Ocenění

Mgr. Pamir Halimzai, Ph.D. z Katedry mezinárodních studií a diplomaci FMV VŠE obdržel cenu Josefa Hlávky pro rok 2021. Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.


Doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. získal za knihu The Impact of China’s Belt and Road Initiative: From Asia to Europe, kterou vydalo v r. 2019 prestižní nakladatelství Routledge, 2. místo v soutěži o nejlepší knižní publikace VŠE. Kniha The Impact of China’s Belt and Road Initiative From Asia to Europe byla sestavena na základě mnohaleté výzkumné činnosti dr. Garlicka a váže na výzkumný projekt GA ČR pro období 2019-2021: Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky.