Kontakty

Adresa:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Děkanát a většinu kateder najdete v 2. patře nové budovy. Katedry angličtiny a němčiny v 3. patře nové budovy. Studijní oddělení najdete ve 3. patře nové budovy a ve 2. nové budovy (doktorské studium).

Sekretariát fakulty

Monika Vydrová

Monika Vydrová

Místnost: NB 205
Telefon: +420 224 095 221
Fax: +420 224 095 236
E-mail: vydrova@vse.cz

 Děkanát

 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Děkan

Místnost: NB 204a

Telefon: +420 224 095 221

Fax: +420 224 095 236
E-mail: josef.tauser@vse.cz

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou činnost
statutární zástupce děkana
Místnost: NB 207
Telefon: +420 224 095 219
E-mail: pavel.hnat@vse.cz

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Proděkanka pro vědu a doktorské studium
Místnost: NB 210
Telefon: + 420 224 095 248
E-mail: radka.drulakova@vse.cz

Ing. Radek Čajka, Ph.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy a PR
Místnost: NB 208
Telefon: +420 224 095 218
E-mail: radek.cajka@vse.cz

Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj a finance
Místnost: NB 256
Telefon: +420 224 095 293
E-mail: petr.stepanek@vse.cz

Ing. Eliška Vavrouchová

Tajemnice fakulty
Místnost: NB 211
Telefon: +420 224 095 220
E-mail: eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz

Mgr. Ing. Barbora Hronešová

Asistentka proděkana pro pedagogickou činnost
Místnost: NB 211
Telefon: +420 224 095 270
E-mail: barbora.fialova@vse.cz

Ing. Markéta Lipavská

PR & Alumni
Místnost: NB 384
Telefon: +420 224 095 233
E-mail: marketa.lipavska@vse.cz

Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.

Asistent proděkanky pro vědu a doktorské studium
Místnost: NB 211
Telefon: +420 224 095 270
E-mail: jiri.sejkora@vse.cz

 Studijní oddělení

V záležitostech týkajících se studia a přijímacího řízení kontaktujte primárně studijní oddělení:

 

Bohumira Holečková

Zájemci: Bakalářské studium v českém jazyce a kombinované studium Manažer obchodu
Studenti: Studium v českém jazyce (Příjmení A-I)
Místnost: NB 383
Telefon: +420 224 095 241
E-mail: bohumira.holeckova@vse.cz

Jana Horáčková

Studenti: Studium v českém jazyce (Příjmení J-O)
Místnost: NB 385
Telefon: +420 224 095 295
E-mail: jana.horackova@vse.cz

Hana Tatoušková

Zájemci: Magisterské studium v českém jazyce
Studenti: Studium v českém jazyce (Příjmení P-Ž)
Místnost: NB 385a
Telefon: +420 224 095 243
E-mail: hana.tatouskova@vse.cz

Lenka Procházková

Doktorské studium
Místnost: NB 209
Telefon: +420 224 095 240
E-mail: lenka.prochazkova@vse.cz

Ing. Eva Grebe

Koordinátorka programů IDS a EGEI
Místnost: NB 267
Telefon: +420 224 098 824
E-mail: eva.grebe@vse.cz

Mgr. Terezie Barešová

Koordinátorka IBB programu
Místnost: NB 382
Telefon: +420 224 095 242
E-mail: terezie.johanikova@vse.cz

Ing. Ivana Krejčí

Ing. Ivana Krejčí

Koordinátorka IB programu
Místnost: RB 524
Telefon: +420 224 098 524
E-mail: ivana.krejci@vse.cz