Studentské kluby

Na VŠE působí přes padesát studentských organizací a spolků, je tak jedničkou mezi pražskými vysokými školami. Při FMV působí oficiálně šest spolků, a to v oblasti mezinárodního obchodu, mezinárodních vztahů, evropské integrace, cestovního ruchu a francouzského jazyka.

 

Studentské kluby na FMV

JDI


Cílem Junior Diplomat Initiative je vytvoření kvalitní, aktivní a dlouhodobé platformy, jejímž prostřednictvím mohou studenti konfrontovat své teoretické znalosti se skutečnou praxí současného světa diplomacie. JDI představuje pomyslný most mezi studenty a vybranými institucemi, ve kterých by mohli v budoucnu najít své uplatnění.

SKOK


Cílem Studentského klubu obchodu a konkurenceschopnosti je provázání studentů se světem byznysu už během studia a díky získaným zkušenostem i kontaktům zvyšovat jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu. Klub umožňuje studentům nahlédnout pod pokličku oborů souvisejících se sférou obchodu i podnikání a příležitost setkat se se zajímavými odborníky.

MUN Prague


Model United Nations Prague sdružuje studenty za účelem diskuse o současných i minulých globálních problémech. MUN Prague každoročně pořádá jednu z největších mezinárodních konferencí v Evropě. Členové spolku mají možnost vyjet a zúčastnit se zahraničních MUN konferencí za podpory FMV. Díky MUN Prague si mohou členové spolku osvojit různé pracovní dovednosti a získat nové kontakty.


European Horizons


Transatlantický apolitický think-tank European Horizons se zabývá otázkami týkající se Evropské unie, jejích hodnot a idejí, možností prohloubení transatlantické spolupráce i budoucnosti světového uspořádání. K dnešnímu dni existuje již více než 50 Chapters think-tanku European Horizons na předních univerzitách v USA i Evropě.

CUFR - Klub studentů cestovního ruchu


CUFR – Klub studentů cestovního ruchu vznikl za účelem vytvořit platformu pro studenty cestovního ruchu, která nabízí rozvoj znalostí a dovedností nad rámec možností běžného studia. Díky CUFRu studenti mají možnost podílet se na přednáškách, exkurzích a jiných zajímavých projektech a získat tak cennou síť kontaktů.

FRAC - Le club français

 

Klub byl založen z iniciativy studentů FMV, s podporou Katedry románských jazyků. Slouží jako platforma pro neformální setkávání všech studentů VŠE – příznivců francouzského jazyka a kultury, kteří se zajímají o svět okolo sebe a chtějí si prohlubovat nejen znalosti francouzštiny.