Seznam kandidátů do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze za Fakultu mezinárodních vztahů

Funkční období: 13. 6. 2024 – 12. 6. 2027


Volební obvod: akademičtí pracovníci FMV

V abecedním pořadí:

 • Bič Josef, Ing. Ph.D.
 • Čapková Halka, Mgr. Ph.D.
 • Peterková Jana, doc. Ing. Ph.D.

Volební obvod: studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů FMV

V abecedním pořadí:

 • Pavla Bačinová
 • Selin Garip
 • Kristína Grácová, Bc.
 • Illia Kaminskyi
 • Adrián Rajňak
 • Štefan Ulman, Bc.

Volby do Akademického senátu se uskuteční on-line dne 24. dubna 2024. Všechny důležité informace o volbách můžete nalézt na volby.vse.cz


V Praze dne 19. dubna 2024

Ing. Jiří Sejkora, Ph.D., předseda dílčí volební komise FMV

 • Autor: PR FMV
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: