Vavrouchová

Ing. Eliška Vavrouchová

Tajemnice fakulty
Tel.: +420 224 095 220
E-mail: eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz