O centru

Mezinárodní výzkumný tým

doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc

doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc

Ředitel  I  Mezinárodní výzkumné centrum

Vincenzo Merella je ředitelem Mezinárodního výzkumného centra na Fakultě mezinárodních vztahů. Mezi jeho hlavní výzkumné zájmy patří makrofinancování; hospodářský rozvoj, inovace a růst; a mezinárodní obchod, se zvláštním zaměřením na roli kvality produktu a nehomotetické poptávky při ovlivňování obchodních modelů. Publikuje ve vysoce kvalitních mezinárodních časopisech, jako jsou Journal of the European Economic Association a Journal of International Economics.

Aliya Algozhina, M.A., Ph.D.

Aliya Algozhina, M.A., Ph.D.

Aliya Algozhina je odbornou asistentkou na FMV VŠE od září 2018. V letech 2017 a 2010 získala doktorát a magisterský titul v oboru ekonomie na CERGE-EI v Praze. Magisterské studium veřejné politiky na GRIPS (Tokio) absolvovala díky stipendiu Japonska a Mezinárodního měnového fondu v letech 2005-2006. V roce 2012 byla stážistkou ve Výzkumném oddělení MMF (Washington, DC). Zabývá se mezinárodní makroekonomií, peněžní ekonomií, ekonomikou zdrojů a rozvojovou ekonomikou.

Smaranda Pantea, Ph.D.

Smaranda Pantea, Ph.D.

Smaranda Pantea je odborná asistentka a výzkumná pracovnice na Fakultě mezinárodních vztahů. Její výzkumné zájmy se zaměřují na dopady hospodářských politik, důsledky technologických změn, zejména ICT, a ekonomickou transformací ve střední a východní Evropě. Dříve působila na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze, Ministerstvu veřejných financí v Rumunsku, Evropské komisi a Univerzitě v Bristolu. Vystudovala ekonomii na University of Nottingham.

 

Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D.

Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D.

Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. je odbornou asistentkou Katedry světové ekonomiky od roku 2016. V roce 2015 obhájila disertační práci na téma Dopady imigrace ze třetích zemí na pracovní trh Evropské unie. V rámci výzkumné činnosti se věnuje dvěma hlavním tematickým okruhům. Prvním je migrace a její vliv na trh práce a otázka remitencí. Druhá je spjatá s dopady Průmyslu 4.0 na migrační procesy a na trhy práce.

Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D.

Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D.

Ayaz Zeynalov je odborným asistentem na FMV VŠE od září 2017. Ve svém výzkumu věnuje ekonomice přírodních zdrojů, ekonomickému rozvoji, institucionální správě a aplikované ekonometrii. Jeho práce se zabývají možným publikačním zkreslením a důvody protichůdných zjištění v literatuře o přírodních zdrojích, jakož i rolí institucionálního řízení v negativním vztahu mezi bohatstvím přírodních zdrojů a ekonomickým rozvojem, zejména v rozvojových zemích.