Mezinárodní spolupráce

Členství v mezinárodních konsorciích je pro Fakultu mezinárodní vztahů klíčové s ohledem na její strategii široké internacionalizace, jež zahrnuje všechny oblasti akademické činnosti. Fakulta mezinárodních vztahů se profiluje jako mezinárodně uznávaná instituce nabízející studijní programy srovnatelné s obdobnými studijními programy na kvalitních zahraničních školách. Pro správné nastavení základní strategie i jednotlivých nástrojů její implementace je proto nezbytné neustále vyhodnocovat postavení fakulty v mezinárodním srovnání a adaptovat nejnovější trendy v oblasti řízení vysokoškolských institucí, skladby studijních programů a moderních metod výuky.

EFMD

European Foundation for Management Development (EFMD) je přední světovou neziskovou organizací manažersky orientovaných vysokých škol a korporací, jejímž cílem je podporovat rozvoj manažerského vzdělání i samotného managementu s důrazem na kvalitu procesů a výstupů. EFMD má ke konci roku 2018 téměř 900 členů v 88 zemí světa.

CEEMAN

The Central and East European Management Development Association (CEEMAN) je zaměřena na podporu rozvoje managementu zejména ve středoevropském a východoevropském regionu, byť jejích 220 členů z 55 zemí pochází prakticky z celého světa, takže dnes funguje již rovněž jako globálně působící organizace.

Case Centre

Konsorcium nejlepších ekonomických škol světa zaměřené na sdílení zkušeností s tvorbou a výukou případových studií. V současnosti má toto konsorcium přes 500 členů z celého světa a nabízí přístup nejpoužívanějším případovým studiím v oblasti mezinárodního podnikání.

Členství v těchto organizacích nám umožňuje rozsáhlý transfer znalostí z prostředí nejlepších manažersky orientovaných škol z celého světa s důrazem na nejnovější trendy v oblasti vzdělávání i celospolečenských potřeb. Zároveň nastavuje výchozí komparativní zrcadlo pro všechny klíčové aktivity fakulty. Konkrétní přínosy z členství pak lze rozdělit do třech základních skupin:

  1. akreditační procesy a školení,
  2. přístup k informačním zdrojům, tematicky zaměřené konference a vzdělávání zaměstnanců,
  3. vytváření dílčích platforem a zapojení do projektů.

Akreditace EFMD Accredited a MIB EPAS Consortium

Zásadním výsledkem členství v EFMD je také fakt, že FMV obhájila prestižní mezinárodní akreditaci EFMD Accredited pro magisterské programy Mezinárodní obchod a International Business, tentokráte ovšem pro oba programy na celých 5 let. Tímto mimořádným úspěchem se FMV řadí do elitního klubu pouhých osmi vysokých škol z celého světa, které získaly nejdelší dobu akreditace pro více než jeden program.

Fakulta je zároveň zakládajícím členem MIB EPAS Consortium, které sdružuje školy s programy v oblasti Mezinárondího obchodu, které mají akreditaci EFMD Accredited. Jedním z projektů jsou například programy double degree, které FMV svým studnetům nabízí.

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. o prestižní mezinárodní akreditaci EFMD Accredited, kterou FMV nedávno obhájila na 5 let.

Organizace EFMD uděluje akreditaci EFMD Accredited vysoce prestižním business & management programům s mezinárodním zaměřením.

 

S tímto projektem nám pomáhá: