Informace pro studenty

Studijní programy a obory

 

Informace pro studenty prvních ročníků

Pokud jste na FMV noví, navštivte nejdřív naší speciální stránku s informacemi pro studenty prvního ročníku bakalářského i magisterského studia.

Informace o vedlejších specializacích FMV

Studujete magisterské studium na FMV nebo jiné pražské fakultě VŠE? Prohlédněte si naší nabídku vedlejších specializací.

 

Popis nejčastějších studijních situací a jejich řešení

Popis nejčastějších studijních situací a jejich řešení, stejně jako vysvětlení nejdůležitějších pojmů a ustanovení studijních předpisů. To a mnohem více nalezneš na speciální stránce pro studenty Fakulty mezinárodních vztahů!

  • Popis nejčastějších studijních situací a jejich řešení
  • Popis nejčastějších studijních situací a jejich řešení
  • Popis nejčastějších studijních situací a jejich řešení

V Kontaktním centru InSIS můžete řešit řadu věcí elektronicky:

Studijní oddělení Fakulty mezinárodních vztahů se nachází ve 3. patře Nové budovy na Žižkově v kancelářích NB383, NB385 a NB385a.

Studenti mají studijní referentku přidělenu dle abecedního klíče, bez ohledu na obory.

Studijní referentky

Mgr. Jarmila Kopecká

Místnost: NB383

Telefon: +420 224 09 5241

E-mail: jarmila.kopecka@vse.cz

Studenti s příjmením:

A – B

a kombinované studium (Manažer obchodu)

Soňa Kružíková

Místnost: NB385a

Telefon: +420 224 09 5243

E-mail: sona.kruzikova@vse.cz

Studenti s příjmením:

C – Ž

Agenda studijního oddělení

 

Studijní předpisy

Nejpřesnější informace ohledně práv a povinností studenta, strategické dokumenty fakulty i konkrétní termíny v průběhu akademického roku naleznete ve studijních a dalších předpisech fakulty. Věnujte pozornost několika základním dokumentům, které určují podmínky vašeho studia. Někdy se může hodit i samotný zákon o vysokých školách, kterým se studium na veřejné vysoké škole řídí.

  • Studijní předpisy