Kredity, registrace a zápisy, skupiny předmětů

Všechny předměty na VŠE jsou stejně jako na většině kvalitních evropských i mimoevropských univerzit označeny pomocí kreditového systému ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Ten byl vytvořen v roce 1998 s cílem harmonizovat evropské vysokoškolské vzdělávání a usnadnit studentské mobility napříč Evropou a světem. Na VŠE byl systém ECTS zaveden už v září 2005.

Více informací najdete na stránkách Evropské komise nebo Ministerstva školství

Díky ECTS je snadněji měřitelná nejen studijní zátěž, ale i výsledky učení jednotlivých předmětů. Ty na FMV  pravidelně každý semestr vyhodnocujeme, k čemuž nám významně pomáhají i data ze studentských evaluací předmětů.

Kredity a jejich čerpání

Skupiny předmětů a studijní plán

Registrace a zápis předmětů