Vedení fakulty

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Děkan

Místnost: NB 204a

Telefon: +420 224 095 221

Fax: +420 224 095 236
E-mail: josef.tauser@vse.cz

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Proděkanka pro vědu a doktorské studium
statutární zástupce děkana
Místnost: NB 210
Telefon: + 420 224 095 248
E-mail: radka.drulakova@vse.cz

Ing. Radek Čajka, Ph.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy a PR
Místnost: NB 208
Telefon: +420 224 095 218
E-mail: radek.cajka@vse.cz

Mgr. Ing. Daniel Houska, Ph.D.

Proděkan pro studijní záležitosti
Místnost: NB 207
Telefon: +420 224 095 219
E-mail: daniel.houska@vse.cz

Ing. Ondřej Sankot, Ph.D.

Proděkan pro pedagogiku a rozvoj studijních programů
Místnost: NB 235
Telefon: +420 224 095 641
E-mail: ondrej.sankot@vse.cz

Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj a finance
Místnost: NB 256
Telefon: +420 224 095 293
E-mail: petr.stepanek@vse.cz

Ing. Andrea Černá

Tajemnice fakulty
Místnost: NB 211
Telefon: +420 224 095 220
E-mail: andrea.cerna.kcr@vse.cz