Vedení fakulty

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

Děkanka

Místnost: NB 204a

Telefon: +420 224 095 221

Fax: +420 224 095 236
E-mail: martina.jirankova@vse.cz

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Proděkan pro zahraničí a finance

statutární zástupce děkanky
Místnost: NB 208

Telefon: +420 224 095 218
E-mail: josef.tauser@vse.cz

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Proděkanka pro vědu a doktorské studium
Místnost: NB 210
Telefon: + 420 224 095 248
E-mail: radka.drulakova@vse.cz

Ing. Ondřej Sankot, Ph.D.

Proděkan pro pedagogiku a rozvoj
Místnost: NB 207
Telefon: +420 224 095 219
E-mail: ondrej.sankot@vse.cz

Ing. Andrea Černá

Tajemnice fakulty
Místnost: NB 211
Telefon: +420 224 095 220
E-mail: andrea.cerna.kcr@vse.cz