Studijní situace a jejich řešení

Co zde najdete

Co zde nenajdete

Správkyní tohoto webu je asistentka proděkana pro pedagogiku. Máte-li jakékoliv náměty nebo připomínky, neváhejte ji kontaktovat. Také doporučujeme konzultovat s ní vaše studijní problémy před tím, než se vydáte k proděkanovi.

Asistentka proděkana pro pedagogickou činnost

Studijní předpisy

Nejpřesnější informace ohledně práv a povinností studenta, strategické dokumenty fakulty i konkrétní termíny v průběhu akademického roku naleznete ve studijních a dalších předpisech fakulty. Věnujte pozornost několika základním dokumentům, které určují podmínky vašeho studia. Někdy se může hodit i samotný zákon o vysokých školách, kterým se studium na veřejné vysoké škole řídí.

  • Studijní předpisy