Mezinárodní výzkumný tým

doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc

doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc

Ředitel  I  Mezinárodní výzkumné centrum

Vincenzo Merella je ředitelem Mezinárodního výzkumného centra na Fakultě mezinárodních vztahů. Mezi jeho hlavní výzkumné zájmy patří makrofinancování; hospodářský rozvoj, inovace a růst; a mezinárodní obchod, se zvláštním zaměřením na roli kvality produktu a nehomotetické poptávky při ovlivňování obchodních modelů. Publikuje ve vysoce kvalitních mezinárodních časopisech, jako jsou Journal of the European Economic Association a Journal of International Economics.

Ing. Laure de Batz, Ph.D.

Ing. Laure de Batz, Ph.D.

Ing. Laure de Batz, Ph.D., působí jako odborný asistent na Vysoké škole ekonomické v Praze od září 2020. Mezi její výzkumné zájmy patří finanční trh, regulace, „white-collar“ kriminalita a aplikovaná ekonometrie.  Doktorské studium ekonomie absolvovala na Univerzitě Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Centre d’Économie de la Sorbonne) a na Univerzitě Karlově (Institut ekonomických studií). Předtím absolvovala HEC Paris a magisterské studium v oboru makroekonomie a zúčastnila se výměnného programu CEMS. Vyučovala také na pařížské univerzitě Sciences Po. Její výzkum vychází z desetileté praxe v Société Générale a ve francouzském Úřadu pro finanční trh (Autorité des Marchés Financiers).

Smaranda Pantea, Ph.D.

Smaranda Pantea, Ph.D.

Smaranda Pantea je odborná asistentka a výzkumná pracovnice na Fakultě mezinárodních vztahů. Její výzkumné zájmy se zaměřují na dopady hospodářských politik, důsledky technologických změn, zejména ICT, a ekonomickou transformací ve střední a východní Evropě. Dříve působila na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze, Ministerstvu veřejných financí v Rumunsku, Evropské komisi a Univerzitě v Bristolu. Vystudovala ekonomii na University of Nottingham.

 

Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D.

Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D.

Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. je odbornou asistentkou Katedry světové ekonomiky od roku 2016. V roce 2015 obhájila disertační práci na téma Dopady imigrace ze třetích zemí na pracovní trh Evropské unie. V rámci výzkumné činnosti se věnuje dvěma hlavním tematickým okruhům. Prvním je migrace a její vliv na trh práce a otázka remitencí. Druhá je spjatá s dopady Průmyslu 4.0 na migrační procesy a na trhy práce.

Ing. Ondřej Sankot, Ph.D.

Ing. Ondřej Sankot, Ph.D.

Ondřej Sankot je odborným asistentem na Fakultě mezinárodních vztahů. V rámci výzkumné činnosti se věnuje mezinárodním obchodu, především pak mezinárodním transferům znalostí se zaměřením na transfery v rámci globálních hodnotových řetězců v prostoru Střední Evropy.

doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.

doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.

Jana Vlčková je docentkou na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů, FMV VŠE. Její výzkum je zaměřen na ekonomickou geografii, pokrývá témata související s technologiemi, patenty, inteligentní specializací a modernizací v globálních hodnotových řetězcích/výrobních sítích, zejména v regionu střední a východní Evropy. Vydala knihu o globálních produkčních sítích v zemích Visegrádu. Podílí se na výzkumných projektech se zahraničními univerzitami (např. ETH Zurich, Columbia University) a spolupracuje s podnikatelským sektorem.

Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D.

Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D.

Ayaz Zeynalov je odborným asistentem na FMV VŠE od září 2017. Ve svém výzkumu věnuje ekonomice přírodních zdrojů, ekonomickému rozvoji, institucionální správě a aplikované ekonometrii. Jeho práce se zabývají možným publikačním zkreslením a důvody protichůdných zjištění v literatuře o přírodních zdrojích, jakož i rolí institucionálního řízení v negativním vztahu mezi bohatstvím přírodních zdrojů a ekonomickým rozvojem, zejména v rozvojových zemích.