Alumni mentoring

Mentoring je proces předávání zkušeností, znalostí a dovedností založený na profesionálním vztahu dvou osob. Mentor odborně rozvíjí menteeho (mentorovaného) a pomáhá mu poznat svůj potenciál a najít správný směr. Mentee má zájem o aktivní rozvoj a chce zjistit, jak nejlépe uplatnit své schopnosti.

Přihlášky pro akademický rok 2020/2021 jsou otevřené do 30. 9. 2020.

FMV Alumni Mentoring

*mentees se mohou v každém stupni studia a po absolvování účastnit programu pouze jednou, tzn. že každý může být menteem maximálně 3x: v rámci bakalářského studia, magisterského studia a po absolvování magisterského studia.

*certifikát získají všichni mentees, kteří se se svým mentorem setkají (osobně nebo online) alespoň 5x.

Zapojíte se?

Chcete se stát menteem a rozvíjet a získávat nové zkušenosti? Chcete navázat vztah s profesionálem a připravit se na přechod do praxe?

Vyplňte přihlášku, motivaci a pošlete nám své CV.

  • Zapojíte se?

 

 

S tímto projektem nám pomáhá: