Náš výzkum

Fakulta mezinárodních vztahů rozvíjí poznání v oblasti mezinárodních ekonomických a politických vztahů. V oblasti výzkumu se fakulta soustředí na makroekonomické, mikroekonomické, politické, bezpečnostní a právní aspekty mezinárodních vztahů v kontextu udržitelného rozvoje a spotřeby s důrazem na koncept sociální odpovědnosti zúčastněných stran.