Aktuality

Za profesorem Jaroslavem Jakšem

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů s hlubokým zármutkem oznamuje, že zemřel bývalý děkan Fakulty mezinárodních vztahů a mezinárodně uznávaný odborník v oboru Evropská integrace prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. Zítra by se dožil 82 let. Profesor Jaroslav Jakš byl mezinárodně uznávaným odborníkem na oblast evropské ekonomické integrace a zasloužil se o vybudování tohoto studijního programu na […]

Za profesorem Jaroslavem Jakšem
-

Oficiální seznamovací kurzy FMV pro 1. ročníky

Gratulujeme všem nově přijatým studentům a zveme Vás na jediný oficiální seznamovák FMV VŠE. Seznámíte se svými spolužáky, zažijete koncert kapely i super party. Přes den budete moci soutěžit o hodnotné ceny, relaxovat a opalovat se. Poznáte vedení fakulty, studentský PR tým a studentské kluby a dozvíte se další informace o oboru, na který se hlásíte. Od starších spolužáků můžete získat důležité informace o radostech, ale i nástrahách studia a rady jak se jim vyhnout.

Za profesorem Jaroslavem Jakšem

Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Ve čtvrtek 13. června proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů přijímací zkoušky na bakalářské studium, a to ve formě elektronických testů v informačním systému InSIS. Na základě dosažených výsledků stanovil děkan fakulty bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2019/2020. Úspěšným uchazečům gratulujeme a těšíme se na setkání u zápisu, […]

Za profesorem Jaroslavem Jakšem

Zápis studentů bakalářského studia

Zápis ke studiu bakalářských studijních programů a oborů v českém jazyce v prezenční formě studia na Fakultě mezinárodních vztahů se bude konat ve čtvrtek 20. června 2019 v předsálí Vencovského auly (nám. W. Churchilla 4, Praha 3)   podle následujícího rozpisu: od 9:00          pro přijaté studenty s počátečními písmeny příjmení A – L od […]

Za profesorem Jaroslavem Jakšem
-

Stáž na Velvyslanectví ČR v Madridu: student se znalostí Španělštiny

Stáže jsou realizovány na politicko-ekonomickém úseku Velvyslanectví ČR v Madridu. Stážisté se tak mají možnost podílet na zpracování politicko-ekonomického zpravodajství, účastnit se jednání se španělskými partnery a odborných seminářů a konferencí, zapojit se do příprav jednání a pracovních cest velvyslance a diplomatických pracovníků, spolupracovat na realizaci projektů ekonomické diplomacie a kulturních akcí, jakož i na prezentaci aktivit ambasády na webu a sociálních sítích.

Za profesorem Jaroslavem Jakšem

Přijímací zkoušky a zápisy do studia

Přijímací zkoušky na bakalářské a magisterské studium.

Za profesorem Jaroslavem Jakšem

Promoce absolventů magisterského studia

V pondělí 24. června 2019 se ve Vencovského aule konají promoce absolventů magisterského studia. Promovaní absolventi se dostaví hodinu před začátkem promoce do předsálí Vencovského auly (1. poschodí NB). Žádáme absolventy i hosty, aby se dostavili ve společenském úboru. Pro nerušený průběh akademického obřadu bychom rádi požádali, aby se promoce neúčastnily děti mladší tří let; […]

Za profesorem Jaroslavem Jakšem
-

Výběrové řízení na stáže v CzechInvest: termín na Tokio prodloužen

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest výběrové řízení na stáže na zahraniční zastoupení agentury CzechInvest ve městě Soul, Jižní Korea, Tokio, Japonsko a Düsseldorf, Spolková republika Německo. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů a bude uznána do studia za 15 ECTS jako […]

Za profesorem Jaroslavem Jakšem
-

Internship at the British Chamber of Commerce

The British Chamber of Commerce is committed to supporting students through the advancement of workforce development, and by providing opportunities for youth to enhance their professional and leadership skills.

Za profesorem Jaroslavem Jakšem
-

Výběrové řízení na stáž v sídle NATO v Bruselu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s mezinárodním sekretariátem NATO vyhlašuje výběrové řízení na stáž v sídle NATO pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol.

Za profesorem Jaroslavem Jakšem

Přihlašte se k odběru novinek

Nechte se informovat o aktuálním dění