Nadstandardní výuka jazyků

Významnou hodnotou studia na FMV je dosažení vysoké úrovně znalostí 2-3 cizích jazyků včetně jejich odborného pojetí a intenzivní internacionalizace studia. Vzhledem k této hodnotě se fakulta zabývá dalším rozvojem jazykové koncepce tak, abychom společně dosáhli co nejlepších výsledků.

Od ZS 2022/2023 je na povinnou jazykovou výuku v bakalářském studiu alokováno celkem 45 ECTS kreditů. U angličtiny jsou zařazeny dva povinné předměty do prvního ročníku, ve druhém semestru probíhá výuka dvakrát týdně. Ve druhém ročníku lze volit dva předměty přípravy na některý z mezinárodně uznávaných certifikátů (CAE nebo CPE). U druhého cizího jazyka jsou povinné předměty zakončené zkouškou řazeny do druhého a čtvrtého semestru, jejich výuka probíhá dvakrát týdně, v lichých semestrech jedno týdně. Ve třetím ročníku jsou u obou povinných jazyků zařazeny předměty odborného jazyka dle vybraného studijního programu (obchod, diplomacie, cestovní ruch).

Vedle toho je i na českých studijních programech řada povinných předmětů vyučována v angličtině a součástí studia je také studijní výjezd do zahraničí. Ten je na magisterském studiu na některých programech povinný a lze doplnit také zahraniční stáží.

Jazykovou výuku zajišťují tyto katedry:

Profil absolventa FMV