Aktuality

Získali jsme projekt TAČR: Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU

Od 1. srpna 2020 začne tým složený z odborníků Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka, Katedry světové ekonomiky a Katedry podnikového a evropského práva řešit projekt aplikovaného výzkumu Technologické agentury ČR s názvem Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ […]

Získali jsme projekt TAČR: Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU

Promoce absolventů magisterského studia

Ve středu 9. září 2020 se ve Vencovského aule konají promoce absolventů magisterského studia. Promovaní absolventi se dostaví hodinu před začátkem promoce do předsálí Vencovského auly (1. poschodí NB). Žádáme absolventy i hosty, aby se dostavili ve společenském úboru. Pro nerušený průběh akademického obřadu bychom rádi požádali, aby se promoce neúčastnily děti mladší tří let; za pochopení […]

Získali jsme projekt TAČR: Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU

Přihlášky na semestrální výměnné pobyty v zahraničí v LS 2021 pro studenty 2. ročníků Bc. studia

Přihlášky na semestrální výměnné pobyty v zahraničí v LS 2021 pro studenty 2. ročníků Bc. studia

Získali jsme projekt TAČR: Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU
-

Seznamovací kurz pro studenty 1. ročníku bakalářského studia

Novým studentům prezenční formy bakalářského studia doporučujeme zúčastnit se seznamovacího kurzu, který pro vás naše fakulta (starší studenti) v září připravuje. Čekají vás 3 dny nabité zábavným programem, seznámení se studenty stejného oboru, důležité informace o škole, týmové soutěže a další aktivity přes den i v noci. Dostanete i rady a tipy od starších studentů […]

Získali jsme projekt TAČR: Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU

Bodové hranice pro přijetí do studia pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021

Ve dnech 11., 25. a 26. června proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů přijímací zkoušky na bakalářské a magisterské studium, a to ve formě elektronických testů v informačním systému InSIS. Na základě dosažených výsledků stanovil děkan fakulty bodové hranice pro přijetí do bakalářského i magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021. Úspěšným uchazečům srdečně […]

Získali jsme projekt TAČR: Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU

Nabídka kurzů hostujících profesorů v ZS 2020/2021

Na zimní semestr 2020/2021 připravila Fakulta mezinárodních vztahů opět velmi pestrou nabídku intenzivních kurzů hostujících profesorů, a to jak pro magisterské, tak pro bakalářské studium. Kurzy si registrujte mezi běžnými předměty v registracích, které probíhají do 1.9. 2020. Od Do Název kurzu Ident kurzu Profesor 23.09.2020 25.09.2020 Supply Chain Management 2OP354 Kristina Petljak 29.09.2020 01.10.2020 […]

Získali jsme projekt TAČR: Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU

Přihlášky do doktorského programu Obchodní a mezinárodní hospodářské právo jsou otevřeny až do 17. 7.

Pro akademický rok 2020/2021 je možné podávat přihlášky do doktorského studijního programu Obchodní a mezinárodní hospodářské právo až do 17. července 2020. Přijímací zkouška proběhne 10. září 2020. Cílem doktorského studijního programu Obchodní a mezinárodní hospodářské právo je poskytnout studentům hlubší znalosti z obchodního práva a z právních disciplín úzce souvisejících s problematikou mezinárodních i […]

Získali jsme projekt TAČR: Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU

VŠE spouští nový absolventský portál! Spojit se s absolventy mohou i studenti a učitelé.

Zajímá Vás, kde pracují Vaši spolužáci? Jaké akce pro absolventy chystáme? Chcete spolupracovat s fakultou? Nebo najít ztracenou lásku? Připojte se k nám v Absolventském portálu a budete mít přehled o VŠEm.

Získali jsme projekt TAČR: Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU

Informace pro uchazeče o studium na FMV: aktualizace podmínek přijetí

Vážení uchazeči o studium na Fakultě mezinárodních vztahů, na základě zákona č. 188/2020 Sb. ze dne 17. 4. 2020 jsme aktualizovali podmínky přijetí tak, abychom minimalizovali dopady nouzového stavu na průběh přijímacího řízení na Fakultu mezinárodních vztahů. Pro programy vyučované v anglickém jazyce se jedná o možnost podávat přihlášky až do 30. června 2020. Pro […]

Získali jsme projekt TAČR: Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU

Chcete se stát studentským senátorem a ovlivnit dění na fakultě? FMV vyhlašuje řádné volby do Akademického senátu.

Předsednictvo Akademického senátu FMV vyhlašuje řádné volby do Akademického senátu FMV na funkční období se začátkem 24. září 2020 a koncem 23. září 2023 Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má 18 členů, z toho jednu třetinu tvoří studenti. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Volby […]

Získali jsme projekt TAČR: Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU

Přihlašte se k odběru novinek

Nechte se informovat o aktuálním dění