Výsledky voleb do Akademického senátu VŠE v Praze na Fakultě mezinárodních vztahů

Volby do Akademického senátu VŠE v Praze na FMV se konaly dne 24. 4. 2024, od 8:00 do 16:00, elektronicky v InSIS.

Volební obvod akademických pracovníků působících na fakultě:

Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu: 160
Počet odevzdaných elektronických hlasovacích lístků: 99
Počet odevzdaných platných elektronických hlasovacích lístků: 99
Počet odevzdaných neplatných elektronických hlasovacích lístků: 0

Přehled kandidátů, jimž na základě voleb vzniká členství v AS VŠE:

1. Bič Josef (počet platných získaných hlasů 73)
2. Peterková Jana (počet platných získaných hlasů 72)
3. Čapková Halka (počet platných získaných hlasů 68)


Volební obvod studentů zapsaných na fakultě:

Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu: 2 930
Počet odevzdaných elektronických hlasovacích lístků: 521
Počet odevzdaných platných elektronických hlasovacích lístků: 521
Počet odevzdaných neplatných elektronických hlasovacích lístků: 0

Přehled kandidátů, jimž na základě voleb vzniká členství v AS VŠE:

1. Grácová Kristína (počet platných získaných hlasů 256)
2. Garip Selin (počet platných získaných hlasů 210)

Seznam náhradníků:

1. Bačinová Pavla (počet platných získaných hlasů 198)
2. Ulman Štefan (počet platných získaných hlasů 73)
3. Rajňak Adrián (počet platných získaných hlasů 38)
4. Kaminskyi Illia (počet platných získaných hlasů 38)

Výsledky voleb do Akademického senátu VŠE v Praze na Fakultě mezinárodních vztahů
  • Autor: PR FMV
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: