Bakalářské studijní programy

Fakulta mezinárodních vztahů vyučuje studenty v celkem šesti bakalářských studijních programech. Z toho dva jsou vyučovány v angličtině a jeden v kombinované formě. Za obsahové směřování programů odpovídají jejich garanti, kteří jsou tak důležitými osobami při řešení závažnějších studijních situací.

Přehled studijních povinností, které musí student v průběhu studia splnit, shrnuje studijní program, který je platný po celou dobu studia. Aktuální studijní programy dle akademického roku, ve kterém byl student přijat, naleznete níže.

Garanti bakalářských studijních programů

Mezinárodní obchod

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Katedra mezinárodního podnikání

Mezinárodní studia a diplomacie

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Cestovní ruch

prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr.h.c.

Katedra cestovního ruchu

International Business

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Katedra mezinárodního podnikání

International and Diplomatic Studies

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Manažer obchodu

prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Katedra mezinárodního podnikání

Turismus a hospitality management

doc. Ing. Petr Janeček, Ph.D.

Katedra cestovního ruchu

 

Co je dobré vědět

 

Popis nejčastějších studijních situací a jejich řešení

Popis nejčastějších studijních situací a jejich řešení, stejně jako vysvětlení nejdůležitějších pojmů a ustanovení studijních předpisů. To a mnohem více nalezneš na speciální stránce pro studenty Fakulty mezinárodních vztahů!

  • Popis nejčastějších studijních situací a jejich řešení
  • Popis nejčastějších studijních situací a jejich řešení
  • Popis nejčastějších studijních situací a jejich řešení