Přijímací řízení na bakalářské studium

Důležité termíny

 1. Začátek přijímání přihlášek: 15. listopadu 2021

 2. Den otevřených dveří FMV: 22. ledna 2022

 3. Den otevřených dveří VŠE: 21. prosince 2021

 4. Termín pro podání přihlášky: 30. dubna 2022

 5. Přijímací zkoušky: 13. června 2022

 6. Zápis přijatých do studia: on-line do 24. června 2022

Podmínky přijetí do bakalářského studia

 

Podmínky přijetí do kombinované formy

Podmínky přijetí do anglicky vyučovaných programů

Od podání přihlášky po začátek studia na FMV

 1. Prvním krokem ke studiu na Fakultě mezinárodních vztahů je založení a vyplnění přihlášky, a to na http://insis.vse.cz/prihlaska/. Přihlašovací údaje obdržíte na e-mail. Vyplňte všechny sekce tak, aby byly označeny zeleným symbolem. Červený symbol vždy značí, že některý z požadovaných údajů chybí a je třeba ho doplnit. Pozornost věnujte zejména pořadí programů, které je závazné a nelze ho po přijetí měnit. Vyberte jazyky pro přijímací zkoušku. Do přihlášky také vkládáte relevantní dokumenty. Přihlášky obvykle začínáme přijímat koncem listopadu a přihlašování končí 30. dubna.

 2. Přímo při vyplňování přihlášky můžete uhradit poplatek za přijímací zkoušku, a to platební kartou. Případně můžete využít zobrazené QR kód nebo platební údaje a poplatek na účet VŠE zaslat převodem nebo poukázkou. V takovém případě ale dejte pozor na správné vyplnění variabilního symbolu, který je nutný pro spojení platby s přihláškou. Dále zpracováváme jen zaplacené a kompletně vyplněné přihlášky.

 3. Pokud se hlásíte ze zahraničí a neskládali jste maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, musíte se také přihlásit na vstupní test z českého jazyka pro cizince, a to podle instrukcí katedry anglického jazyka. Na test vám přijde samostatná pozvánka a koná se obvykle pár dnů před samotnou přijímací zkouškou.

 4. Několik dnů po uzavření přihlášek, tj. začátkem května vám emailem zašleme pozvánku k přijímací zkoušce. Pozvánka obsahuje den, hodinu a místnost konání zkoušky a uvedený termín je závazný. Jeho změna není vzhledem k počtu uchazečů obvykle vůbec možná. Vždy ale pořádáme také náhradní termín v srpnu, na který vás může přihlásit studijní referentka FMV. Pozvánka obsahuje kód nutný ke spuštění přijímacího testu, proto jí v den přijímací zkoušky přineste s sebou vytištěnou nebo v mobilu.

 5. Přijímací zkoušky se na Fakultě mezinárodních vztahů konají formou elektronických testů na počítači. Své odpovědi tak můžete libovolně upravovat a výsledek vidíte ihned po skončení posledního testu. Test z matematiky trvá 60 minut, test z každého jazyka 35 minut.

 6. Zpravidla hned druhý den po skončení přijímací zkoušek vyhlásí děkan fakulty bodové hranice pro přijetí, a to jak pro celkový součet, tak pro jednotlivé testy. Následně se stav přijetí objeví ve vaší elektronické přihlášce. Dopis o přijetí se v PDF uloží ve vaší přihlášce, poštou zasíláme pouze negativní rozhodnutí. Odvolání je možné do jednoho měsíce od doručení a musí mít písemnou formu s podpisem.

 7. Přijaté uchazeče oslovíme ihned také mailem a pozveme je na zápis do studia. Ten se koná koncem června a účast na něm je pro všechny přijaté uchazeče povinná. Zastoupení je možné jen na základě ověřené plné moci. Součástí zápisu je také informační soustředění a focení na školní karty. Dozvíte se, jak vyzvednout své uživatelské jméno a heslo a začít používat celý studijní informační systém InSIS.

 8. Krátce po zápisu do studia vám přidělíme pevný rozvrh pro první semestr a vybudete mít celé léto na to, abyste si k němu přidali dva cizí jazyky a případně další předměty, které byste chtěli v první semestru studovat. Zájemci o ubytování na koleji se budou registrovat svým uživatelským jménem v přihlašovacím systému kolejí. Uchazeči, kteří nebudou moci doložit doklad o maturitní zkoušce budou muset v této fázi čekat, založení studia a přístup do systému je možný až po předložení dokladu o středním vzdělání.

 9. Na začátku září potvrdíte v jednotlivých kolech zápisu svůj rozvrh a začnete se setkávat se svými budoucími spolužáky, a to na seznamovacím kurzu, který se obvykle koná v Jindřichově Hradci, a na slavnostní imatrikulaci, na níž vás pozveme koncem srpna. Imatrikulace je vaším prvním akademickým obřadem a vyžaduje formální společenský úbor. Obvykle ve třetím týdnu v září začíná výuka v prvním semestru.

A teď si vyber ten správný program

Ve své přihlášce můžeš uvést až tři programy, ale jejich pořadí je závazné. Dobře si vyber, jaký program FMV Tě bude nejvíce bavit, který má nejlepší uplatnění, a ve kterém najdeš lidi s podobnými zájmy.

 • A teď si vyber ten správný program
 • A teď si vyber ten správný program
 • A teď si vyber ten správný program

 

Podmínky přijetí

 

Potřebuješ další informace k bakalářskému studiu?

Bohumíra Holečková

Místnost: NB383

Telefon: +420 224 09 5241

E-mail: bohumira.holeckova@vse.cz