Kontakty

Adresa:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Děkanát a většinu kateder najdete v 2. patře nové budovy. Katedry angličtiny a němčiny v 3. patře nové budovy. Studijní oddělení najdete ve 3. patře nové budovy a ve 2. nové budovy (doktorské studium).

Sekretariát fakulty

Monika Vydrová

Monika Vydrová

Místnost: NB 205
Telefon: +420 224 095 221
Fax: +420 224 095 236
E-mail: vydrova@vse.cz

 Děkanát

 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Děkan

Místnost: NB 204a

Telefon: +420 224 095 221

Fax: +420 224 095 236
E-mail: josef.tauser@vse.cz

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Proděkanka pro vědu a doktorské studium
statutární zástupce děkana
Místnost: NB 210
Telefon: + 420 224 095 248
E-mail: radka.drulakova@vse.cz

Ing. Radek Čajka, Ph.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy a PR
Místnost: NB 208
Telefon: +420 224 095 218
E-mail: radek.cajka@vse.cz

Mgr. Ing. Daniel Houska, Ph.D.

Proděkan pro studijní záležitosti
Místnost: NB 207
Telefon: +420 224 095 219
E-mail: daniel.houska@vse.cz

Ing. Ondřej Sankot, Ph.D.

Proděkan pro pedagogiku a rozvoj studijních programů
Místnost: NB 235
Telefon: +420 224 095 641
E-mail: ondrej.sankot@vse.cz

Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj a finance
Místnost: NB 256
Telefon: +420 224 095 293
E-mail: petr.stepanek@vse.cz

Ing. Andrea Černá

Tajemnice fakulty
Místnost: NB 211
Telefon: +420 224 095 220
E-mail: andrea.cerna.kcr@vse.cz

Ing. Andrea Černá

Specialista pro řízení kvality a corporate relations
Telefon: +420 224 095 224
E-mail: andrea.cerna.kcr@vse.cz

Mgr. Lukáš Bumbálek

Projektový manažer
Telefon: +420 224 095 244
E-mail: lukas.bumbalek@vse.cz

Ing. Lucie Novotná

PR & Alumni Relations
Telefon: +420 224 095 233
E-mail: lucie.novotna.fmv@vse.cz

Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.

Asistent proděkanky pro vědu a doktorské studium
Telefon: +420 224 095 270
E-mail: jiri.sejkora@vse.cz

 Studijní oddělení

V záležitostech týkajících se studia a přijímacího řízení kontaktujte primárně studijní oddělení:

 

Mgr. Jarmila Kopecká

Zájemci: Bakalářské studium v českém jazyce a kombinované studium
Studenti: Studium v českém jazyce (Příjmení A-B), kombinované studium
Místnost: NB 383
Telefon: +420 224 095 241
E-mail: jarmila.kopecka@vse.cz

Jana Horáčková

Studenti: Studium v českém jazyce (Příjmení F-O)
Místnost: NB 385
Telefon: +420 224 095 295
E-mail: jana.horackova@vse.cz

Soňa Kružíková

Zájemci: Magisterské studium v českém jazyce
Studenti: Studium v českém jazyce (Příjmení C-E, P-Ž)
Místnost: NB 385a
Telefon: +420 224 095 243
E-mail: sona.kruzikova@vse.cz

Ing. Martina Machová

Doktorské studium
Místnost: NB 209
Telefon: +420 224 095 240
E-mail: martina.machova@vse.cz

Ing. Eva Grebe

Koordinátorka programů IDS a EGEI
Místnost: NB 267
Telefon: +420 224 098 824
E-mail: eva.grebe@vse.cz

Mgr. Bc. Petra Pražanová

Koordinátorka IBB programu
Místnost: NB 382
Telefon: +420 224 095 242
E-mail: ibb@vse.cz

Ing. Ivana Krejčí

Ing. Ivana Krejčí

Koordinátorka IB programu
Místnost: RB 524
Telefon: +420 224 098 524
E-mail: ivana.krejci@vse.cz