Přípravné kurzy

V rámci univerzitního informačního systému a s použitím on-line platforem MS Teams pořádáme také přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, a to obvykle v období leden/únor až duben před přijímacím řízením z:

Posluchači těchto přípravných kurzů nezískávají status studenta, ale po dobu kurzu mají přístup do informačního systému i MS Teams.

Přihlášení do přípravných kurzů probíhá v InSIS zde: Přihláška do kurzu (vse.cz)

Přihlášení na přípravné kurzy

  1. Přihlášky přijímáme v InSIS od 15. listopadu 2021

  2. Po uzavření přihlášek (19. ledna 2021) obdržíte od katedry platební a organizační pokyny

  3. Až bude vaše přihláška přijata, obdržíte přihlašovací údaje do studijního systému

  4. Spolu s přístupem do systému obdržíte také licenci Office 365 (MS Teams)

  5. Před zahájením výuky obdržíte instrukce k on-line výuce v MS Teams

  6. Výuka probíhá on-line s využitím moderních metod výuky

Organizační pokyny:

Při volbě kurzu je třeba zvolit jak kurz, tak studijní program, tj. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

U německého jazyka je také třeba zvloit preferovaný čas výuky:

  • PKNJ – čtvrtek 16:30-18:00
  • PKNJ1 – čtvrtek 18:30-20:00

Dále vyplňte žlutě označená pole a kontaktní adresu.

Přípravné kurzy