Databáze Web of Science

Publikace v časopisech z databáze Web of Science

Kateřina Kočí, Klára Benešová a Zuzana Fellegi: Work and Family Balance in Top Diplomacy: The Case of the Czech Republic

Kateřina Kočí, Klára Benešová a Zuzana Fellegi: Work and Family Balance in Top Diplomacy: The Case of the Czech Republic

Tato studie zkoumá hlavní výzvy, které ovlivňují kariéru špičkových diplomatek a diplomatů, pomocí kvantitativních a kvalitativních dat, včetně oficiálních statistik a dokumentů MZV ČR a rozhovorů s nejvyššími diplomaty a úředníky.

FELLEGI, Zuzana, KOČÍ, Kateřina, BENEŠOVÁ, Klára. Work and Family Balance in Top Diplomacy: The Case of the Czech Republic. Politics & Gender [online]. 2022, č. 12. 5., s. 1–27. eISSN 1743-9248. ISSN 1743-923X. DOI: 10.1017/S1743923X21000489.

Q1   I  IF: 2.088

Jeremy Alan Garlick a Fangxing Qin: China's Ideational Influence in Central and Eastern Europe (CEE): A Comparative Analysis of Chinese and European Scholars' Interpretations of China-CEE Cooperation

Jeremy Alan Garlick a Fangxing Qin: China's Ideational Influence in Central and Eastern Europe (CEE): A Comparative Analysis of Chinese and European Scholars' Interpretations of China-CEE Cooperation

GARLICK, Jeremy AlanQIN, Fangxing. China’s Ideational Influence in Central and Eastern Europe (CEE): A Comparative Analysis of Chinese and European Scholars‘ Interpretations of China-CEE Cooperation. Journal of Contemporary China [online]. 2022, s. 1–15. eISSN 1469-9400. ISSN 1067-0564. DOI: 10.1080/10670564.2022.2052443.

Q1   I  IF: 3.748

Tomáš Sadílek, Ondřej Kročil a Michal Müller: What motivates Czech social entrepreneurs? A qualitative study from an unfavorable social entrepreneurship environment

Tomáš Sadílek, Ondřej Kročil a Michal Müller: What motivates Czech social entrepreneurs? A qualitative study from an unfavorable social entrepreneurship environment

Článek zkoumá, co motivuje podnikatele upřednostňovat sociální podnikání před podnikáním komerčním. V hloubkových rozhovorech jsme zkoumali, co sociální podnikatele motivovalo sociální podnikání zahájit a pokračovat v něm. Výzkum je proveden v České republice, jejíž podnikatelské prostředí není vůči sociálním podnikům tak vstřícné jako v zemích západní Evropy. Souhrnné výsledky kvalitativní studie mezi 27 podnikateli podpořené prezentací pěti minipříběhů popisují, jak sociální podnikatelé čelí překážkám a jak vnímají postupné změny ve společnosti, které jim dávají motivaci v sociálním podnikání setrvat. Identifikujeme také osm motivů, proč se stát sociálním podnikatelem, a ukazujeme, jak se tyto motivy prolínají.

SADÍLEK, Tomáš, KROČIL, Ondřej, MÜLLER, Michal. What motivates Czech social entrepreneurs? A qualitative study from an unfavorable social entrepreneurship environment. Nonprofit Management & Leadership [online]. 2022, č. 11 April, s. 1–2. eISSN 1542-7854. ISSN 1048-6682. DOI: 10.1002/nml.21510.

Q3   I  IF: 3.044

Gaziza Shakhanova a Petr Kratochvíl: The Patriotic Turn in Russia: Political Convergence of the Russian Orthodox Church and the State?

Gaziza Shakhanova a Petr Kratochvíl: The Patriotic Turn in Russia: Political Convergence of the Russian Orthodox Church and the State?

Článek zkoumá církevní politiku v oblasti vlastenectví a vlastenecké výchovy, její reinterpretaci historické paměti a roli církve v ruské politice.

SHAKHANOVA, Gaziza, KRATOCHVÍL, Petr. The Patriotic Turn in Russia: Political Convergence of the Russian Orthodox Church and the State? Politics and Religion [online]. 2022, roč. 15, č. 1, s. 114–141. eISSN 1755-0491. ISSN 1755-0483. DOI: 10.1017/S1755048320000620.

Q3   I  IF: 1.650

Petr Janeček, Lenka Červová, Ivica Linderová a Petr Scholz: Green Management Implementation – a Case of the Bulgarian Hotel Market

Petr Janeček, Lenka Červová, Ivica Linderová a Petr Scholz: Green Management Implementation – a Case of the Bulgarian Hotel Market

Článek se zaměřuje na ekologický provoz ubytovacích služeb v Bulharsku.

SCHOLZ, Petr, ČERVOVÁ, Lenka, JANEČEK, Petr, LINDEROVÁ, Ivica. Green Management Implementation – a Case of the Bulgarian Hotel Market. E+M. Ekonomie a Management [online]. 2022, roč. XXV, č. 1, s. 177–194. eISSN 2336-5064. ISSN 1212-3609. DOI: 10.15240/tul/001/2022-1-011

Q4   I  IF: 1.446

Jan Švec: Labour transfers as a means of 'civilizing' and forcibly assimilating ethnic minorities in western China

Jan Švec: Labour transfers as a means of 'civilizing' and forcibly assimilating ethnic minorities in western China

Článek poskytuje podpůrné důkazy o organizovaných přesunech pracovních sil turkických menšin, především Ujgurů, ze Sin-ťiangu do jiných oblastí v Číně.

ŠVEC, Jan. Labour transfers as a means of ‚civilizing‘ and forcibly assimilating ethnic minorities in western China. Central Asian Survey [online]. 2022, č. 13 Apr, s. 1–2. eISSN 1465-3354. ISSN 0263-4937. DOI: 10.1080/02634937.2022.2054950.

Q3   I  IF: 2.208

Ayaz Zeynalov, Mehmet Ugur a Edna Solomon: Leverage, competition and financial distress hazard: Implications for capital structure in the presence of agency costs

Ayaz Zeynalov, Mehmet Ugur a Edna Solomon: Leverage, competition and financial distress hazard: Implications for capital structure in the presence of agency costs

UGUR, Mehmet, SOLOMON, Edna, ZEYNALOV, Ayaz. Leverage, competition and financial distress hazard: Implications for capital structure in the presence of agency costs. Economic Modelling [online]. 2022, roč. 108, č. čl. 105740. ISSN 0264-9993. DOI: 10.1016/j.econmod.2021.105740.

Q3   I  IF: 3.127

Jaroslav Weinfurter: The spandrels of urban security: extending the formalist turn in security studies

Jaroslav Weinfurter: The spandrels of urban security: extending the formalist turn in security studies

WEINFURTER, Jaroslav. The spandrels of urban security: extending the formalist turn in security studies. Journal of International Relations and Development [online]. 2022, roč. 25, s. 450–475. eISSN 1581-1980. ISSN 1408-6980. DOI: 10.1057/s41268-021-00247-7.

Q3   I  IF: 2.200

Zbyněk Dubský, Daniel Pavliňák a Lukáš Tichý: A quantifiable approach to the selection of criteria and indexation for comparison of the gas pipeline projects leading to the EU: Diversification rationality against securitisation?

Zbyněk Dubský, Daniel Pavliňák a Lukáš Tichý: A quantifiable approach to the selection of criteria and indexation for comparison of the gas pipeline projects leading to the EU: Diversification rationality against securitisation?

Článek identifikuje ekonomická a politická kritéria pro srovnání možností projektů plynovodu a formuluje metodický rámec vytvořením indexu pro hodnocení a srovnání jednotlivých projektů.

DUBSKÝ, Zbyněk, TICHÝ, Lukáš, PAVLIŇÁK, Daniel. A quantifiable approach to the selection of criteria and indexation for comparison of the gas pipeline projects leading to the EU: Diversification rationality against securitisation? Energy [online]. 2021, roč. 225, č. čl. 120238, s. 1–9. ISSN 0360-5442. DOI: 10.1016/j.energy.2021.120238.

Q1   I  IF: 6.082

Pantea Smaranda, Isabela Manelici: Industrial policy at work: Evidence from Romania’s income tax break for workers in IT

Pantea Smaranda, Isabela Manelici: Industrial policy at work: Evidence from Romania’s income tax break for workers in IT

Článek studuje důsledky průmyslové politiky určené k podpoře rozvoje IT sektoru v Rumunsku na úrovni firmy a sektoru.

MANELICI, Isabela, PANTEA, Smaranda. Industrial policy at work: Evidence from Romania’s income tax break for workers in IT. European Economic Review [online]. 2021, roč. 133, č. April, č. čl. 103674, s. 1–27. ISSN 0014-2921. DOI: 10.1016/j.euroecorev.2021.103674.

Q1   I  IF: 1.744

Smaranda Pantea: Self-employment in the EU: quality work, precarious work or both?

Smaranda Pantea: Self-employment in the EU: quality work, precarious work or both?

Článek odhaduje rozdíly v příjmech mezi osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnanci v EU s využitím statistických dat Evropské unie o příjmech a životních podmínkách domácností (EU-SILC) a metod kvantilní regrese.

PANTEA, Smaranda. Self-employment in the EU: quality work, precarious work or both? Small Business Economics [online]. 2021, č. 26 November, s. 1–18. ISSN 0921-898X. DOI: 10.1007/s11187-020-00423-y.

Q1   I  IF: 4.803

Zbyněk Dubský: Russian energy discourse on the V4 countries

Zbyněk Dubský: Russian energy discourse on the V4 countries

Článek se zabývá energetickými vztahy Ruské federace a zeměmi V4. Cílem je analyzovat a interpretovat obsah a hlavní témata ruského energetického diskurzu o energetických vztazích se zeměmi V4 a ruské vnímání zemí V4 v letech 2008–2018.

TICHÝ, Lukáš, DUBSKÝ, Zbyněk. Russian energy discourse on the V4 countries. Energy Policy [online]. 2020, roč. 137, č. 2, s. 1–12. ISSN 0301-4215. DOI: 10.1016/j.enpol.2019.111128.

Q1 D2  I  IF: 5.042

Petr Šauer, Lucie Nencková: Disposal behaviour of Czech consumers towards textile products

Petr Šauer, Lucie Nencková: Disposal behaviour of Czech consumers towards textile products

Tento příspěvek referuje o průzkumu provedeném mezi 1046 respondenty, který se pomocí pokročilých statistických metod pokouší identifikovat rozdíly ve spotřebitelském chování vůči textilním výrobkům.

NENCKOVÁ, Lucie, PECÁKOVÁ, Iva, ŠAUER, Petr. Disposal behaviour of Czech consumers towards textile products. Waste Management [online]. 2020, č. 106, s. 71–76. ISSN 0956-053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2020.03.001.

Q1  I  IF: 5.448

Jeremy Alan Garlick: The dragon dithers: assessing the cautious implementation of China's Belt and Road Initiative in Iran

Jeremy Alan Garlick: The dragon dithers: assessing the cautious implementation of China's Belt and Road Initiative in Iran

Článek využívá analyticky eklektický rámec k prozkoumání záznamů čínské ekonomické aktivity v Íránu od příchodu iniciativy Belt and Road Initiative (BRI) v roce 2013.

GARLICK, Jeremy, HAVLOVÁ, Radka. The dragon dithers: assessing the cautious implemenation of China’s Belt and Road Initiative in Iran. Eurasian Geography and Economics [online]. 2020. ISSN: 1538-7216. eISSN: 1938-2863. DOI: 10.1080/15387216.2020.1822197

Q1

Radka Druláková, Štěpánka Zemanová: Why the implementation of multilateral sanctions does (not) work: lessons learnt from the Czech Republic.

Radka Druláková, Štěpánka Zemanová: Why the implementation of multilateral sanctions does (not) work: lessons learnt from the Czech Republic.

Článek prezentuje výsledky jediné případové studie o provádění sankcí OSN v České republice od 90. let do současnosti.

DRULÁKOVÁ, Radka, ZEMANOVÁ, Štěpánka. Why the implementation of multilateral sanctions does (not) work: lessons learned from the Czech Republic. European Security [online]. 2020, roč. 29, č. 23. 5., s. 1–21. eISSN 1746-1545. ISSN 0966-2839. DOI: 10.1080/09662839.2020.1766448.

Q4  I  IF: 1.698

Karel B. Müller, Kamil Fleissner: Cross-border cooperation in the triangle Euroregions Nisa and Šumava from the perspective of mayors and mayoresses

Karel B. Müller, Kamil Fleissner: Cross-border cooperation in the triangle Euroregions Nisa and Šumava from the perspective of mayors and mayoresses

Cílem výzkumného článku je představit názory starostů a primátorů z Euroregionů Neisse / Nisa / Nysa a Šumava / Bayerischer Wald-Unterer Inn / Mühlviertel, kteří jsou významnými místními agenty přeshraniční spolupráce.

FRÁNĚ, Luděk, KNÝ, Daniel, MÜLLER, Karel B., FLEISSNER, Kamil. Cross-border cooperation in the triangle Euroregions Nisa and Šumava from the perspective of mayors and mayoresses. Geografie [online]. 2020, roč. 125, č. 2, s. 243–269. eISSN 2571-421X. ISSN 1212-0014. DOI: 10.37040/geografie2020125020243.

Q4  I  0.957

Petr Šauer, Antonín Dvořák, Lucie Nencková: Introducing Circular Economy in Small Municipalities: Methodology and a Case of Sewage Sludge Composting.

Petr Šauer, Antonín Dvořák, Lucie Nencková: Introducing Circular Economy in Small Municipalities: Methodology and a Case of Sewage Sludge Composting.

ŠAUER, Petr, DVOŘÁK, Antonín, PRÁŠEK, Jan, HADRABOVÁ, Alena, NENCKOVÁ, Lucie. Introducing Circular Economy in Small Municipalities: Methodology and a Case of Sewage Sludge Composting. Journal of Environmental Protection and Ecology. 2020, roč. 21, č. 3, s. 1127–1135. ISSN 1311-5065.

Q4  I  IF: 0.692

Zeynalov Ayaz: Forecasting tourist arrivals: Google Trends meets mixed-frequency data.

Zeynalov Ayaz: Forecasting tourist arrivals: Google Trends meets mixed-frequency data.

Tento článek zkoumá užitečnost údajů Google Trends při předpovídání měsíčních příjezdů turistů a přenocování v Praze v období od ledna 2010 do prosince 2016.

HAVRANEK, Tomas, ZEYNALOV, Ayaz. Forecasting tourist arrivals: Google Trends meets mixed-frequency data. Tourism Economics [online]. 2019, roč. 25, č. 10.10. 20 s. eISSN 2044-0375. ISSN 1354-8166. DOI: 10.1177/1354816619879584.

Q3  I  IF: 1.819

Jeremy Alan Garlick: China's Economic Diplomacy in Central and Eastern Europe: A Case of Offensive Mercantilism?

Jeremy Alan Garlick: China's Economic Diplomacy in Central and Eastern Europe: A Case of Offensive Mercantilism?

GARLICK, Jeremy Alan. China’s Economic Diplomacy in Central and Eastern Europe: A Case of Offensive Mercantilism? Europe-Asia Studies [online]. 2019, roč. 71, č. 8, s. 1390–1414. eISSN 1465-3427. ISSN 0966-8136. DOI: 10.1080/09668136.2019.1648764.

Q3  I  IF: 0.883

Jeremy Alan Garlick: China's principal-agent problem in the Czech Republic: the curious case of CEFC

Jeremy Alan Garlick: China's principal-agent problem in the Czech Republic: the curious case of CEFC

Článek je koncipován z hlediska teorie principála a agenta, která předpokládá, že střety zájmů a asymetrie informací ovlivňují koordinaci mezi hlavními činiteli (například čínskými vůdci) a agenty (jako jsou čínské společnosti).

GARLICK, Jeremy Alan. China’s principal-agent problem in the Czech Republic: the curious case of CEFC. Asia Europe Journal [online]. 2019, roč. 17, č. 4, s. 437–451. eISSN 1612-1031. ISSN 1610-2932. DOI: 10.1007/s10308-019-00565-z.

Q4  I  IF: 1.208

Jana Vlčková, Sarbani Bublu Thakur-Weigold

Jana Vlčková, Sarbani Bublu Thakur-Weigold

VLČKOVÁ, Jana, THAKUR-WEIGOLD, Sarbani Bublu. Global value chains in the MedTech industry: A comparison of Switzerland and the Czech Republic. International Journal of Emerging Markets [online]. 2019, roč. 15, č. 1, s. 70–92. ISSN 1746-8809. DOI: 10.1108/IJOEM-05-2017-0179.

Q4  I  IF: 1.022

Lhotáková Markéta: Dietary patterns, cost and compliance with low-protein diet of phenylketonuria and other inherited metabolic diseases

Lhotáková Markéta: Dietary patterns, cost and compliance with low-protein diet of phenylketonuria and other inherited metabolic diseases

Toto je největší studie zkoumající náklady a stravovací vzorce LPD u pacientů s PKU a první studie tohoto druhu u ostatních pacientů s IMD vyžadujících LPD. Studie jasně ukázala, že LPD s sebou nese velmi vysokou ekonomickou zátěž pro rodiny, což může vést k menšímu dodržování LPD a potenciálním závažným zdravotním následkům.

MLČOCH, Tomáš, PUDA, Radek, JEŠINA, Pavel, LHOTÁKOVÁ, Markéta, ŠTĚRBOVÁ, Šárka, DOLEŽAL, Tomáš. Dietary patterns, cost and compliance with low-protein diet of phenylketonuria and other inherited metabolic diseases. European Journal of Clinical Nutrition [online]. 2018, roč. 72, č. 1, s. 87–92. eISSN 1476-5640. ISSN 0954-3007. DOI: 10.1038/ejcn.2017.102.

Q2  I  3.114

Jeremy Alan Garlick: Deconstructing the China-Pakistan Economic Corridor: Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities

Jeremy Alan Garlick: Deconstructing the China-Pakistan Economic Corridor: Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities

Tento článek hodnotí životaschopnost plynovodů spojujících Čínu s Indickým oceánem přes Pákistán prostřednictvím důkladné analýzy důkazů získaných z primárních i sekundárních zdrojů.

GARLICK, Jeremy Alan. Deconstructing the China-Pakistan Economic Corridor: Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities. Journal of Contemporary China [online]. 2018, roč. 27, č. 112, s. 519–533. eISSN 1469-9400. ISSN 1067-0564. DOI: 10.1080/10670564.2018.1433483.

Q2  I  IF: 1.867

Karel B. Müller: Active Borders and Transnationalization of the Public Sphere in Europe: Examining Territorial and Symbolic Borders as a Source of Democratic Integration, Positive Identity, and Civic Learning

Karel B. Müller: Active Borders and Transnationalization of the Public Sphere in Europe: Examining Territorial and Symbolic Borders as a Source of Democratic Integration, Positive Identity, and Civic Learning

Tento článek naznačuje, že s teritoriálními i symbolickými hranicemi je třeba zacházet jako s konkrétními kulturními formami, které umožňují výkon a praxi přeshraniční komunikace. Pojem aktivní hranice je zaveden jako spojnice transnacionalizace veřejných sfér a identit v Evropě.

MÜLLER, Karel B.. Active Borders and Transnationalization of the Public Sphere in Europe: Examining Territorial and Symbolic Borders as a Source of Democratic Integration, Positive Identity, and Civic Learning. Alternatives [online]. 2018, roč. 43, č. 3, s. 119–136. eISSN 2163-3150. ISSN 0304-3754. DOI: 10.1177/0304375418822894.

Q4  I  IF: 0.320

Ilya Bolotov: Some Effects of Intellectual Property Protection on National Economies: Theoretical and Econometric Study

Ilya Bolotov: Some Effects of Intellectual Property Protection on National Economies: Theoretical and Econometric Study

Tato práce si klade za cíl teoreticky odvodit a poté ekonometricky posoudit dopad ochrany duševního vlastnictví na národní ekonomiky.

Evan, T., Vozárová, P., & Bolotov, I. (2018). Some Effects of Intellectual Property Protection on National Economies: Theoretical and Econometric Study. Prague Economic Papers, 27(1), 73-91. doi: 10.18267/j.pep.644.

Q4  I  IF: 0.629