Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou jedněmi ze stěžejních pilířů vědecké činnosti.

Kontaktní osobou pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FMV je asistent proděkanky pro vědu a doktorské studium Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.

Habilitační práce jsou ve fyzické podobě k nahlédnutí min. 5 dnů před obhajobou na NB 211.

 

Doplňující informace pro externí žadatele jsou k dispozici zde.