O středisku


doc. Garlick v podcastu Dan Snow´s History Hit

Poslechněte si podcast na vlastní uši!

  • doc. Garlick v podcastu Dan Snow´s History Hit

Výzkumný tým

doc. Jeremy Garlick, Ph.D.

doc. Jeremy Garlick, Ph.D.

Jeremy Garlick je ředitelem Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka, výzkumného centra Fakulty mezinárodních vztahů. Specializuje se na čínské mezinárodní vztahy a teorie mezinárodních vztahů. Publikoval impaktované články na nejrůznější témata, včetně čínské ekonomické diplomacie ve střední a východní Evropě a čínské regionalizace zahraniční politiky v jižní Asii, střední Asii a na Středním východě. Jeho kniha The Impact of China’s Belt and Road Initiative: From Asia to Europe byla v roce 2019 vydána společností Routledge. Působil také na univerzitách v Číně a v Jižní Koreji. V České republice učil také na Masarykově univerzitě v Brně, má zkušenosti z Velké Británie i Itálie. Doktorskou práci na téma Scénáře vzestupu Číny obhájil na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2014.

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. je odborným asistentem na Katedře mezinárodních studií a diplomacie. Zaměřuje se specificky na energetickou bezpečnost a mezinárodní vztahy, bezpečnostní vztahy s důrazem na evropský prostor a aktuální problémy rozvoje evropského integračního procesu. Na tato témata dominantě směřuje svoji publikační činnost. Byl spoluřešitel grantu GAČR „Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům“ a od roku 2021 je spoluřešitelem grantu GAČR „Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy“.

Gaziza Shakhanova, Ph.D.

Gaziza Shakhanova, Ph.D.

Gaziza Shakhanova získala titul Ph.D. v roce 2020 na Fakultě mezinárodních vztahů, Vysoké školy ekonomické v Praze. Před tím pracovala pro řadu kazašských ministerstev a státních organizací. Mezi její výzkumné zájmy patří rusko-středoasijský region a postkoloniální studie Ruska a Kazachstánu. Mezi její publikace patří práce v prestižních recenzovaných časopisech Politics and Religion, Journal of Current Chinese Affairs a Problems of Post-Communism.

Qin Fangxing, Ph.D.

Qin Fangxing, Ph.D.

Qin Fangxing získala v roce 2022 doktorát v oboru Mezinárodní studia a diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Přednáší na Škole evropských jazyků a kultur na Pekingské univerzitě zahraničních studií. Zabývá se výzkumnou činností v ramci projektu GAČR „Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v éře iniciativy pás a stezka“ vedená Dr. Jeremy Garlickem. Její výzkum se zaměřuje na vztahy Číny se střední a východní Evropou (CEE), zejména v čínsko-českých vztazích, z pohledu normativní moci.

Pamir H. Sahill, Ph.D.

Pamir H. Sahill, Ph.D.

Pamir H. Sahill získal v roce 2021 doktorát v oboru Mezinárodní politické vztahy na Fakultě mezinárodních vztahů, Vysoké škole ekonomické v Praze. Jeho doktorský výzkum se zaměřoval na diskurzy americké války proti terorismu a budování státu v Afghánistánu. V disertační práci rozvinul dva foucauldovsky inspirované pojmy: politiku zadržování a abiomoc. S pomocí těchto konceptů nabízí kontextové a kritické porozumění americké angažovanosti v Afghánistánu po roce 2001 a vysvětluje transformaci a změnu bezpečnostních praktik a válčení v blízké budoucnosti. Jeho současný výzkum se zaměřuje na teoretické a empirické zkoumání pojmů a diskurzů mezinárodní (ne)bezpečnosti, terorismu, postkonfliktního budování státu, developmentalismu (jako ideologie pošťuchující tradiční rámce levice a pravice), státu, suverenity a ´identity-borders-orders´ (IBO). Specializuje se na mezinárodní bezpečnost, studia terorismu, teorie globalizace, (kritickou) diskurzní analýzu, teorii a praxi budování státu, (foucauldovský) poststrukturalismus, postkolonialismus a developmentalismus, politiku a bezpečnost Afghánistánu, jižní Asie a Středního východu a severní Africe (MENA).

Sebestyén Hompot, Ph.D.

Sebestyén Hompot, Ph.D.

Sebestyén Hompot získal v roce 2023 doktorát z čínských studií na Vídeňské univerzitě. Jeho doktorský výskum se zaměřoval na propojení mezi historiografií a kulturní diplomacií v rámci čínské iniciativy nové Hedvábné stezky. V současné době je Hompot výzkumníkem v projektu “Evropské centrum pro současnou Čínu” (EuroHub4Sino), který je financován z programu EU Horizon. Na VŠE se zaměřuje na “Čínské multilaterální instituce/rámcové programy a globální správu”. Hompot je také spolupracovníkem Bratislavského transnacionálního Středoevropského institutu asijských studií (CEIAS), kde pravidelně publikuje analýzy diskurzů čínských státních médií. Hompot, původem z Maďarska, také pravidelně píše o vývoji čínsko-maďarských vztahů.