Výzkumný tým

doc. Jeremy Garlick, Ph.D.

doc. Jeremy Garlick, Ph.D.

Jeremy Garlick je ředitelem Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka, výzkumného centra Fakulty mezinárodních vztahů. Specializuje se na čínské mezinárodní vztahy a teorie mezinárodních vztahů. Publikoval impaktované články na nejrůznější témata, včetně čínské ekonomické diplomacie ve střední a východní Evropě a čínské regionalizace zahraniční politiky v jižní Asii, střední Asii a na Středním východě. Jeho kniha The Impact of China’s Belt and Road Initiative: From Asia to Europe byla v roce 2019 vydána společností Routledge. Působil také na univerzitách v Číně a v Jižní Koreji. V České republice učil také na Masarykově univerzitě v Brně, má zkušenosti z Velké Británie i Itálie. Doktorskou práci na téma Scénáře vzestupu Číny obhájil na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2014.

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. je odborným asistentem na Katedře mezinárodních studií a diplomacie. Zaměřuje se specificky na energetickou bezpečnost a mezinárodní vztahy, bezpečnostní vztahy s důrazem na evropský prostor a aktuální problémy rozvoje evropského integračního procesu. Na tato témata dominantě směřuje svoji publikační činnost. Byl spoluřešitel grantu GAČR „Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům“ a od roku 2021 je spoluřešitelem grantu GAČR „Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy“.

Gaziza Shakhanova, Ph.D.

Gaziza Shakhanova, Ph.D.

Gaziza Shakhanova získala titul Ph.D. v roce 2020 na Fakultě mezinárodních vztahů, Vysoké školy ekonomické v Praze. Před tím pracovala pro řadu kazašských ministerstev a státních organizací. Mezi její výzkumné zájmy patří rusko-středoasijský region a postkoloniální studie Ruska a Kazachstánu. Mezi její publikace patří práce v prestižních recenzovaných časopisech Politics and Religion, Journal of Current Chinese Affairs a Problems of Post-Communism.

Qin Fangxing, Ph.D.

Qin Fangxing, Ph.D.

Qin Fangxing získala v roce 2022 doktorát v oboru Mezinárodní studia a diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Přednáší na Škole evropských jazyků a kultur na Pekingské univerzitě zahraničních studií. Zabývá se výzkumnou činností v ramci projektu GAČR „Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v éře iniciativy pás a stezka“ vedená Dr. Jeremy Garlickem. Její výzkum se zaměřuje na vztahy Číny se střední a východní Evropou (CEE), zejména v čínsko-českých vztazích, z pohledu normativní moci.

Pamir H. Sahill, Ph.D.

Pamir H. Sahill, Ph.D.

Pamir H. Sahill získal v roce 2021 doktorát v oboru Mezinárodní politické vztahy na Fakultě mezinárodních vztahů, Vysoké škole ekonomické v Praze. Jeho doktorský výzkum se zaměřoval na diskurzy americké války proti terorismu a budování státu v Afghánistánu. V disertační práci rozvinul dva foucauldovsky inspirované pojmy: politiku zadržování a abiomoc. S pomocí těchto konceptů nabízí kontextové a kritické porozumění americké angažovanosti v Afghánistánu po roce 2001 a vysvětluje transformaci a změnu bezpečnostních praktik a válčení v blízké budoucnosti. Jeho současný výzkum se zaměřuje na teoretické a empirické zkoumání pojmů a diskurzů mezinárodní (ne)bezpečnosti, terorismu, postkonfliktního budování státu, developmentalismu (jako ideologie pošťuchující tradiční rámce levice a pravice), státu, suverenity a ´identity-borders-orders´ (IBO). Specializuje se na mezinárodní bezpečnost, studia terorismu, teorie globalizace, (kritickou) diskurzní analýzu, teorii a praxi budování státu, (foucauldovský) poststrukturalismus, postkolonialismus a developmentalismus, politiku a bezpečnost Afghánistánu, jižní Asie a Středního východu a severní Africe (MENA).