Ocenění

Doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. získal za knihu The Impact of China’s Belt and Road Initiative: From Asia to Europe, kterou vydalo v r. 2019 prestižní nakladatelství Routledge, 2. místo v soutěži o nejlepší knižní publikace VŠE.

Kniha The Impact of China’s Belt and Road Initiative From Asia to Europe byla sestavena na základě mnohaleté výzkumné činnosti dr. Garlicka a váže na výzkumný projekt GA ČR pro období 2019-2021: Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky.