Studentský mentoring

O co se jedná?

Jde o projekt pro cílevědomé a motivované studenty prvního ročníku bakalářského studia FMV, kteří mají zájem naplno využít příležitostí, které vysoká škola nabízí. Jsou odhodlaní na sobě pracovat, chtěli by se dozvědět co nejvíce o tom, jak své studium už na začátku uchopit, a dostat se ke svým vytyčeným cílům. Mentoři, jimiž jsou studenti 3. a vyššího ročníku FMV, pak svým mladším spolužákům na jejich cestě pomáhají a dělí se s nimi o zkušenosti, které za svá studentská léta nabyli. Mohou poradit nastupujícím prvákům, co by dělali, kdyby teprve teď na fakultu nastoupili nebo co by zpětně sami udělali jinak.

Proč se zapojili účastníci minulých let?

Jak Studentský mentoring funguje?

Po utvoření párů mentor-mentee čeká obě skupiny účastníků samostatný workshop, kde se dozví, jak svoji úlohu plnit co nejlépe tak, aby byl mentoring přínosný pro obě strany. Během následného zahajovacího večera se pak všechny dvojice poprvé setkají a poznají navzájem. Dále se každá mentorská dvojice schází, jak uzná za vhodné s tím, že doporučené jsou dvě zhruba hodinové schůzky za měsíc. Také se účastní společných večerů, kde mají možnost navázat kontakt s dalšími podobně smýšlejícími lidmi a načerpat inspiraci. Taková setkání se konají několikrát za semestr. Celý Studentský mentoring oficiálně trvá celý zimní a část letního semestru, mentorský vztah však může trvat déle, třeba i celý život.

Požadavky na mentee a mentora

MENTEE MENTOR
  • Student 1. ročníku FMV
  • Cílevědomý, motivovaný, odhodlaný na sobě pracovat
  • Má proaktivní přístup, vlastní iniciativu
  • Je ochotný naslouchat a přijmout cizí názor
  • Student 3. a vyššího ročníku FMV
  • Má zkušenosti, které může předat
  • Je ochotný věnovat čas svému menteemu, pomáhat mu na cestě k jeho cílům

Průběh výběrového řízení

Výběrové řízení do Studentského mentoringu na FMV probíhá vždy jednou ročně, a sice na začátku zimního semestru – v září. Pro přihlášení stačí, když mentoři a mentees vyplní přihlášku a zašlou studentskému PR týmu svůj životopis a krátký motivační dopis. Přihláška má mimo jiné funkci tzv. párovacího dotazníku – je koncipována tak, aby nejlépe odhalila cíle a osobnosti uchazečů.  Tyto podklady jsou klíčové pro správné rozdělení dvojic a zajištění efektivní spolupráce po dobu trvání celého mentoringu. Pro nejaktuálnější informace ohledně průběhu Studentského mentoringu a jeho výběrového řízení sledujte náš Facebook a Instagram. Začátkem září také vychází článek na webu FMV shrnující informace o nadcházejícím ročníku včetně požadavků výběrového řízení.

 

O Studentském mentoringu se také dočtete na:

 FOTOGRAFIE POPIS K  DATU
 

Zapojte se do Studentského mentoringu!

Začátek nového akademického roku se pomalu blíží a s ním již tradičně další ročník Studentského mentoringu. Nastupuješ do prvního ročníku bakalářského studia a chceš správně nastartovat svůj vysokoškolský život? Nebo jsi studentem třetího ročníku bakalářského či navazujícího magisterského programu a chceš předat své zkušenosti mladším studentům?    

 1.8.2022
Přihlašování do Studentského mentoringu pro akademický rok 2020/21 zahájeno!

Pomalu se nám blíží zimní semestr a s ním již sedmý ročník Studentského mentoringu na FMV! Nastupuješ do prvního ročníku a chceš správně nastartovat své vysokoškolské studium? Nebo jsi studentem třetího ročníku bakalářského studia či navazujícího magisterského programu a chceš předem své zkušenosti mladším studentům? Pak si podej si přihlášku do Studentského mentoringu! 

 3. 9. 2020
Šestý ročník Studentského mentoringu na FMV je tady!

Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a zimní semestr se blíží. S ním přichází již tradiční možnost zapojit se do jednoho z největších projektů fakulty – Studentského mentoringu na FMV. Nastupuješ letos do prvního ročníku bakalářského studia k nám na fakultu a chceš své vysokoškolské studium uchopit za ten správný konec již od samého počátku? Nebo jsi studentem třetího ročníku bakalářského studia či už dokonce studuješ navazující magisterské programy a chceš předat své zkušenosti mladším studentům? Pak právě pro Tebe je Studentský mentoring přímo stvořený!

 

 24. 8. 2019
Rozhovor se zakladatelkami Mentoring programu na FMV

Fakulta mezinárodních vztahů je první a zatím i jedinou fakultou na VŠE, která pro studenty prvních ročníků zavedla mentoring program. Pilotní ročník akce se uskutečnil v zimním semestru 2015/2016 a pro velký úspěch se z něho teď pomalu, ale jistě začíná stávat tradice. Kde se Mentoring program na FMV vlastně vzal a s jakým cílem vznikl? To v následujícím rozhovoru vysvětlí přímo jeho zakladatelky, Simona Fedorková a Petra Sojková.

 29. 9. 2016