Konference

V oblasti výzkumu se fakulta soustředí na makroekonomické, mikroekonomické, politické, bezpečnostní a právní aspekty mezinárodních vztahů v kontextu udržitelného rozvoje a spotřeby s důrazem na koncept sociální odpovědnosti zúčastněných stran.

FMV každoročně pořádá několik vědeckých konferencí. Projděte si ty nejúspěšnější.

FIR Annual Conference

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze pořádá od roku 2014 výroční konferenci věnovanou diskusi o konkurenceschopnosti České republiky a její budoucnosti v měnícím se globálním prostředí.

  • FIR Annual Conference
  • FIR Annual Conference
  • FIR Annual Conference

Pravidelné konference

Environmental Economics, Policy and International Relations

Environmental Economics, Policy and International Relations

Konferenci pravidelně pořádá Institut pro udržitelné podnikání (VŠE) a Centrum pro otázky životního prostředí (UK). V roce 2020 proběhne již 22. ročník této konference.

Mezinárodní  I  od roku 1998


Právo v podnikání vybraných členských států EU

Právo v podnikání vybraných členských států EU

Cílem každoroční konference pořádané Katedrou podnikového a evropského práva je rozpoutat odbornou diskusi v oblasti mezinárodního podnikatelského prostředí. Od roku 2019 je součástí konference anglický panel. Katedra bude v budoucnu usilovat o zařazení konferenčního sborníku do databáze Scopus/Web of Science.

Mezinárodní  I  od roku 2008

Evropský den

Evropský den

Evropský den na VŠE je tradiční konferencí, kterou CES organizuje každoročně už od roku 2009. Cílem konference je analyzovat současné problémy a otázky, které souvisejí s evropským integrančním procesem a jeho směrováním. Speciální pozornost je věnována perspektivě České republiky, pohledu na danou problematiku očima tvůrců politik, politiků, odborníků, a dalších zainteresovaných stran. Tato konference je organizována ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung.

Mezinárodní konference  I  od roku 2009

Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment

Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment

The conference is jointly organized by the Prague University of Economics and Business (namely the Department of International Business of the Faculty of International Relations and the Department of Marketing of the Faculty of Business Administration) and the University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce. The conference focuses on the whole region of the Central and Eastern Europe, since this region plays an increasingly important role within the economic development of the whole European continent. The main objectives of the conference are to identify and analyse the ways and strategies whereby globally operating businesses can maintain and foster their competitiveness regarding their foreign competitors. For more than 20 years, the conference has constituted a valuable platform linking together excellent researchers from the CEE region (and other countries) and business representatives.

Mezinárodní konference  I  od roku 2000

Reatil Summit

Reatil Summit

Jde o největší evropskou konferenci zaměřenou na retailing, na níž se setkávají představitelé businessu, vědeckovýzkumné a vzdělávací instituce, politici a další reprezentanti decizní sféry. Konferenci pořádají Blue Events, Svaz obchodu a cestovního ruchu a FMV VŠE (Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací).

Mezinárodní konference  I  od roku 1994