Podat přihlášku

  1. Prvním krokem ke studiu na FMV je založení a vyplnění přihlášky, a to na https://insis.vse.cz/prihlaska/.

  2. Přihlašovací údaje obdržíte na e-mail. Vyplňte všechny sekce tak, aby byly označeny zeleným symbolem. Červený symbol vždy značí, že některý z požadovaných údajů chybí a je třeba ho doplnit.

  3. Pozornost věnujte zejména pořadí programů, které je závazné a nelze ho po přijetí měnit. Pokud se hlásíte na bakaláře, vyberte jazyky pro přijímací zkoušku. Do přihlášky také vkládáte relevantní dokumenty.

Další informace:

Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium