Databáze Scopus

Publikace v časopisech z databáze Scopus

Martin Boháček: Poznámky k autorskoprávním aspektům užití autorských děl při digitální výuce

Martin Boháček: Poznámky k autorskoprávním aspektům užití autorských děl při digitální výuce

V současné době pandemie Covid-19 se učitelé a studenti běžně účastní výuky s využitím digitálních technologií a užívají přitom v elektronické podobě své výtvory i autorská díla jiných autorů, a to i bez jejich svolení či souhlasu. Cílem tohoto článku je identifikovat problémové aspekty e-learningu z hlediska možného konfliktu s autorským právem a nabídnout jejich řešení.

BOHÁČEK, Martin. Poznámky k autorskoprávním aspektům užití autorských děl při digitální výuce. Acta Informatica Pragensia [online]. 2022, roč. 11, č. 2, s. 152–178. eISSN 1805-4951. DOI: 10.18267/j.aip.178.

Andrej Tóth a kol.: Promoting diversity and national minority education in midwifery and nursing in the First Czechoslovak Republic (1918-1938): A historical analysis

Andrej Tóth a kol.: Promoting diversity and national minority education in midwifery and nursing in the First Czechoslovak Republic (1918-1938): A historical analysis

ČERVENÝ, Martin, TÓTHOVÁ, Valérie, NOVOTNÝ, Lukáš, KRATOCHVÍLOVÁ, Inka, HELLEROVÁ, Věra, TÓTH, Andrej. Promoting diversity and national minority education in midwifery and nursing in the First Czechoslovak Republic (1918-1938): A historical analysis. Kontakt [online]. 2022, roč. 24, č. 11. 5., s. 1–6. eISSN 1804-7122. ISSN 1212-4117. DOI: 10.32725/kont.2022.014.

Ilya Bolotov a Tomáš Evan: Can Investment Incentives Cause Unemployment? An Empirical Analysis of The Relationship Between FDI and Employment Based on The OLI Framework

Ilya Bolotov a Tomáš Evan: Can Investment Incentives Cause Unemployment? An Empirical Analysis of The Relationship Between FDI and Employment Based on The OLI Framework

EVAN, Tomáš, BOLOTOV, Ilya. Can Investment Incentives Cause Unemployment? An Empirical Analysis of The Relationship Between FDI and Employment Based on The OLI Framework. Central European Business Review [online]. 2022, roč. 11, č. 3, s. 1–17. ISSN 1805-4862. DOI: 10.18267/j.cebr.291.

Nicole Grmelová: More Liberal Rules for Growing and Selling Medical Cannabis

Nicole Grmelová: More Liberal Rules for Growing and Selling Medical Cannabis

GRMELOVÁ, Nicole. More Liberal Rules for Growing and Selling Medical Cannabis. European Food and Feed Law Review [online]. 2022, roč. 17, č. 1, s. 70–73. ISSN 1862-2720.

Vít Hinčica, Hana Řezanková a Jennifer Břečková: Perception of CSR by Czech consumers – An in-depth analysis

Vít Hinčica, Hana Řezanková a Jennifer Břečková: Perception of CSR by Czech consumers – An in-depth analysis

HINČICA, VítŘEZANKOVÁ, HanaBŘEČKOVÁ, Jennifer. Perception of CSR by Czech consumers – An in-depth analysis. Management – Journal of Contemporary Management Issues [online]. 2022, roč. 27, č. 1, s. 97–121. eISSN 1846-3363. ISSN 1331-0194. DOI: 10.30924/mjcmi.27.1.7.

Vít Hinčica, Anna Svobodová a Hana Řezanková : Consumer Perception of Quality of Clothing Products: A Lesson for the Business Sector Arising from Czech Evidence

Vít Hinčica, Anna Svobodová a Hana Řezanková : Consumer Perception of Quality of Clothing Products: A Lesson for the Business Sector Arising from Czech Evidence

HINČICA, Vít, SVOBODOVÁ, Anna, ŘEZANKOVÁ, Hana. Consumer Perception of Quality of Clothing Products: A Lesson for the Business Sector Arising from Czech Evidence. Central European Business Review [online]. 2022, roč. 11, č. In press, s. 1–21. ISSN 1805-4862. DOI: 10.18267/j.cebr.292.

Daniel Houska: Sustainability Principles Embedded in Contracts – A Risky Endeavour? An Example of the European Food Supply Chain

Daniel Houska: Sustainability Principles Embedded in Contracts – A Risky Endeavour? An Example of the European Food Supply Chain

HOUSKA, Daniel. Sustainability Principles Embedded in Contracts – A Risky Endeavour? An Example of the European Food Supply Chain. European Food and Feed Law Review [online]. 2022, roč. 17, č. 2, s. 120–125. ISSN 1862-2720. Dostupné z: https://effl.lexxion.eu/article/EFFL/2022/2/4.

Renata Hrubá a Tomáš Sadílek: Social Relations to Food, The Meaning of the Farmers' Market and Healthy Lifestyle: The Case of Czechia and Ukraine

Renata Hrubá a Tomáš Sadílek: Social Relations to Food, The Meaning of the Farmers' Market and Healthy Lifestyle: The Case of Czechia and Ukraine

HRUBÁ, RenataSADÍLEK, Tomáš. Social Relations to Food, The Meaning of the Farmers‘ Market and Healthy Lifestyle: The Case of Czechia and Ukraine. Journal of International Food and Agribusiness Marketing [online]. 2022, č. 03 Apr, s. 1–28. eISSN 1528-6983. ISSN 0897-4438. DOI: 10.1080/08974438.2022.2056558.

Siyang Liu, Jeremy Alan Garlick a Fangxing Qin: Towards Guanxi? Reconciling the „Relational Turn” in Western and Chinese International Relations Scholarship

Siyang Liu, Jeremy Alan Garlick a Fangxing Qin: Towards Guanxi? Reconciling the „Relational Turn” in Western and Chinese International Relations Scholarship

LIU, SiyangGARLICK, Jeremy AlanQIN, Fangxing. Towards Guanxi? Reconciling the „Relational Turn” in Western and Chinese International Relations Scholarship. All Azimuth [online]. 2022, roč. 11, č. 1, s. 67–85. eISSN 2757-9026. ISSN 2146-7757. DOI: 10.20991/allazimuth.952841.

Květa Olšanová, Eva Křenková, Pavel Hnát a Ondřej Vilikus: Workforce readiness for Industry 4.0 from the perspective of employers: Evidence from the Czech Republic

Květa Olšanová, Eva Křenková, Pavel Hnát a Ondřej Vilikus: Workforce readiness for Industry 4.0 from the perspective of employers: Evidence from the Czech Republic

OLŠANOVÁ, KvětaKŘENKOVÁ, EvaHNÁT, PavelVILIKUS, Ondřej. Workforce readiness for Industry 4.0 from the perspective of employers: Evidence from the Czech Republic. Industry and Higher Education [online]. 2022, č. 25. 3. eISSN 2043-6858. ISSN 0950-4222. DOI: 10.1177/09504222221075552.

Petr Šimek a Tomáš Sadílek: Can we localise in Central Europe from the marketing aspect: verification of a conceptual model from Czechia

Petr Šimek a Tomáš Sadílek: Can we localise in Central Europe from the marketing aspect: verification of a conceptual model from Czechia

ŠIMEK, PetrSADÍLEK, Tomáš. Can we localise in Central Europe from the marketing aspect: verification of a conceptual model from Czechia. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research [online]. 2022, roč. 32, č. 1, s. 25–42. eISSN 1466-4402. ISSN 0959-3969. DOI: 10.1080/09593969.2021.2020147.

Andrej Tóth a kol.: Prvorepubliková péče o děti s tělesným postižením

Andrej Tóth a kol.: Prvorepubliková péče o děti s tělesným postižením

Cílem příspěvku je sez­námit čtenáře se začátkem vývoje poskytování péče a zajištění vzdělávání tělesně postiženým dětem a mládeži v nové republice, která tehdy ještě zdaleka nepatřila k samozřejmým záležitostem tehdejší zdravotní péče. K naplnění cíle byla použita historická analýza převážně dobových sekundárních a primárních zdrojů k dané problematice.

TÓTHOVÁ, Valérie, TÓTH, Andrej, NOVOTNÝ, Lukáš, ČERVENÝ, Martin, HELLEROVÁ, Věra, KRATOCHVÍLOVÁ, Inka, HLADÍK, Jan. Prvorepubliková péče o děti s tělesným postižením. Pediatrie pro praxi [online]. 2022, roč. 23, č. 2, s. 148–150. eISSN 1803-5264. ISSN 1213-0494. DOI: 10.36290/ped.2022.034.

Eva Křenková, Alexej Sato a Karolína Reiser: How software robots can facilitate the procurement process? A case study of Siemens in the Czech Republic.

Eva Křenková, Alexej Sato a Karolína Reiser: How software robots can facilitate the procurement process? A case study of Siemens in the Czech Republic.

Cílem článku je vyhodnotit, zda technologické změny přijaté v oblasti nákupu mohou podpořit strategii firmy, a sledovat fázi implementace softwarových robotů v oblasti nákupu.

KŘENKOVÁ, Eva, RIESER, Karolína, SATO, Alexej. How software robots can facilitate the procurement process? A case study of Siemens in the Czech Republic. Entrepreneurial Business and Economics Review [online]. 2021, roč. 9, č. 3, s. 191–203. eISSN 2353-883X. ISSN 2353-8821. DOI: 10.15678/EBER.2021.090312.

Květa Olšanová, Andrea Escobar Rios, Gina Cook, Petr Král a Marija Zlatić

Květa Olšanová, Andrea Escobar Rios, Gina Cook, Petr Král a Marija Zlatić

Účelem této studie je prozkoumat dopad povědomí kupujících luxusu o aktivitách společenské odpovědnosti luxusní značky (CSR) spolu s jejími individuálními udržitelnými rozměry souvisejícími se značkou (z hlediska ekonomického, společenského a environmentálního) a hodnotami luxusu na nákupní záměr pro luxusní výrobky a v důsledku toho upozornit na potenciální implikace těchto vztahů pro luxusní průmysl.

OLŠANOVÁ, KvětaESCOBAR RIOS, Andrea, COOK, Gina, KRÁL, PetrZLATIć, Marija. Impact of the awareness of brand-related CSR activities on purchase intention for luxury brands. Social Responsibility Journal [online]. 2021, č. 17 May, s. 1–2. ISSN 1747-1117. DOI: 10.1108/SRJ-10-2020-0398.

Zbyněk Dubský: Vnější dimenze energetické bezpečnosti Evropské unie v oblasti zemního plynu – přístup k diverzifikaci dodavatelů.

Zbyněk Dubský: Vnější dimenze energetické bezpečnosti Evropské unie v oblasti zemního plynu – přístup k diverzifikaci dodavatelů.

Článek se zabývá důležitým aspektem vnějšího rozměru energetické bezpečnosti EU, konkrétně otázkou diverzifikace dodávek zemního plynu. Ta závisí na schopnosti a přijatelnosti nových dopravních tras. Cílem této práce je vytvoření metodického rámce pro hodnocení jednotlivých variant diverzifikace potrubí a dodavatelů pomocí kvantitativních metod. Pro srovnání variant plynovodu byly stanoveny kritéria a z nich vytvořen index. Díky tomu je možné při plánování a zavádění dopravních sítí porovnat alternativy a zohlednit přitom politický a ekonomický rozměr.

DUBSKÝ, Zbyněk, PAVLIŇÁK, Daniel. Vnější dimenze energetické bezpečnosti Evropské unie v oblasti zemního plynu – přístup k diverzifikaci dodavatelů. Mezinárodní vztahy [online]. 2018, roč. 53, č. 3, s. 32–52. eISSN 2570-9429. ISSN 0323-1844. DOI: 10.32422/mv.53.3

Markéta Votoupalová: Energetická politika České republiky: EU jako rámující aktér?

Markéta Votoupalová: Energetická politika České republiky: EU jako rámující aktér?

Článek zjišťuje, zda lze EU vnímat jako rámujícího aktéra v českém energetickém diskurzu a zda se její rámující moc liší napříč tématy a žánry politického diskurzu. Metodologicky vychází studie z diskurzně-historického přístupu.

VOTOUPALOVÁ, Markéta. Energetická politika České republiky: EU jako rámující aktér? Mezinárodní vztahy [online]. 2018, roč. 53, č. 3, s. 53–74. eISSN 2570-9429. ISSN 0323-1844. DOI: 10.32422/mv.53.3.

Markéta Votoupalová: Schengen Cooperation: What Scholars Make of It

Markéta Votoupalová: Schengen Cooperation: What Scholars Make of It

Cílem tohoto článku je poskytnout přehled odborné literatury o schengenském prostoru, který může pomoci vidět aktuální problémy v širší teoretické a historické perspektivě.

VOTOUPALOVÁ, Markéta. Schengen Cooperation: What Scholars Make of It. Journal of Borderlands Studies [online]. 2020, roč. 35, č. 3, s. 403–423. eISSN 2159-1229. ISSN 0886-5655. DOI: 10.1080/08865655.2018.1457974.

Jeremy Alan Garlick: The Belt and Road Initiative and the Eurasian Economic Union: Exploring the „Greater Eurasian Partnership”

Jeremy Alan Garlick: The Belt and Road Initiative and the Eurasian Economic Union: Exploring the „Greater Eurasian Partnership”

Článek zkoumá iniciativu Belt and Road (BRI) v kontextu koordinace BRI-EAEU. Rozhovory provedené s ruskými a kazašskými elitami naznačují, že měl BRI mnohem silnější dopad na místní elity než Euroasijská ekonomická unie (EAEU).

SHAKHANOVA, Gaziza, GARLICK, Jeremy Alan. The Belt and Road Initiative and the Eurasian Economic Union: Exploring the „Greater Eurasian Partnership”. Journal of Current Chinese Affairs [online]. 2020, roč. 49, č. May 6, s. 1–25. eISSN 1868-4874. ISSN 1868-1026. DOI: 10.1177/1868102620911666.

Vít Hinčica: Sanctions and Countersanctions Concerning the Russian Federation: The Czech Business Perspective

Vít Hinčica: Sanctions and Countersanctions Concerning the Russian Federation: The Czech Business Perspective

Cílem příspěvku je posoudit, jak byly české podniky ovlivněny sankcemi a kontrasancemi.

HINČICA, Vít, ŘEZANKOVÁ, Hana, WORCESTER, Grace. Sanctions and Countersanctions Concerning the Russian Federation: The Czech Business Perspective. Journal of East-West Business [online]. 2020, roč. 26, č. 22 April, s. 1. ISSN 1066-9868. DOI: 10.1080/10669868.2020.1755407.

Petr Král, Květa Olšanová, Maria Zlatić: Exploration of Opportunities for Development of Domestic Luxury Brands in CEE: Case of the Czech Republic

Petr Král, Květa Olšanová, Maria Zlatić: Exploration of Opportunities for Development of Domestic Luxury Brands in CEE: Case of the Czech Republic

Tato práce zkoumá, do jaké míry si zákazníci luxusního zboží uvědomují domácí luxusní značky a v jakých kategoriích by uvažovali o jejich nákupu.

OLŠANOVÁ, Květa, COOK, Gina, KRÁL, Petr, VILIKUS, Ondřej, ZLATIć, Marija. Exploration of Opportunities for Development of Domestic Luxury Brands in CEE: Case of the Czech Republic. Central European Business Review [online]. 2020, roč. 9, č. 4, s. 59–72. ISSN 1805-4862. DOI: 10.18267/j.cebr. 246.

Vít Hinčica: Mercosur – a Comparison of Four Member Countries on the Basis of Selected Economic Indicators

Vít Hinčica: Mercosur – a Comparison of Four Member Countries on the Basis of Selected Economic Indicators

Cílem tohoto příspěvku je představit, jak lze porovnávat země na základě vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů.

HINČICA, Vít, MIZEROVÁ, Michala, ŘEZANKOVÁ, Hana. Mercosur – a Comparison of Four Member Countries on the Basis of Selected Economic Indicators. Comparative Economic Research [online]. 2020, roč. 23, č. 1, s. 55–72. eISSN 2082-6737. ISSN 1508-2008. DOI: 10.18778/1508-2008.23.04.

Jeremy Alan Garlick, Radka Havlová: China's "Belt and Road" economic diplomacy in the Persian Gulf: strategic hedging amidst Saudi-Iranian regional rivalry.

Jeremy Alan Garlick, Radka Havlová: China's "Belt and Road" economic diplomacy in the Persian Gulf: strategic hedging amidst Saudi-Iranian regional rivalry.

Článek zkoumá strategicky zajištěný přístup Číny k rozvoji jejích hospodářských vztahů s partnery v Perském zálivu, aby mohla expandovat a zabezpečit své zájmy.

GARLICK, Jeremy, and HAVLOVÁ, Radka. China’s “Belt and Road” economic diplomacy in the Persian Gulf: strategic hedging amidst Saudi-Iranian regional rivalry. Journal of Current Chinese Affairs [online]. ISSN: 1868-1026. eISSN: 1868-4874. DOI: 10.1177/1868102619898706.

Radka Havlová, Zbyněk Dubský: Strategic Culture of the OSCE and Its Reflection in the Effort to De-escalate and Resolve the Conflict in Ukraine

Radka Havlová, Zbyněk Dubský: Strategic Culture of the OSCE and Its Reflection in the Effort to De-escalate and Resolve the Conflict in Ukraine

Tato studie tvrdí, že se OBSE podílela na stabilizaci a vyřešení situace na Ukrajině částečně kvůli její specifické strategické kultuře.

HAVLOVÁ, Radka, DUBSKÝ, Zbyněk. Strategic Culture of the OSCE and Its Reflection in the Effort to De-escalate and Resolve the Conflict in Ukraine. Insight Turkey [online]. 2019, roč. 21, č. 3, s. 195–215. ISSN 1302-177X. DOI: 10.25253/99.2018EV.03.

Zuzana Trávníčková: Ten years and one hundred of reviews of the United Nations sanctions Ombudsperson.

Zuzana Trávníčková: Ten years and one hundred of reviews of the United Nations sanctions Ombudsperson.

TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana. Ten years and one hundred of reviews of the United Nations sanctions Ombudsperson. Czech Yearbook of Public & Private International Law. Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého [online]. 2019, roč. 10, s. 64–73. ISSN 1805-0565. Dostupné z: https://rozkotova.cld.bz/rww/CYIL-vol-10-2019/84/. ISBN 978-80-87488-34-8.

Petr Vymětal: A new approach in evaluation of transparent lobbying – the case of Visegrad group countries.

Petr Vymětal: A new approach in evaluation of transparent lobbying – the case of Visegrad group countries.

Cílem článku je vyhodnotit transparentnost rozhodovacího procesu ve veřejném prostoru, který je často ovlivněn lobbistickými aktivitami, v zemích Visegrádské skupiny.

LABOUTKOVÁ, Šárka, VYMĚTAL, Petr. A new approach in evaluation of transparent lobbying – the case of Visegrad group countries. Administratie si Management Public [online]. 2019, roč. 2019, č. 33, s. 119–132. ISSN 1583-9583. DOI: 10.24818/amp/2019.33-07.

Petr Pospíšil: European Union External and Internal Humanitarian Aid.

Petr Pospíšil: European Union External and Internal Humanitarian Aid.

Příspěvek poskytuje kritickou analýzu humanitární pomoci EU, která postrádá efektivnost. Autor se domnívá, že je zapotřebí přijmout více holistický přístup, který se nebude zaměřovat jen na potravinovou pomoc, ale bude zahrnovat také sociální inkluzi.

POSPÍŠIL, Petr. European Union External and Internal Humanitarian Aid. European Food and Feed Law Review [online]. 2019, roč. 14, č. 6, s. 522–527. ISSN 1862-2720. Available at: https://effl.lexxion.eu/article/EFFL/2019/6/6.

Nicole Grmelová: Czech Republic – Cross-compliance Criteria for Farming and Processing Edible Insects.

Nicole Grmelová: Czech Republic – Cross-compliance Criteria for Farming and Processing Edible Insects.

Příspěvek analyzuje směrnice vydané ministerstvem zemědělství pro zájemce o chov jedlého hmyzu z pohledu všech právních odvětví, která tuto činnost v ČR regulují.

GRMELOVÁ, Nicole. Czech Republic – Cross-compliance Criteria for Farming and Processing Edible Insects. European Food and Feed Law Review [online]. 2019, roč. 14, č. 1, s. 61–65. ISSN 1862-2720. Dostupné z: https://effl.lexxion.eu/data/article_preview/13873/medium.jpg.

Markéta Votoupalová: Solidarity As a Necessary Precondition for the Resilience of Schengen?

Markéta Votoupalová: Solidarity As a Necessary Precondition for the Resilience of Schengen?

Tento článek zkoumá, jak instituce EU vnímají solidaritu v Schengenu, a na které z jejích aspektů je kladen důraz

VOTOUPALOVÁ, Markéta. Solidarity As a Necessary Precondition for the Resilience of Schengen? Politologický časopis/Czech Journal of Political Science [online]. 2019, roč. XXVI, č. 2, s. 102–121. ISSN 1211-3247. DOI: 10.5817/PC2019-2-102.

Nicole Grmelová: Czech Republic – Corporate Social Responsibility of Five Leading Food Retailers Operating in the Czech Republic.

Nicole Grmelová: Czech Republic – Corporate Social Responsibility of Five Leading Food Retailers Operating in the Czech Republic.

Příspěvek za zabývá komparativní analýzou přístupu velkých potravinových řetězců působících v ČR na poli společenské odpovědnosti organizací.

GRMELOVÁ, Nicole, ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Czech Republic – Corporate Social Responsibility of Five Leading Food Retailers Operating in the Czech Republic. European Food and Feed Law Review [online]. 2019, roč. 14, č. 2, s. 180–186. eISSN 2190-8214. ISSN 1862-2720. Dostupné z: https://effl.lexxion.eu/article/EFFL/2019/2/12.

Vít Hinčica, Tomáš Sadílek: Performance of Social Enterprises in the Czech Republic.

Vít Hinčica, Tomáš Sadílek: Performance of Social Enterprises in the Czech Republic.

Článek pojednává o definici pojmu „sociální podnik“, jeho atributech, zakotvení v legislativě různých zemí a kritické analýze ukazatelů, které mohou měřit výkonnost sociálních podniků.

ASMALOVSKIJ, Alexandr, SADÍLEK, Tomáš, HINČICA, Vít, MIZEROVÁ, Michala. Performance of Social Enterprises in the Czech Republic. Journal of Social Entrepreneurship [online]. 2019, roč. 10, č. 1, s. 19–29. eISSN 1942-0684. ISSN 1942-0676. DOI: 10.1080/19420676.2018.1521865.

Daniel Houska: Dusk Over the European Contract Law?

Daniel Houska: Dusk Over the European Contract Law?

Příspěvek zkoumá harmonizaci evropského smluvního práva s cílem posílit přeshraniční obchod. Zabývá se kritickou cost-benefit analýzou současných návrhů a navrhuje možná řešení pro zlepšení regulace do budoucna.

HOUSKA, Daniel. Dusk Over the European Contract Law? The Lawyer Quarterly [online]. 2019, roč. 9, č. 4, s. 359–366. ISSN 1805-840X. Available at: https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/373/367.

Nicole Grmelová: Czech Republic – To Drink or Not to Drink Tap Water?

Nicole Grmelová: Czech Republic – To Drink or Not to Drink Tap Water?

Příspěvek se zamýšlí nad otázkou volby pitné vody z pohledu ochrany spotřebitele se zřetelem k platné legislativě upravující vodovodní vodu a balené vody.

GRMELOVÁ, Nicole. Czech Republic – To Drink or Not to Drink Tap Water? European Food and Feed Law Review [online]. 2019, roč. 14, č. 5, s. 469–472. ISSN 1862-2720. Available at: https://effl.lexxion.eu/article/EFFL/2019/5/12.