Mezinárodní ekonomické vztahy

Doktorský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy poskytuje obecný teoretický rámec fungování mezinárodních ekonomických vztahů, jejich forem a systémových souvislostí v etapě globalizace. Poskytuje nástroje pro vědecký výzkum mezinárodních ekonomických vztahů s využitím moderních vědeckých metod. Rovněž umožňuje studium speciálních oblastí mezinárodních ekonomických vztahů.

Doktorský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy vychovává odborníky k samostatné tvůrčí práci a koncepčnímu přístupu k řešení problémů mezinárodních ekonomických vztahů na makro i mikroekonomické úrovni a k uplatňování nových poznatků v praxi. Absolventi doktorského studia nacházejí uplatnění především na vědeckovýzkumných pracovištích v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých školách, v orgánech státní správy a na zastupitelských úřadech v zahraničí, ve veřejnoprávních institucích, v mezinárodních organizacích a v podnikatelské sféře v tuzemsku i v zahraničí.

Cílem studijního oboru je umožnit další profesní růst vysokoškolsky vzdělaným odborníkům získáním vědecké kvalifikace v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů.