Publikace

V oblasti výzkumu se fakulta soustředí na makroekonomické, mikroekonomické, politické, bezpečnostní a právní aspekty mezinárodních vztahů v kontextu udržitelného rozvoje a spotřeby s důrazem na koncept sociální odpovědnosti zúčastněných stran.

Projděte si naše nejnovější excelentní publikace.

Publikace v časopisech z databáze Web of Science

Kateřina Kočí, Klára Benešová a Zuzana Fellegi: Work and Family Balance in Top Diplomacy: The Case of the Czech Republic

Kateřina Kočí, Klára Benešová a Zuzana Fellegi: Work and Family Balance in Top Diplomacy: The Case of the Czech Republic

Tato studie zkoumá hlavní výzvy, které ovlivňují kariéru špičkových diplomatek a diplomatů, pomocí kvantitativních a kvalitativních dat, včetně oficiálních statistik a dokumentů MZV ČR a rozhovorů s nejvyššími diplomaty a úředníky.

FELLEGI, Zuzana, KOČÍ, Kateřina, BENEŠOVÁ, Klára. Work and Family Balance in Top Diplomacy: The Case of the Czech Republic. Politics & Gender [online]. 2022, č. 12. 5., s. 1–27. eISSN 1743-9248. ISSN 1743-923X. DOI: 10.1017/S1743923X21000489.

Q1   I  IF: 2.088

Jeremy Alan Garlick a Fangxing Qin: China's Ideational Influence in Central and Eastern Europe (CEE): A Comparative Analysis of Chinese and European Scholars' Interpretations of China-CEE Cooperation

Jeremy Alan Garlick a Fangxing Qin: China's Ideational Influence in Central and Eastern Europe (CEE): A Comparative Analysis of Chinese and European Scholars' Interpretations of China-CEE Cooperation

GARLICK, Jeremy AlanQIN, Fangxing. China’s Ideational Influence in Central and Eastern Europe (CEE): A Comparative Analysis of Chinese and European Scholars‘ Interpretations of China-CEE Cooperation. Journal of Contemporary China [online]. 2022, s. 1–15. eISSN 1469-9400. ISSN 1067-0564. DOI: 10.1080/10670564.2022.2052443.

Q1   I  IF: 3.748

Tomáš Sadílek, Ondřej Kročil a Michal Müller: What motivates Czech social entrepreneurs? A qualitative study from an unfavorable social entrepreneurship environment

Tomáš Sadílek, Ondřej Kročil a Michal Müller: What motivates Czech social entrepreneurs? A qualitative study from an unfavorable social entrepreneurship environment

Článek zkoumá, co motivuje podnikatele upřednostňovat sociální podnikání před podnikáním komerčním. V hloubkových rozhovorech jsme zkoumali, co sociální podnikatele motivovalo sociální podnikání zahájit a pokračovat v něm. Výzkum je proveden v České republice, jejíž podnikatelské prostředí není vůči sociálním podnikům tak vstřícné jako v zemích západní Evropy. Souhrnné výsledky kvalitativní studie mezi 27 podnikateli podpořené prezentací pěti minipříběhů popisují, jak sociální podnikatelé čelí překážkám a jak vnímají postupné změny ve společnosti, které jim dávají motivaci v sociálním podnikání setrvat. Identifikujeme také osm motivů, proč se stát sociálním podnikatelem, a ukazujeme, jak se tyto motivy prolínají.

SADÍLEK, Tomáš, KROČIL, Ondřej, MÜLLER, Michal. What motivates Czech social entrepreneurs? A qualitative study from an unfavorable social entrepreneurship environment. Nonprofit Management & Leadership [online]. 2022, č. 11 April, s. 1–2. eISSN 1542-7854. ISSN 1048-6682. DOI: 10.1002/nml.21510.

Q3   I  IF: 3.044

Gaziza Shakhanova a Petr Kratochvíl: The Patriotic Turn in Russia: Political Convergence of the Russian Orthodox Church and the State?

Gaziza Shakhanova a Petr Kratochvíl: The Patriotic Turn in Russia: Political Convergence of the Russian Orthodox Church and the State?

Článek zkoumá církevní politiku v oblasti vlastenectví a vlastenecké výchovy, její reinterpretaci historické paměti a roli církve v ruské politice.

SHAKHANOVA, Gaziza, KRATOCHVÍL, Petr. The Patriotic Turn in Russia: Political Convergence of the Russian Orthodox Church and the State? Politics and Religion [online]. 2022, roč. 15, č. 1, s. 114–141. eISSN 1755-0491. ISSN 1755-0483. DOI: 10.1017/S1755048320000620.

Q3   I  IF: 1.650

Petr Janeček, Lenka Červová, Ivica Linderová a Petr Scholz: Green Management Implementation – a Case of the Bulgarian Hotel Market

Petr Janeček, Lenka Červová, Ivica Linderová a Petr Scholz: Green Management Implementation – a Case of the Bulgarian Hotel Market

Článek se zaměřuje na ekologický provoz ubytovacích služeb v Bulharsku.

SCHOLZ, Petr, ČERVOVÁ, Lenka, JANEČEK, Petr, LINDEROVÁ, Ivica. Green Management Implementation – a Case of the Bulgarian Hotel Market. E+M. Ekonomie a Management [online]. 2022, roč. XXV, č. 1, s. 177–194. eISSN 2336-5064. ISSN 1212-3609. DOI: 10.15240/tul/001/2022-1-011

Q4   I  IF: 1.446

Jan Švec: Labour transfers as a means of 'civilizing' and forcibly assimilating ethnic minorities in western China

Jan Švec: Labour transfers as a means of 'civilizing' and forcibly assimilating ethnic minorities in western China

Článek poskytuje podpůrné důkazy o organizovaných přesunech pracovních sil turkických menšin, především Ujgurů, ze Sin-ťiangu do jiných oblastí v Číně.

ŠVEC, Jan. Labour transfers as a means of ‚civilizing‘ and forcibly assimilating ethnic minorities in western China. Central Asian Survey [online]. 2022, č. 13 Apr, s. 1–2. eISSN 1465-3354. ISSN 0263-4937. DOI: 10.1080/02634937.2022.2054950.

Q3   I  IF: 2.208

Ayaz Zeynalov, Mehmet Ugur a Edna Solomon: Leverage, competition and financial distress hazard: Implications for capital structure in the presence of agency costs

Ayaz Zeynalov, Mehmet Ugur a Edna Solomon: Leverage, competition and financial distress hazard: Implications for capital structure in the presence of agency costs

UGUR, Mehmet, SOLOMON, Edna, ZEYNALOV, Ayaz. Leverage, competition and financial distress hazard: Implications for capital structure in the presence of agency costs. Economic Modelling [online]. 2022, roč. 108, č. čl. 105740. ISSN 0264-9993. DOI: 10.1016/j.econmod.2021.105740.

Q3   I  IF: 3.127

Jaroslav Weinfurter: The spandrels of urban security: extending the formalist turn in security studies

Jaroslav Weinfurter: The spandrels of urban security: extending the formalist turn in security studies

WEINFURTER, Jaroslav. The spandrels of urban security: extending the formalist turn in security studies. Journal of International Relations and Development [online]. 2022, roč. 25, s. 450–475. eISSN 1581-1980. ISSN 1408-6980. DOI: 10.1057/s41268-021-00247-7.

Q3   I  IF: 2.200

Zbyněk Dubský, Daniel Pavliňák a Lukáš Tichý: A quantifiable approach to the selection of criteria and indexation for comparison of the gas pipeline projects leading to the EU: Diversification rationality against securitisation?

Zbyněk Dubský, Daniel Pavliňák a Lukáš Tichý: A quantifiable approach to the selection of criteria and indexation for comparison of the gas pipeline projects leading to the EU: Diversification rationality against securitisation?

Článek identifikuje ekonomická a politická kritéria pro srovnání možností projektů plynovodu a formuluje metodický rámec vytvořením indexu pro hodnocení a srovnání jednotlivých projektů.

DUBSKÝ, Zbyněk, TICHÝ, Lukáš, PAVLIŇÁK, Daniel. A quantifiable approach to the selection of criteria and indexation for comparison of the gas pipeline projects leading to the EU: Diversification rationality against securitisation? Energy [online]. 2021, roč. 225, č. čl. 120238, s. 1–9. ISSN 0360-5442. DOI: 10.1016/j.energy.2021.120238.

Q1   I  IF: 6.082

Pantea Smaranda, Isabela Manelici: Industrial policy at work: Evidence from Romania’s income tax break for workers in IT

Pantea Smaranda, Isabela Manelici: Industrial policy at work: Evidence from Romania’s income tax break for workers in IT

Článek studuje důsledky průmyslové politiky určené k podpoře rozvoje IT sektoru v Rumunsku na úrovni firmy a sektoru.

MANELICI, Isabela, PANTEA, Smaranda. Industrial policy at work: Evidence from Romania’s income tax break for workers in IT. European Economic Review [online]. 2021, roč. 133, č. April, č. čl. 103674, s. 1–27. ISSN 0014-2921. DOI: 10.1016/j.euroecorev.2021.103674.

Q1   I  IF: 1.744

Smaranda Pantea: Self-employment in the EU: quality work, precarious work or both?

Smaranda Pantea: Self-employment in the EU: quality work, precarious work or both?

Článek odhaduje rozdíly v příjmech mezi osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnanci v EU s využitím statistických dat Evropské unie o příjmech a životních podmínkách domácností (EU-SILC) a metod kvantilní regrese.

PANTEA, Smaranda. Self-employment in the EU: quality work, precarious work or both? Small Business Economics [online]. 2021, č. 26 November, s. 1–18. ISSN 0921-898X. DOI: 10.1007/s11187-020-00423-y.

Q1   I  IF: 4.803

Zbyněk Dubský: Russian energy discourse on the V4 countries

Zbyněk Dubský: Russian energy discourse on the V4 countries

Článek se zabývá energetickými vztahy Ruské federace a zeměmi V4. Cílem je analyzovat a interpretovat obsah a hlavní témata ruského energetického diskurzu o energetických vztazích se zeměmi V4 a ruské vnímání zemí V4 v letech 2008–2018.

TICHÝ, Lukáš, DUBSKÝ, Zbyněk. Russian energy discourse on the V4 countries. Energy Policy [online]. 2020, roč. 137, č. 2, s. 1–12. ISSN 0301-4215. DOI: 10.1016/j.enpol.2019.111128.

Q1 D2  I  IF: 5.042

Petr Šauer, Lucie Nencková: Disposal behaviour of Czech consumers towards textile products

Petr Šauer, Lucie Nencková: Disposal behaviour of Czech consumers towards textile products

Tento příspěvek referuje o průzkumu provedeném mezi 1046 respondenty, který se pomocí pokročilých statistických metod pokouší identifikovat rozdíly ve spotřebitelském chování vůči textilním výrobkům.

NENCKOVÁ, Lucie, PECÁKOVÁ, Iva, ŠAUER, Petr. Disposal behaviour of Czech consumers towards textile products. Waste Management [online]. 2020, č. 106, s. 71–76. ISSN 0956-053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2020.03.001.

Q1  I  IF: 5.448

Jeremy Alan Garlick: The dragon dithers: assessing the cautious implementation of China's Belt and Road Initiative in Iran

Jeremy Alan Garlick: The dragon dithers: assessing the cautious implementation of China's Belt and Road Initiative in Iran

Článek využívá analyticky eklektický rámec k prozkoumání záznamů čínské ekonomické aktivity v Íránu od příchodu iniciativy Belt and Road Initiative (BRI) v roce 2013.

GARLICK, Jeremy, HAVLOVÁ, Radka. The dragon dithers: assessing the cautious implemenation of China’s Belt and Road Initiative in Iran. Eurasian Geography and Economics [online]. 2020. ISSN: 1538-7216. eISSN: 1938-2863. DOI: 10.1080/15387216.2020.1822197

Q1

Radka Druláková, Štěpánka Zemanová: Why the implementation of multilateral sanctions does (not) work: lessons learnt from the Czech Republic.

Radka Druláková, Štěpánka Zemanová: Why the implementation of multilateral sanctions does (not) work: lessons learnt from the Czech Republic.

Článek prezentuje výsledky jediné případové studie o provádění sankcí OSN v České republice od 90. let do současnosti.

DRULÁKOVÁ, Radka, ZEMANOVÁ, Štěpánka. Why the implementation of multilateral sanctions does (not) work: lessons learned from the Czech Republic. European Security [online]. 2020, roč. 29, č. 23. 5., s. 1–21. eISSN 1746-1545. ISSN 0966-2839. DOI: 10.1080/09662839.2020.1766448.

Q4  I  IF: 1.698

Karel B. Müller, Kamil Fleissner: Cross-border cooperation in the triangle Euroregions Nisa and Šumava from the perspective of mayors and mayoresses

Karel B. Müller, Kamil Fleissner: Cross-border cooperation in the triangle Euroregions Nisa and Šumava from the perspective of mayors and mayoresses

Cílem výzkumného článku je představit názory starostů a primátorů z Euroregionů Neisse / Nisa / Nysa a Šumava / Bayerischer Wald-Unterer Inn / Mühlviertel, kteří jsou významnými místními agenty přeshraniční spolupráce.

FRÁNĚ, Luděk, KNÝ, Daniel, MÜLLER, Karel B., FLEISSNER, Kamil. Cross-border cooperation in the triangle Euroregions Nisa and Šumava from the perspective of mayors and mayoresses. Geografie [online]. 2020, roč. 125, č. 2, s. 243–269. eISSN 2571-421X. ISSN 1212-0014. DOI: 10.37040/geografie2020125020243.

Q4  I  0.957

Petr Šauer, Antonín Dvořák, Lucie Nencková: Introducing Circular Economy in Small Municipalities: Methodology and a Case of Sewage Sludge Composting.

Petr Šauer, Antonín Dvořák, Lucie Nencková: Introducing Circular Economy in Small Municipalities: Methodology and a Case of Sewage Sludge Composting.

ŠAUER, Petr, DVOŘÁK, Antonín, PRÁŠEK, Jan, HADRABOVÁ, Alena, NENCKOVÁ, Lucie. Introducing Circular Economy in Small Municipalities: Methodology and a Case of Sewage Sludge Composting. Journal of Environmental Protection and Ecology. 2020, roč. 21, č. 3, s. 1127–1135. ISSN 1311-5065.

Q4  I  IF: 0.692

Zeynalov Ayaz: Forecasting tourist arrivals: Google Trends meets mixed-frequency data.

Zeynalov Ayaz: Forecasting tourist arrivals: Google Trends meets mixed-frequency data.

Tento článek zkoumá užitečnost údajů Google Trends při předpovídání měsíčních příjezdů turistů a přenocování v Praze v období od ledna 2010 do prosince 2016.

HAVRANEK, Tomas, ZEYNALOV, Ayaz. Forecasting tourist arrivals: Google Trends meets mixed-frequency data. Tourism Economics [online]. 2019, roč. 25, č. 10.10. 20 s. eISSN 2044-0375. ISSN 1354-8166. DOI: 10.1177/1354816619879584.

Q3  I  IF: 1.819

Jeremy Alan Garlick: China's Economic Diplomacy in Central and Eastern Europe: A Case of Offensive Mercantilism?

Jeremy Alan Garlick: China's Economic Diplomacy in Central and Eastern Europe: A Case of Offensive Mercantilism?

GARLICK, Jeremy Alan. China’s Economic Diplomacy in Central and Eastern Europe: A Case of Offensive Mercantilism? Europe-Asia Studies [online]. 2019, roč. 71, č. 8, s. 1390–1414. eISSN 1465-3427. ISSN 0966-8136. DOI: 10.1080/09668136.2019.1648764.

Q3  I  IF: 0.883

Jeremy Alan Garlick: China's principal-agent problem in the Czech Republic: the curious case of CEFC

Jeremy Alan Garlick: China's principal-agent problem in the Czech Republic: the curious case of CEFC

Článek je koncipován z hlediska teorie principála a agenta, která předpokládá, že střety zájmů a asymetrie informací ovlivňují koordinaci mezi hlavními činiteli (například čínskými vůdci) a agenty (jako jsou čínské společnosti).

GARLICK, Jeremy Alan. China’s principal-agent problem in the Czech Republic: the curious case of CEFC. Asia Europe Journal [online]. 2019, roč. 17, č. 4, s. 437–451. eISSN 1612-1031. ISSN 1610-2932. DOI: 10.1007/s10308-019-00565-z.

Q4  I  IF: 1.208

Jana Vlčková, Sarbani Bublu Thakur-Weigold

Jana Vlčková, Sarbani Bublu Thakur-Weigold

VLČKOVÁ, Jana, THAKUR-WEIGOLD, Sarbani Bublu. Global value chains in the MedTech industry: A comparison of Switzerland and the Czech Republic. International Journal of Emerging Markets [online]. 2019, roč. 15, č. 1, s. 70–92. ISSN 1746-8809. DOI: 10.1108/IJOEM-05-2017-0179.

Q4  I  IF: 1.022

Lhotáková Markéta: Dietary patterns, cost and compliance with low-protein diet of phenylketonuria and other inherited metabolic diseases

Lhotáková Markéta: Dietary patterns, cost and compliance with low-protein diet of phenylketonuria and other inherited metabolic diseases

Toto je největší studie zkoumající náklady a stravovací vzorce LPD u pacientů s PKU a první studie tohoto druhu u ostatních pacientů s IMD vyžadujících LPD. Studie jasně ukázala, že LPD s sebou nese velmi vysokou ekonomickou zátěž pro rodiny, což může vést k menšímu dodržování LPD a potenciálním závažným zdravotním následkům.

MLČOCH, Tomáš, PUDA, Radek, JEŠINA, Pavel, LHOTÁKOVÁ, Markéta, ŠTĚRBOVÁ, Šárka, DOLEŽAL, Tomáš. Dietary patterns, cost and compliance with low-protein diet of phenylketonuria and other inherited metabolic diseases. European Journal of Clinical Nutrition [online]. 2018, roč. 72, č. 1, s. 87–92. eISSN 1476-5640. ISSN 0954-3007. DOI: 10.1038/ejcn.2017.102.

Q2  I  3.114

Jeremy Alan Garlick: Deconstructing the China-Pakistan Economic Corridor: Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities

Jeremy Alan Garlick: Deconstructing the China-Pakistan Economic Corridor: Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities

Tento článek hodnotí životaschopnost plynovodů spojujících Čínu s Indickým oceánem přes Pákistán prostřednictvím důkladné analýzy důkazů získaných z primárních i sekundárních zdrojů.

GARLICK, Jeremy Alan. Deconstructing the China-Pakistan Economic Corridor: Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities. Journal of Contemporary China [online]. 2018, roč. 27, č. 112, s. 519–533. eISSN 1469-9400. ISSN 1067-0564. DOI: 10.1080/10670564.2018.1433483.

Q2  I  IF: 1.867

Karel B. Müller: Active Borders and Transnationalization of the Public Sphere in Europe: Examining Territorial and Symbolic Borders as a Source of Democratic Integration, Positive Identity, and Civic Learning

Karel B. Müller: Active Borders and Transnationalization of the Public Sphere in Europe: Examining Territorial and Symbolic Borders as a Source of Democratic Integration, Positive Identity, and Civic Learning

Tento článek naznačuje, že s teritoriálními i symbolickými hranicemi je třeba zacházet jako s konkrétními kulturními formami, které umožňují výkon a praxi přeshraniční komunikace. Pojem aktivní hranice je zaveden jako spojnice transnacionalizace veřejných sfér a identit v Evropě.

MÜLLER, Karel B.. Active Borders and Transnationalization of the Public Sphere in Europe: Examining Territorial and Symbolic Borders as a Source of Democratic Integration, Positive Identity, and Civic Learning. Alternatives [online]. 2018, roč. 43, č. 3, s. 119–136. eISSN 2163-3150. ISSN 0304-3754. DOI: 10.1177/0304375418822894.

Q4  I  IF: 0.320

Ilya Bolotov: Some Effects of Intellectual Property Protection on National Economies: Theoretical and Econometric Study

Ilya Bolotov: Some Effects of Intellectual Property Protection on National Economies: Theoretical and Econometric Study

Tato práce si klade za cíl teoreticky odvodit a poté ekonometricky posoudit dopad ochrany duševního vlastnictví na národní ekonomiky.

Evan, T., Vozárová, P., & Bolotov, I. (2018). Some Effects of Intellectual Property Protection on National Economies: Theoretical and Econometric Study. Prague Economic Papers, 27(1), 73-91. doi: 10.18267/j.pep.644.

Q4  I  IF: 0.629

Publikace v časopisech z databáze Scopus

Martin Boháček: Poznámky k autorskoprávním aspektům užití autorských děl při digitální výuce

Martin Boháček: Poznámky k autorskoprávním aspektům užití autorských děl při digitální výuce

V současné době pandemie Covid-19 se učitelé a studenti běžně účastní výuky s využitím digitálních technologií a užívají přitom v elektronické podobě své výtvory i autorská díla jiných autorů, a to i bez jejich svolení či souhlasu. Cílem tohoto článku je identifikovat problémové aspekty e-learningu z hlediska možného konfliktu s autorským právem a nabídnout jejich řešení.

BOHÁČEK, Martin. Poznámky k autorskoprávním aspektům užití autorských děl při digitální výuce. Acta Informatica Pragensia [online]. 2022, roč. 11, č. 2, s. 152–178. eISSN 1805-4951. DOI: 10.18267/j.aip.178.

Andrej Tóth a kol.: Promoting diversity and national minority education in midwifery and nursing in the First Czechoslovak Republic (1918-1938): A historical analysis

Andrej Tóth a kol.: Promoting diversity and national minority education in midwifery and nursing in the First Czechoslovak Republic (1918-1938): A historical analysis

ČERVENÝ, Martin, TÓTHOVÁ, Valérie, NOVOTNÝ, Lukáš, KRATOCHVÍLOVÁ, Inka, HELLEROVÁ, Věra, TÓTH, Andrej. Promoting diversity and national minority education in midwifery and nursing in the First Czechoslovak Republic (1918-1938): A historical analysis. Kontakt [online]. 2022, roč. 24, č. 11. 5., s. 1–6. eISSN 1804-7122. ISSN 1212-4117. DOI: 10.32725/kont.2022.014.

Ilya Bolotov a Tomáš Evan: Can Investment Incentives Cause Unemployment? An Empirical Analysis of The Relationship Between FDI and Employment Based on The OLI Framework

Ilya Bolotov a Tomáš Evan: Can Investment Incentives Cause Unemployment? An Empirical Analysis of The Relationship Between FDI and Employment Based on The OLI Framework

EVAN, Tomáš, BOLOTOV, Ilya. Can Investment Incentives Cause Unemployment? An Empirical Analysis of The Relationship Between FDI and Employment Based on The OLI Framework. Central European Business Review [online]. 2022, roč. 11, č. 3, s. 1–17. ISSN 1805-4862. DOI: 10.18267/j.cebr.291.

Nicole Grmelová: More Liberal Rules for Growing and Selling Medical Cannabis

Nicole Grmelová: More Liberal Rules for Growing and Selling Medical Cannabis

GRMELOVÁ, Nicole. More Liberal Rules for Growing and Selling Medical Cannabis. European Food and Feed Law Review [online]. 2022, roč. 17, č. 1, s. 70–73. ISSN 1862-2720.

Vít Hinčica, Hana Řezanková a Jennifer Břečková: Perception of CSR by Czech consumers – An in-depth analysis

Vít Hinčica, Hana Řezanková a Jennifer Břečková: Perception of CSR by Czech consumers – An in-depth analysis

HINČICA, VítŘEZANKOVÁ, HanaBŘEČKOVÁ, Jennifer. Perception of CSR by Czech consumers – An in-depth analysis. Management – Journal of Contemporary Management Issues [online]. 2022, roč. 27, č. 1, s. 97–121. eISSN 1846-3363. ISSN 1331-0194. DOI: 10.30924/mjcmi.27.1.7.

Vít Hinčica, Anna Svobodová a Hana Řezanková : Consumer Perception of Quality of Clothing Products: A Lesson for the Business Sector Arising from Czech Evidence

Vít Hinčica, Anna Svobodová a Hana Řezanková : Consumer Perception of Quality of Clothing Products: A Lesson for the Business Sector Arising from Czech Evidence

HINČICA, Vít, SVOBODOVÁ, Anna, ŘEZANKOVÁ, Hana. Consumer Perception of Quality of Clothing Products: A Lesson for the Business Sector Arising from Czech Evidence. Central European Business Review [online]. 2022, roč. 11, č. In press, s. 1–21. ISSN 1805-4862. DOI: 10.18267/j.cebr.292.

Daniel Houska: Sustainability Principles Embedded in Contracts – A Risky Endeavour? An Example of the European Food Supply Chain

Daniel Houska: Sustainability Principles Embedded in Contracts – A Risky Endeavour? An Example of the European Food Supply Chain

HOUSKA, Daniel. Sustainability Principles Embedded in Contracts – A Risky Endeavour? An Example of the European Food Supply Chain. European Food and Feed Law Review [online]. 2022, roč. 17, č. 2, s. 120–125. ISSN 1862-2720. Dostupné z: https://effl.lexxion.eu/article/EFFL/2022/2/4.

Renata Hrubá a Tomáš Sadílek: Social Relations to Food, The Meaning of the Farmers' Market and Healthy Lifestyle: The Case of Czechia and Ukraine

Renata Hrubá a Tomáš Sadílek: Social Relations to Food, The Meaning of the Farmers' Market and Healthy Lifestyle: The Case of Czechia and Ukraine

HRUBÁ, RenataSADÍLEK, Tomáš. Social Relations to Food, The Meaning of the Farmers‘ Market and Healthy Lifestyle: The Case of Czechia and Ukraine. Journal of International Food and Agribusiness Marketing [online]. 2022, č. 03 Apr, s. 1–28. eISSN 1528-6983. ISSN 0897-4438. DOI: 10.1080/08974438.2022.2056558.

Siyang Liu, Jeremy Alan Garlick a Fangxing Qin: Towards Guanxi? Reconciling the „Relational Turn” in Western and Chinese International Relations Scholarship

Siyang Liu, Jeremy Alan Garlick a Fangxing Qin: Towards Guanxi? Reconciling the „Relational Turn” in Western and Chinese International Relations Scholarship

LIU, SiyangGARLICK, Jeremy AlanQIN, Fangxing. Towards Guanxi? Reconciling the „Relational Turn” in Western and Chinese International Relations Scholarship. All Azimuth [online]. 2022, roč. 11, č. 1, s. 67–85. eISSN 2757-9026. ISSN 2146-7757. DOI: 10.20991/allazimuth.952841.

Květa Olšanová, Eva Křenková, Pavel Hnát a Ondřej Vilikus: Workforce readiness for Industry 4.0 from the perspective of employers: Evidence from the Czech Republic

Květa Olšanová, Eva Křenková, Pavel Hnát a Ondřej Vilikus: Workforce readiness for Industry 4.0 from the perspective of employers: Evidence from the Czech Republic

OLŠANOVÁ, KvětaKŘENKOVÁ, EvaHNÁT, PavelVILIKUS, Ondřej. Workforce readiness for Industry 4.0 from the perspective of employers: Evidence from the Czech Republic. Industry and Higher Education [online]. 2022, č. 25. 3. eISSN 2043-6858. ISSN 0950-4222. DOI: 10.1177/09504222221075552.

Petr Šimek a Tomáš Sadílek: Can we localise in Central Europe from the marketing aspect: verification of a conceptual model from Czechia

Petr Šimek a Tomáš Sadílek: Can we localise in Central Europe from the marketing aspect: verification of a conceptual model from Czechia

ŠIMEK, PetrSADÍLEK, Tomáš. Can we localise in Central Europe from the marketing aspect: verification of a conceptual model from Czechia. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research [online]. 2022, roč. 32, č. 1, s. 25–42. eISSN 1466-4402. ISSN 0959-3969. DOI: 10.1080/09593969.2021.2020147.

