Aktuality

Jaké budou priority FMV v příštích pěti letech? Akademický senát schválil nový strategický záměr!

Na svém zasedání schválil Akademický senát FMV nový Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti pro období 2021 – 2025, který senátu předkládal děkan FMV doc. Josef Taušer společně se svými proděkany. Klíčovou konkurenční výhodou, diferenciačním prvkem i nástrojem dosažení vytyčených priorit dalšího rozvoje FMV je strategie široké internacionalizace. „Strategie široké internacionalizace otevírá fakultu moderním zahraničním trendům a inovacím ve výuce, přináší nové poznatky a výrazně posiluje kapacity v oblasti vědeckých metod i samotného výzkumu,“ uvádí strategické priority děkan fakulty doc. Josef Taušer.

Jaké budou priority FMV v příštích pěti letech? Akademický senát schválil nový strategický záměr!
-

Seznamovací kurz pro studenty 1. ročníku /8.-10.9./

Novým studentům prezenční formy bakalářského i magisterského studia, kteří na VŠE dosud nestudovali, doporučujeme zúčastnit se seznamovacího kurzu, který pro vás naše fakulta (starší studenti) v září připravuje. Čekají vás 3 dny nabité zábavným programem, seznámení se studenty stejného studijního programu, důležité informace o škole, týmové soutěže a další aktivity přes den i večer. Vzhledem […]

Jaké budou priority FMV v příštích pěti letech? Akademický senát schválil nový strategický záměr!

Přihlášky na semestrální výměnné pobyty v zahraničí v LS 2022 pro výjezdy ve 2. ročníku Bc. studia

Přihlášky na semestrální výměnné pobyty v zahraničí v LS 2022 pro výjezdy ve 2. ročníku Bc. studia

Jaké budou priority FMV v příštích pěti letech? Akademický senát schválil nový strategický záměr!

Katedra cestovního ruchu přijme odborného asistenta

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa odborného asistenta s Ph.D. na Katedře cestovního ruchu na 0,5 úvazku na dobu určitou 1 rok s předpokládaným termínem nástupu 15. 9. 2021 pro specializaci strategické řízení v cestovním ruchu, digitální transformace cestovního ruchu, zdravotně orientovaný cestovní ruch.

Jaké budou priority FMV v příštích pěti letech? Akademický senát schválil nový strategický záměr!

MPA program Sportovní diplomacie na FMV /přihlášky do 30. 6./

Program MPA Sportovní diplomacie je prvním komplexním profesně-vzdělávacím programem zaměřeným na sportovní diplomacii v České republice. Jeho cílem je formovat účastníky tak, aby byli schopni přispět k rozvoji sportovních organizací a byli kvalitními a efektivními zástupci svých organizací v rámci domácích i mezinárodních struktur. Záměrem programu je rovněž posílit zastoupení českého sportu v mezinárodních sportovních organizacích a uspět při prosazování jeho zájmů a zájmů ČR obecně v těchto strukturách.

Jaké budou priority FMV v příštích pěti letech? Akademický senát schválil nový strategický záměr!

Bodové hranice pro přijetí do magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022

18. června proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů přijímací zkoušky na magisterské studium, a to ve formě elektronických testů v informačním systému InSIS. Na základě dosažených výsledků stanovil děkan fakulty bodové hranice pro přijetí do magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022. Úspěšným uchazečům srdečně blahopřejeme! Bodové hranice pro přijetí do magisterského studia pro […]

Jaké budou priority FMV v příštích pěti letech? Akademický senát schválil nový strategický záměr!

Promoce absolventů magisterského studia

Ve středu 23. června 2021 se ve Vencovského aule konají promoce absolventů magisterského studia. Online přenosy promocí konaných 17. 6.-29. 6. 2021 – Vysoká škola ekonomická v Praze (vse.cz) Z důvodu aktuálních opatření proti šíření coronaviru je počet účastníků promoce omezen, a to na nejvýše čtyři hosty na každého účastníka promoce. Hosté každého účastníka promoce budou […]

Jaké budou priority FMV v příštích pěti letech? Akademický senát schválil nový strategický záměr!

Studuj paralelně poslední ročník FMV s MBA programem IFTG a získej stipendium! /přihlášky do 27. 6./

IFTG při VŠE přijímá přihlášky do programu MBA_ Master Management et Administration des Entreprises do 20. června 2021. Jedná se program typu double degree. Posluchači absolvováním studia získávají diplom MBA Vysoké školy ekonomické v Praze a zároveň francouzský státní diplom Master 2_MAE.

Jaké budou priority FMV v příštích pěti letech? Akademický senát schválil nový strategický záměr!

Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022

8. června proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů přijímací zkoušky na bakalářské studium, a to ve formě elektronických testů v informačním systému InSIS. Na základě dosažených výsledků stanovil děkan fakulty bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022. Úspěšným uchazečům srdečně blahopřejeme! Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro […]

Jaké budou priority FMV v příštích pěti letech? Akademický senát schválil nový strategický záměr!

Promoce absolventů magisterského studia

Ve čtvrtek 17. června 2021 se ve Vencovského aule konají promoce absolventů magisterského studia. Online přenos promocí konaných 17. 6. 2021 – Vysoká škola ekonomická v Praze (vse.cz) Z důvodu aktuálních opatření proti šíření coronaviru je počet účastníků promoce omezen, a to na nejvýše čtyři hosty na každého účastníka promoce. Hosté každého účastníka promoce budou […]

Jaké budou priority FMV v příštích pěti letech? Akademický senát schválil nový strategický záměr!

Přihlaste se k odběru novinek

Nechte se informovat o aktuálním dění