Jiné

Jiné

Kateřina Dvořáková a Dominika Kovářová: Efektivní komunikace v profesní francouzštině. Communication efficace en français professionnel.

Kateřina Dvořáková a Dominika Kovářová: Efektivní komunikace v profesní francouzštině. Communication efficace en français professionnel.

Tato praktická učebnice profesní francouzštiny (jazyková úroveň B2/C1) je zaměřená na běžné mluvní akty i písemné obraty využitelné v profesních situacích ve třech oblastech: mezinárodním obchodu, diplomacii a cestovním ruchu. Učebnice nabízí široké rozpětí témat ve všech třech oborech a je rozčleněna do tematických kapitol prezentovaných na přehledných dvoustránkách s mluvními a písemnými obraty a příklady pro jejich procvičení i jejich aplikaci v konkrétních komunikačních situacích. Cílové publikum: studenti oborů Mezinárodní obchod, Mezinárodní studia a diplomacie, Cestovní ruch, kteří dosáhli minimálně úrovně B1 a připravují se na zkoušku Pařížské obchodní komory za účelem obdržení diplomu Diplôme de français professionnel, ale i pracovníci v soukromé a veřejné sféře v kontaktu s frankofonním pracovním prostředím.

DVOŘÁKOVÁ, KateřinaKOVÁŘOVÁ, DominikaEfektivní komunikace v profesní francouzštině. Communication efficace en français professionnel. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2020. 220 s. ISBN 978-80-245-2346-0.

Smaranda Pantea: Industrial Policy at Work: Evidence from Romania's Income Tax Break for Workers in IT

Smaranda Pantea: Industrial Policy at Work: Evidence from Romania's Income Tax Break for Workers in IT

Zveřejněn na portálu Vox EU.

Výzkum studuje podnikové a odvětvové dopady průmyslové politiky určené k podpoře rozvoje IT sektoru v Rumunsku.

MANELICI, Isabela, PANTEA, Smaranda. Industrial Policy at Work: Evidence from Romania’s Income Tax Break for Workers in IT. [online]. USA : Elsevier, 2019. 82 s. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3308591.