Andrej Tóth a kol.: Prvorepubliková péče o děti s tělesným postižením

Andrej Tóth a kol.: Prvorepubliková péče o děti s tělesným postižením

Cílem příspěvku je sez­námit čtenáře se začátkem vývoje poskytování péče a zajištění vzdělávání tělesně postiženým dětem a mládeži v nové republice, která tehdy ještě zdaleka nepatřila k samozřejmým záležitostem tehdejší zdravotní péče. K naplnění cíle byla použita historická analýza převážně dobových sekundárních a primárních zdrojů k dané problematice.

TÓTHOVÁ, Valérie, TÓTH, Andrej, NOVOTNÝ, Lukáš, ČERVENÝ, Martin, HELLEROVÁ, Věra, KRATOCHVÍLOVÁ, Inka, HLADÍK, Jan. Prvorepubliková péče o děti s tělesným postižením. Pediatrie pro praxi [online]. 2022, roč. 23, č. 2, s. 148–150. eISSN 1803-5264. ISSN 1213-0494. DOI: 10.36290/ped.2022.034.

Eva Křenková, Alexej Sato a Karolína Reiser: How software robots can facilitate the procurement process? A case study of Siemens in the Czech Republic.

Eva Křenková, Alexej Sato a Karolína Reiser: How software robots can facilitate the procurement process? A case study of Siemens in the Czech Republic.

Cílem článku je vyhodnotit, zda technologické změny přijaté v oblasti nákupu mohou podpořit strategii firmy, a sledovat fázi implementace softwarových robotů v oblasti nákupu.

KŘENKOVÁ, Eva, RIESER, Karolína, SATO, Alexej. How software robots can facilitate the procurement process? A case study of Siemens in the Czech Republic. Entrepreneurial Business and Economics Review [online]. 2021, roč. 9, č. 3, s. 191–203. eISSN 2353-883X. ISSN 2353-8821. DOI: 10.15678/EBER.2021.090312.

Květa Olšanová, Andrea Escobar Rios, Gina Cook, Petr Král a Marija Zlatić

Květa Olšanová, Andrea Escobar Rios, Gina Cook, Petr Král a Marija Zlatić

Účelem této studie je prozkoumat dopad povědomí kupujících luxusu o aktivitách společenské odpovědnosti luxusní značky (CSR) spolu s jejími individuálními udržitelnými rozměry souvisejícími se značkou (z hlediska ekonomického, společenského a environmentálního) a hodnotami luxusu na nákupní záměr pro luxusní výrobky a v důsledku toho upozornit na potenciální implikace těchto vztahů pro luxusní průmysl.

OLŠANOVÁ, KvětaESCOBAR RIOS, Andrea, COOK, Gina, KRÁL, PetrZLATIć, Marija. Impact of the awareness of brand-related CSR activities on purchase intention for luxury brands. Social Responsibility Journal [online]. 2021, č. 17 May, s. 1–2. ISSN 1747-1117. DOI: 10.1108/SRJ-10-2020-0398.

Zbyněk Dubský: Vnější dimenze energetické bezpečnosti Evropské unie v oblasti zemního plynu – přístup k diverzifikaci dodavatelů.

Zbyněk Dubský: Vnější dimenze energetické bezpečnosti Evropské unie v oblasti zemního plynu – přístup k diverzifikaci dodavatelů.

Článek se zabývá důležitým aspektem vnějšího rozměru energetické bezpečnosti EU, konkrétně otázkou diverzifikace dodávek zemního plynu. Ta závisí na schopnosti a přijatelnosti nových dopravních tras. Cílem této práce je vytvoření metodického rámce pro hodnocení jednotlivých variant diverzifikace potrubí a dodavatelů pomocí kvantitativních metod. Pro srovnání variant plynovodu byly stanoveny kritéria a z nich vytvořen index. Díky tomu je možné při plánování a zavádění dopravních sítí porovnat alternativy a zohlednit přitom politický a ekonomický rozměr.

DUBSKÝ, Zbyněk, PAVLIŇÁK, Daniel. Vnější dimenze energetické bezpečnosti Evropské unie v oblasti zemního plynu – přístup k diverzifikaci dodavatelů. Mezinárodní vztahy [online]. 2018, roč. 53, č. 3, s. 32–52. eISSN 2570-9429. ISSN 0323-1844. DOI: 10.32422/mv.53.3

Markéta Votoupalová: Energetická politika České republiky: EU jako rámující aktér?

Markéta Votoupalová: Energetická politika České republiky: EU jako rámující aktér?

Článek zjišťuje, zda lze EU vnímat jako rámujícího aktéra v českém energetickém diskurzu a zda se její rámující moc liší napříč tématy a žánry politického diskurzu. Metodologicky vychází studie z diskurzně-historického přístupu.

VOTOUPALOVÁ, Markéta. Energetická politika České republiky: EU jako rámující aktér? Mezinárodní vztahy [online]. 2018, roč. 53, č. 3, s. 53–74. eISSN 2570-9429. ISSN 0323-1844. DOI: 10.32422/mv.53.3.

Markéta Votoupalová: Schengen Cooperation: What Scholars Make of It

Markéta Votoupalová: Schengen Cooperation: What Scholars Make of It

Cílem tohoto článku je poskytnout přehled odborné literatury o schengenském prostoru, který může pomoci vidět aktuální problémy v širší teoretické a historické perspektivě.

VOTOUPALOVÁ, Markéta. Schengen Cooperation: What Scholars Make of It. Journal of Borderlands Studies [online]. 2020, roč. 35, č. 3, s. 403–423. eISSN 2159-1229. ISSN 0886-5655. DOI: 10.1080/08865655.2018.1457974.

Jeremy Alan Garlick: The Belt and Road Initiative and the Eurasian Economic Union: Exploring the „Greater Eurasian Partnership”

Jeremy Alan Garlick: The Belt and Road Initiative and the Eurasian Economic Union: Exploring the „Greater Eurasian Partnership”

Článek zkoumá iniciativu Belt and Road (BRI) v kontextu koordinace BRI-EAEU. Rozhovory provedené s ruskými a kazašskými elitami naznačují, že měl BRI mnohem silnější dopad na místní elity než Euroasijská ekonomická unie (EAEU).

SHAKHANOVA, Gaziza, GARLICK, Jeremy Alan. The Belt and Road Initiative and the Eurasian Economic Union: Exploring the „Greater Eurasian Partnership”. Journal of Current Chinese Affairs [online]. 2020, roč. 49, č. May 6, s. 1–25. eISSN 1868-4874. ISSN 1868-1026. DOI: 10.1177/1868102620911666.

Vít Hinčica: Sanctions and Countersanctions Concerning the Russian Federation: The Czech Business Perspective

Vít Hinčica: Sanctions and Countersanctions Concerning the Russian Federation: The Czech Business Perspective

Cílem příspěvku je posoudit, jak byly české podniky ovlivněny sankcemi a kontrasancemi.

HINČICA, Vít, ŘEZANKOVÁ, Hana, WORCESTER, Grace. Sanctions and Countersanctions Concerning the Russian Federation: The Czech Business Perspective. Journal of East-West Business [online]. 2020, roč. 26, č. 22 April, s. 1. ISSN 1066-9868. DOI: 10.1080/10669868.2020.1755407.

Petr Král, Květa Olšanová, Maria Zlatić: Exploration of Opportunities for Development of Domestic Luxury Brands in CEE: Case of the Czech Republic

Petr Král, Květa Olšanová, Maria Zlatić: Exploration of Opportunities for Development of Domestic Luxury Brands in CEE: Case of the Czech Republic

Tato práce zkoumá, do jaké míry si zákazníci luxusního zboží uvědomují domácí luxusní značky a v jakých kategoriích by uvažovali o jejich nákupu.

OLŠANOVÁ, Květa, COOK, Gina, KRÁL, Petr, VILIKUS, Ondřej, ZLATIć, Marija. Exploration of Opportunities for Development of Domestic Luxury Brands in CEE: Case of the Czech Republic. Central European Business Review [online]. 2020, roč. 9, č. 4, s. 59–72. ISSN 1805-4862. DOI: 10.18267/j.cebr. 246.

Vít Hinčica: Mercosur – a Comparison of Four Member Countries on the Basis of Selected Economic Indicators

Vít Hinčica: Mercosur – a Comparison of Four Member Countries on the Basis of Selected Economic Indicators

Cílem tohoto příspěvku je představit, jak lze porovnávat země na základě vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů.

HINČICA, Vít, MIZEROVÁ, Michala, ŘEZANKOVÁ, Hana. Mercosur – a Comparison of Four Member Countries on the Basis of Selected Economic Indicators. Comparative Economic Research [online]. 2020, roč. 23, č. 1, s. 55–72. eISSN 2082-6737. ISSN 1508-2008. DOI: 10.18778/1508-2008.23.04.

Jeremy Alan Garlick, Radka Havlová: China's "Belt and Road" economic diplomacy in the Persian Gulf: strategic hedging amidst Saudi-Iranian regional rivalry.

Jeremy Alan Garlick, Radka Havlová: China's "Belt and Road" economic diplomacy in the Persian Gulf: strategic hedging amidst Saudi-Iranian regional rivalry.

Článek zkoumá strategicky zajištěný přístup Číny k rozvoji jejích hospodářských vztahů s partnery v Perském zálivu, aby mohla expandovat a zabezpečit své zájmy.

GARLICK, Jeremy, and HAVLOVÁ, Radka. China’s “Belt and Road” economic diplomacy in the Persian Gulf: strategic hedging amidst Saudi-Iranian regional rivalry. Journal of Current Chinese Affairs [online]. ISSN: 1868-1026. eISSN: 1868-4874. DOI: 10.1177/1868102619898706.

Radka Havlová, Zbyněk Dubský: Strategic Culture of the OSCE and Its Reflection in the Effort to De-escalate and Resolve the Conflict in Ukraine

Radka Havlová, Zbyněk Dubský: Strategic Culture of the OSCE and Its Reflection in the Effort to De-escalate and Resolve the Conflict in Ukraine

Tato studie tvrdí, že se OBSE podílela na stabilizaci a vyřešení situace na Ukrajině částečně kvůli její specifické strategické kultuře.

HAVLOVÁ, Radka, DUBSKÝ, Zbyněk. Strategic Culture of the OSCE and Its Reflection in the Effort to De-escalate and Resolve the Conflict in Ukraine. Insight Turkey [online]. 2019, roč. 21, č. 3, s. 195–215. ISSN 1302-177X. DOI: 10.25253/99.2018EV.03.

Zuzana Trávníčková: Ten years and one hundred of reviews of the United Nations sanctions Ombudsperson.

Zuzana Trávníčková: Ten years and one hundred of reviews of the United Nations sanctions Ombudsperson.

TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana. Ten years and one hundred of reviews of the United Nations sanctions Ombudsperson. Czech Yearbook of Public & Private International Law. Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého [online]. 2019, roč. 10, s. 64–73. ISSN 1805-0565. Dostupné z: https://rozkotova.cld.bz/rww/CYIL-vol-10-2019/84/. ISBN 978-80-87488-34-8.

Petr Vymětal: A new approach in evaluation of transparent lobbying – the case of Visegrad group countries.

Petr Vymětal: A new approach in evaluation of transparent lobbying – the case of Visegrad group countries.

Cílem článku je vyhodnotit transparentnost rozhodovacího procesu ve veřejném prostoru, který je často ovlivněn lobbistickými aktivitami, v zemích Visegrádské skupiny.

LABOUTKOVÁ, Šárka, VYMĚTAL, Petr. A new approach in evaluation of transparent lobbying – the case of Visegrad group countries. Administratie si Management Public [online]. 2019, roč. 2019, č. 33, s. 119–132. ISSN 1583-9583. DOI: 10.24818/amp/2019.33-07.

Petr Pospíšil: European Union External and Internal Humanitarian Aid.

Petr Pospíšil: European Union External and Internal Humanitarian Aid.

Příspěvek poskytuje kritickou analýzu humanitární pomoci EU, která postrádá efektivnost. Autor se domnívá, že je zapotřebí přijmout více holistický přístup, který se nebude zaměřovat jen na potravinovou pomoc, ale bude zahrnovat také sociální inkluzi.

POSPÍŠIL, Petr. European Union External and Internal Humanitarian Aid. European Food and Feed Law Review [online]. 2019, roč. 14, č. 6, s. 522–527. ISSN 1862-2720. Available at: https://effl.lexxion.eu/article/EFFL/2019/6/6.

Nicole Grmelová: Czech Republic – Cross-compliance Criteria for Farming and Processing Edible Insects.

Nicole Grmelová: Czech Republic – Cross-compliance Criteria for Farming and Processing Edible Insects.

Příspěvek analyzuje směrnice vydané ministerstvem zemědělství pro zájemce o chov jedlého hmyzu z pohledu všech právních odvětví, která tuto činnost v ČR regulují.

GRMELOVÁ, Nicole. Czech Republic – Cross-compliance Criteria for Farming and Processing Edible Insects. European Food and Feed Law Review [online]. 2019, roč. 14, č. 1, s. 61–65. ISSN 1862-2720. Dostupné z: https://effl.lexxion.eu/data/article_preview/13873/medium.jpg.

Markéta Votoupalová: Solidarity As a Necessary Precondition for the Resilience of Schengen?

Markéta Votoupalová: Solidarity As a Necessary Precondition for the Resilience of Schengen?

Tento článek zkoumá, jak instituce EU vnímají solidaritu v Schengenu, a na které z jejích aspektů je kladen důraz

VOTOUPALOVÁ, Markéta. Solidarity As a Necessary Precondition for the Resilience of Schengen? Politologický časopis/Czech Journal of Political Science [online]. 2019, roč. XXVI, č. 2, s. 102–121. ISSN 1211-3247. DOI: 10.5817/PC2019-2-102.

Nicole Grmelová: Czech Republic – Corporate Social Responsibility of Five Leading Food Retailers Operating in the Czech Republic.

Nicole Grmelová: Czech Republic – Corporate Social Responsibility of Five Leading Food Retailers Operating in the Czech Republic.

Příspěvek za zabývá komparativní analýzou přístupu velkých potravinových řetězců působících v ČR na poli společenské odpovědnosti organizací.

GRMELOVÁ, Nicole, ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Czech Republic – Corporate Social Responsibility of Five Leading Food Retailers Operating in the Czech Republic. European Food and Feed Law Review [online]. 2019, roč. 14, č. 2, s. 180–186. eISSN 2190-8214. ISSN 1862-2720. Dostupné z: https://effl.lexxion.eu/article/EFFL/2019/2/12.

Vít Hinčica, Tomáš Sadílek: Performance of Social Enterprises in the Czech Republic.

Vít Hinčica, Tomáš Sadílek: Performance of Social Enterprises in the Czech Republic.

Článek pojednává o definici pojmu „sociální podnik“, jeho atributech, zakotvení v legislativě různých zemí a kritické analýze ukazatelů, které mohou měřit výkonnost sociálních podniků.

ASMALOVSKIJ, Alexandr, SADÍLEK, Tomáš, HINČICA, Vít, MIZEROVÁ, Michala. Performance of Social Enterprises in the Czech Republic. Journal of Social Entrepreneurship [online]. 2019, roč. 10, č. 1, s. 19–29. eISSN 1942-0684. ISSN 1942-0676. DOI: 10.1080/19420676.2018.1521865.

Daniel Houska: Dusk Over the European Contract Law?

Daniel Houska: Dusk Over the European Contract Law?

Příspěvek zkoumá harmonizaci evropského smluvního práva s cílem posílit přeshraniční obchod. Zabývá se kritickou cost-benefit analýzou současných návrhů a navrhuje možná řešení pro zlepšení regulace do budoucna.

HOUSKA, Daniel. Dusk Over the European Contract Law? The Lawyer Quarterly [online]. 2019, roč. 9, č. 4, s. 359–366. ISSN 1805-840X. Available at: https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/373/367.

Nicole Grmelová: Czech Republic – To Drink or Not to Drink Tap Water?

Nicole Grmelová: Czech Republic – To Drink or Not to Drink Tap Water?

Příspěvek se zamýšlí nad otázkou volby pitné vody z pohledu ochrany spotřebitele se zřetelem k platné legislativě upravující vodovodní vodu a balené vody.

GRMELOVÁ, Nicole. Czech Republic – To Drink or Not to Drink Tap Water? European Food and Feed Law Review [online]. 2019, roč. 14, č. 5, s. 469–472. ISSN 1862-2720. Available at: https://effl.lexxion.eu/article/EFFL/2019/5/12.

Knihy a monografie

Reconfiguring the China-Pakistan Economic Corridor: Geo-Economic Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities

Reconfiguring the China-Pakistan Economic Corridor: Geo-Economic Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities

Čínsko-pákistánském ekonomickém koridoru (CPEC) se objevuje mnoho spekulací a prognóz. Název projektu napovídá, že by se mělo jednat o ekonomický koridor spojující Pákistán po souši s čínskou provincií Sin-ťiang. Tato kniha ovšem zkoumá, zda je primárním účelem CPEC pozemní komunikace pro obchodní a ekonomickou spolupráci mezi Čínou a Pákistánem. Klíčovým zjištěním je, že cíle související s regionální geopolitikou a vnitřní bezpečností mají ve skutečnosti mnohem větší význam. Kniha dokládá, že čínské cíle v Pákistánu jsou především geopolitické, a nikoli geoekonomické, neboť představa vybudování hospodářského a dopravního koridoru mezi Pákistánem a Čínou je vzhledem k řadě předvídatelných problémů logisticky a ekonomicky problematická. Jisté však je, že hraniční spory s Indií a omezování domácího separatismu jsou hnací silou spolupráce mezi oběma partnery.

GARLICK, Jeremy AlanReconfiguring the China-Pakistan Economic Corridor. Geo-Economic Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities [online]. 1. vyd. Abingdon, New York : Routledge, 2022. 123 s. ISBN 978-0-367-86321-0. eISBN 978-1-032-15186-1 (pbk). DOI: 10.4324/9781003018377.

Evropské insolvenční právo

Evropské insolvenční právo

Tato monografie přináší ucelený pohled na aktuální problematiku evropského insolvenčního práva. Klade důraz na podání aktuálního, uceleného a srozumitelného přehledu evropských předpisů dopadajících na oblast řešení úpadku a hrozícího úpadku. V přímo aplikovatelných předpisech zkoumá práva a povinnosti jednotlivých účastníků kolektivních řízeních, která jsou vedena za účelem vypořádání dluhů. V předpisech, které je nutno transponovat, přibližuje harmonizační limity, které jsou stanoveny pro členské státy Evropské unie. Výklad příslušných ustanovení je doplněn i o rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Publikace tak řeší mimo jiné problematiku uplatňování pohledávek v insolvenčních řízení, které probíhají v jiném členském státě Evropské unie, než je jejich domicil věřitele, možnosti obrany při napadání neplatnosti právních úkonů ze strany zahraničního insolvenčního správce či oprávnění insolvenčního správce nakládat s majetkem, který se nachází v jiném členském státě Evropské unie.
Publikace je především určena pro odborníky zabývající se insolvenčním právem s evropským prvkem, insolvenční správce, soudce, advokáty, ale taktéž pro věřitele či dlužníky. Uplatnění může najít i u studentů či dalších osob, které se chtějí seznámit s problematikou evropského insolvenčního práva.

MORAVEC, TomášEvropské insolvenční právo. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2021. 283 s. ISBN 978-80-7400-832-0.

Peníze a politika. Financování politických stran a volebních kampaní v České republice.

Peníze a politika. Financování politických stran a volebních kampaní v České republice.

Kniha nabízí jedinečný pohled na financování politiky, zejména politických stran a volebních kampaní v ČR, a to od počátku 90. let až po současnost, přičemž mezníkem je novelizace zákonů v roce 2016, jež ukončila některé možnosti netransparentního financování, které politické strany a politická hnutí „v mezích zákona“ do této doby využívaly. Ale i po novelizaci zůstal určitý prostor pro propojení politiky a byznysu prostřednictvím politických financí. Autor situaci s financováním politiky v České republice zasazuje do kontextu teoretických modelů a praktických mezinárodních zkušeností, zejména v Evropě, což umožňuje hlubší pochopení politických souvislostí. Řada odborníků nesporně ocení také empirickou část, která prezentuje a analyzuje obsáhlá data o financování a hospodaření českých politických stran a hnutí a data z monitoringů volebních kampaních, která v takovémto rozsahu a hloubce analýzy nebyla dosud publikována. Práce tak může oslovit nejen protikorupční nevládní organizace, ale i státní správu a politické subjekty, které boj proti korupci myslí vážně. Zároveň publikace přispívá k pochopení podoby politického stranictví a stranického soutěžení v ČR a může být využívána i ve výuce politologie při studiu českého politického, respektive stranického systému.

VYMĚTAL, PetrPeníze a politika. Financování politických stran a volebních kampaní v České republice. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2020. 386 s. Ediční řada Studie 138. ISBN 978-80-7419-289-0.

Transparent Lobbying and Democracy

Transparent Lobbying and Democracy

The book deals with the current, as yet unsolved, problem of transparency of lobbying. In the current theories and prevalent models that deal with lobbying activities, there is no reflection of the degree of transparency of lobbying, mainly due to the unclear distinction between corruption, lobbying in general, and transparent lobbying. This book provides a perspective on transparency in lobbying in a comprehensive and structured manner. It delivers an interdisciplinary approach to the topic and creates a methodology for assessing the transparency of lobbying, its role in the democratization process and a methodology for evaluating the main consequences of transparency. The new approach is applied to assess lobbying regulations in the countries of Central Eastern Europe and shows a method for how lobbying in other regions of the world may also be assessed.

LABOUTKOVÁ, Šárka, ŠIMRAL, Vít, VYMĚTAL, PetrTransparent Lobbying and Democracy [online]. Cham : Palgrave Macmillan, 2020. 266 s. ISBN 978-3-030-36043-6. eISBN 978-3-030-36044-3. Dostupné

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.: Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost – právní a ekonomické aspekty

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.: Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost – právní a ekonomické aspekty

Tato kniha je prvním uceleným pojednáním o tématu přiměřenosti v odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů. Je koncipována tak, že nahlíží a diskutuje přiměřenost odměňování z různých právních i ekonomických, teoretických i praktických úhlů pohledu, neboť kontroverznost tohoto tématu takovou pestrou směs perspektiv podle názoru autorů vyžaduje.

V textu jsou prezentována unikátní data ohledně výše odměn v České republice i ve vybraných zemích, a to jak na úrovni interních předpisů podnikatelských subjektů a univerzit, tak na úrovni soudních a mimosoudních vyrovnání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Kniha nabízí rámec pro hodnocení přiměřenosti systému odměňování v podnicích, na základě tohoto rámce dává doporučení pro optimální způsob odměňování a také přináší návrhy na určité změny právní úpravy v této oblasti.

SVAČINA, PavelBOHÁČEK, Martin, BAČÁROVÁ, Renáta, RÝDLOVÁ, BarboraOdměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost – právní a ekonomické aspekty. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 376 s. ISBN 978-80-7598-434-0. eISBN 978-80-7598-435-7.

Jeremy Alan Garlick: The Impact of China's Belt and Road Initiative: From Asia to Europe.

Jeremy Alan Garlick: The Impact of China's Belt and Road Initiative: From Asia to Europe.

Tato kniha se zabývá mikro a makro analýzou iniciativy Nové hedvábné stezky (BRI) a rozebírá cíl Číny vytvořit integrovaný euroasijský kontinent prostřednictvím tohoto megaprojektu.

GARLICK, Jeremy Alan. The Impact of China’s Belt and Road Initiative: From Asia to Europe. 1. vyd. Abingdon : Routledge, 2019. 234 s. ISBN 978-0-815-39610-9. eISBN 978-1-351-18276-8.

Uvnitř diplomacie. Jak na genderovou nerovnost v diplomatické službě.

Uvnitř diplomacie. Jak na genderovou nerovnost v diplomatické službě.

Publikace se zaměřuje na cesty naplňování ideálu rovnosti mužů a žen v diplomacii. Dále se věnuje právům a potřebám osob doprovázejících diplomatický personál na zahraničních misích, zejména manželek diplomatů, neboť tato problematika byla zatím v odborné literatuře reflektována jen okrajově. Závěrečná část publikace se zabývá otázkami systémové úrovně zahraniční služby z hlediska institucionalizace principu rovnosti.

DOPITA, Tomáš, KOČÍ, Kateřina, ČMOLÍKOVÁ COZLOVÁ, Klára. Uvnitř diplomacie. Jak na genderovou nerovnost v diplomatické službě. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s, 2020. 72 s. ISBN 978-80-271-2428-2. eISBN 978-80-271-1437-5 (ePub).

Zdeněk Veselý: Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin.

Zdeněk Veselý: Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin.

Publikace podává souhrnný a přehledný výklad stěžejních fakt, reálií a souvislostí dějin mezinárodních vztahů od vzniku lidských civilizací až do současného období 21. století. Osou výkladu je mezinárodně politická a diplomatická dimenze problematiky, opomenuty však nejsou ani potřebné vnitropolitické, mezinárodně právní a mezinárodně ekonomické skutečnosti.

VESELÝ, Zdeněk. Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o, 2020. 671 s. ISBN 978-80-7380-792-4.

Jan Eichler: Expanze na pozvání. 

Jan Eichler: Expanze na pozvání. 

Tématem knihy je rozšiřování NATO směrem na východ a jeho dopady na bezpečnostní situaci v celé Evropě. Veřejnosti předkládá osobitý a fundovaný pokus o aplikaci neorealistické teorie na reflexi vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem v postsovětském prostoru po skončení studené války.

EICHLER, Jan. Expanze na pozvání. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2019. 238 s. ISBN 978-80-246-4279-6. eISBN 978-80-246-4309-0.

Jiné

Kateřina Dvořáková a Dominika Kovářová: Efektivní komunikace v profesní francouzštině. Communication efficace en français professionnel.

Kateřina Dvořáková a Dominika Kovářová: Efektivní komunikace v profesní francouzštině. Communication efficace en français professionnel.

Tato praktická učebnice profesní francouzštiny (jazyková úroveň B2/C1) je zaměřená na běžné mluvní akty i písemné obraty využitelné v profesních situacích ve třech oblastech: mezinárodním obchodu, diplomacii a cestovním ruchu. Učebnice nabízí široké rozpětí témat ve všech třech oborech a je rozčleněna do tematických kapitol prezentovaných na přehledných dvoustránkách s mluvními a písemnými obraty a příklady pro jejich procvičení i jejich aplikaci v konkrétních komunikačních situacích. Cílové publikum: studenti oborů Mezinárodní obchod, Mezinárodní studia a diplomacie, Cestovní ruch, kteří dosáhli minimálně úrovně B1 a připravují se na zkoušku Pařížské obchodní komory za účelem obdržení diplomu Diplôme de français professionnel, ale i pracovníci v soukromé a veřejné sféře v kontaktu s frankofonním pracovním prostředím.

DVOŘÁKOVÁ, KateřinaKOVÁŘOVÁ, DominikaEfektivní komunikace v profesní francouzštině. Communication efficace en français professionnel. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2020. 220 s. ISBN 978-80-245-2346-0.

Smaranda Pantea: Industrial Policy at Work: Evidence from Romania's Income Tax Break for Workers in IT

Smaranda Pantea: Industrial Policy at Work: Evidence from Romania's Income Tax Break for Workers in IT

Zveřejněn na portálu Vox EU.

Výzkum studuje podnikové a odvětvové dopady průmyslové politiky určené k podpoře rozvoje IT sektoru v Rumunsku.

MANELICI, Isabela, PANTEA, Smaranda. Industrial Policy at Work: Evidence from Romania’s Income Tax Break for Workers in IT. [online]. USA : Elsevier, 2019. 82 s. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3308591.

 

Všechny publikace zaměstnanců Fakulty mezinárodních vztahů najdete v databázi publikační činnosti VŠE.

Publikace