Studenti FMV VŠE navštívili v rámci inovačního týdne Brusel

Studenti hlavní a vedlejší specializace Evropské ekonomické integrace vyrazili v rámci inovačního týdne VŠE do Bruselu. Spolu s vyučujícími, kteří pro ně program připravili, Jarolímem Antalem a Josefem Bičem, tak měli ve dnech 10. až 12. dubna příležitost diskutovat se zástupci institucí EU a NATO aktuální témata, která v současné době hýbou politikou nebo ekonomikou v EU nebo členských státech. Tato studijní cesta se díky FMV konala již podruhé.

V rámci náročného třídenního programu měli možnost navštívit evropskou čtvrť, kde sídlí Evropská komise, Rada, Evropský parlament a další důležité instituce. Rovněž se podařilo prohlédnout si sídlo NATO, které sídlí na severu Bruselu. První den začal návštěvou Evropské komise, kde skupinu hostilo Generální ředitelství (DG) pro obchod. Delegaci FMV VŠE přivítala Lenka Fořtová, absolventka FMV, která v komisi pracuje jako vyslaný národní expert a má na starosti agendu vztahů EU s USA. Dále vystoupil Francesco Floris, který pohovořil o agendě udržitelnosti a její roli při vyjednávání dohod o volném ochodu mezi EU a třetími zeměmi. Konkrétnímu příkladu vyjednávání obchodní dohody s Indií se poté věnovala Dominika Svozilová. První blok přednášek uzavřela Ivana Taškárová, rovněž absolventka FMV, která jako vyslaná expertka momentálně působí na DG pro zdraví a bezpečnost potravin. Se studenty diskutovala téma značení potravin v návaznosti na mezinárodní obchod.

Po obědě v kantýně Evropské komise pokračoval program vystoupením Lindy Messias z DG HR, která představila možnosti stáží a průběh výběrového řízení do institucí EU, vč. tipů, na co si dát pozor. Odborný program završila prezentace Allena Monkse z DG ECFIN, který představil nedávno schválenou podobu reformy ekonomické governance EU, která se týká dodržování Patku stability a růstu. Náročný den byl zakončen návštěvou DG HR, kde měli studenti měli možnost podívat se za krásného počasí na Brusel z perspektivy nejvyšší budovy v rámci okolí evropských institucí.

Čtvrtek začal diskusí s místopředsedkyní Evropského parlamentu a další absolventkou FMV VŠE, paní Ditou Charanzovou. Následná diskuse se zástupci Stálého zastoupení ČR při EU, Martinem Bednářem a Veronikou Chvála Vinklárkovou, která je také absolventkou FMV, se vedla ohledně přetrvávajících překážek vnitřního trhu a rozvoji digitální agendy v EU. Studenty také pak přivítala a krátce diskutovala velvyslankyně Edita Hrdá.

Odpoledne následoval přesun do prostor NATO. Po komentované prohlídce měli studenti možnost debatovat se zástupci české delegace, Mattim Tetřevem a Štěpánem Denkem, o aktuální bezpečnostní situaci, a to především ohledně vývoje války na Ukrajině, další perspektivy NATO a současného přístupu USA k těmto tématům. Den byl zakončen návštěvou Evropského hospodářského a sociálního výboru, kde studenty přivítala Alena Mastantuono (členka EHSV za Hospodářskou komoru ČR).

Program pak pokračoval neformálně večeří s absolventy FMV, kteří působí v Bruselu, a to až do pozdního večera.

V pátek pak následovala návštěva budovy Rady a diskuse s Radovanem Schidou, který pracuje na Generálním sekretariátu. Na konkrétním příkladu ukázal průběh legislativní procedury v EU a jak se konkrétně vybraná agenda projednává jak v Radě, tak i v návaznosti na pozici ostatních institucí EU. Studenty zajímala témata související s vývojem a překážkami vyjednání a hledáním konsenzu mezi zainteresovanými stranami. V poledne následoval přesun do Evropského parlamentu, kde byla vedle oficiálního prostoru činnosti europoslanců k dispozici také prohlídka moderních uměleckých děl ze všech členských států EU. Delegaci provázel Jan Randáček, který v EP působí jako sekondovaný národní expert. Na závěr navštívili studenti Parlamentarium.

Studenti FMV VŠE navštívili v rámci inovačního týdne Brusel
  • Autor: PR FMV
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: