Mezinárodní výzkumné centrum

Mezinárodní výzkumné centrum je výzkumným, řešitelským a koordinačním pracovištěm FMV. Centrum svoji činnost soustřeďuje na kvalitní výzkum zahrnující publikace výstupů tohoto výzkumu ve špičkových světových časopisech. Tyto výstupy současně slouží jako základ pro podávání grantových projektů k národním a mezinárodním vědeckým agenturám. Centrum je zodpovědné za organizaci a zajišťování odborných seminářů uskutečňovaných na FMV.