Mezinárodní spolupráce

Členství v mezinárodních konsorciích je pro Fakultu mezinárodní vztahů klíčové s ohledem na její strategii široké internacionalizace, jež zahrnuje všechny oblasti akademické činnosti. Fakulta mezinárodních vztahů se profiluje jako mezinárodně uznávaná instituce nabízející studijní programy srovnatelné s obdobnými studijními programy na kvalitních zahraničních školách. Pro správné nastavení základní strategie i jednotlivých nástrojů její implementace je proto nezbytné neustále vyhodnocovat postavení fakulty v mezinárodním srovnání a adaptovat nejnovější trendy v oblasti řízení vysokoškolských institucí, skladby studijních programů a moderních metod výuky.

EFMD

European Foundation for Management Development (EFMD) je přední světovou neziskovou organizací manažersky orientovaných vysokých škol a korporací, jejímž cílem je podporovat rozvoj manažerského vzdělání i samotného managementu s důrazem na kvalitu procesů a výstupů. EFMD má ke konci roku 2018 téměř 900 členů v 88 zemí světa.

CEEMAN

The Central and East European Management Development Association (CEEMAN) je zaměřena na podporu rozvoje managementu zejména ve středoevropském a východoevropském regionu, byť jejích 220 členů z 55 zemí pochází prakticky z celého světa, takže dnes funguje již rovněž jako globálně působící organizace.

Case Centre

Konsorcium nejlepších ekonomických škol světa zaměřené na sdílení zkušeností s tvorbou a výukou případových studií. V současnosti má toto konsorcium přes 500 členů z celého světa a nabízí přístup nejpoužívanějším případovým studiím v oblasti mezinárodního podnikání.

Členství v těchto organizacích nám umožňuje rozsáhlý transfer znalostí z prostředí nejlepších manažersky orientovaných škol z celého světa s důrazem na nejnovější trendy v oblasti vzdělávání i celospolečenských potřeb. Zároveň nastavuje výchozí komparativní zrcadlo pro všechny klíčové aktivity fakulty. Konkrétní přínosy z členství pak lze rozdělit do třech základních skupin:

  1. akreditační procesy a školení,
  2. přístup k informačním zdrojům, tematicky zaměřené konference a vzdělávání zaměstnanců,
  3. vytváření dílčích platforem a zapojení do projektů.

 

S tímto projektem nám pomáhá: