Volby do akademického senátu FMV: přehled kandidátů /22.3./

22. března
2023

Doplňovací volby do Akademického senátu FMV na obsazení jednoho místa ve volebním obvodu studentů na zbylou část funkčního období s koncem 23. září 2023 proběhnou dne 22. března 2023 v areálu VŠE na Žižkově ve vestibulu budovy Italská (mezi menzami) od 10:00 do 16:00.

Přehled kandidátů:

Bc. Adam Čörgő

Bc. Adam Čörgő

Mezinárodní studia a diplomacie, navazující magisterské studium, 4.semestr 

Pracuji na odboru komunikace Ministerstva zahraničních věcí ČR. Mám zkušenost s vedením mnoha studentských organizací. Svoje studentské stáže jsem absolvoval na zastupitelských úřadech ve Washingtonu a New Yorku. Mezi moje koníčky patří politika, vaření a dobrá konverzace.

Do akademického senátu kandiduji, protože mi není lhostejné dění na fakultě a chci, aby FMV patřila k lídrům mezi fakultami. Mezi 3 hlavní priority mého programu patří zahraniční spolupráce, dohled nad správným fungováním vedení fakulty a dobročinné aktivity.

Eduard Jirásko

Eduard Jirásko

Mezinárodní obchod, bakalářské studium, 4. semestr

Z pozice senátora mám záměr zapojit praktické části do převážně akademické výuky na FMV. Rozšířit povědomí o možnostech a mezích akademického senátu. Budu váš zástupce – zástupce studentů: chci zapojit do chodu fakulty zatím nezapojené studenty, chci s nimi sdílet informace o fakultě a VŠE. Sám mám zkušenosti z Klubu mladých manažerů (jako aktivní člen), z vedoucích pozic v několika organizacích spolcích. Chci uplatnit své dosavadní zkušenosti, chci zpříjemnit studium všem kolegyním a kolegům FMV. Proto se ucházím o vaši podporu.

Bc. Marie-Magdaléna Kernalová

Bc. Marie-Magdaléna Kernalová

Mezinárodní studia a diplomacie, navazující magisterské studium, 2. semestr

Jako absolventka bakalářského oboru Mezinárodní studia – diplomacie a studentka stejného navazujícího magisterského oboru jsem se rozhodla kandidovat do AS FMV, abych se mohla aktivně podílet na fungování naší fakulty. Právě k ní jsem si za několik let svého studia vytvořila kladný vztah a ráda bych byla součástí jejího dalšího rozvoje. Mým cílem je co nejvěrněji reprezentovat hlas studentů, na které rozhodnutí senátu přímo dopadají. V jeho současném osazení chybí studenti mého magisterského oboru, což vnímám jako chybu, kterou bych chtěla napravit, protože nám dění na fakultě není lhostejné.

Bc. Lucie Pokorná

Bc. Lucie Pokorná

Mezinárodní obchod, navazující magisterské studium , 5. semestr

Lidé, kteří mě znají, vědí, že jsem srdcař, protože když mě něco baví a vidím v tom smysl, tak tomu dám všechno. Například již pátým rokem aktivně působím ve fakultním spolku SKOK, díky kterému se pravidelně setkávám se studenty napříč ročníky i obory a také mám zkušenosti s jeho vedením.

Toto je jen jedna z mnoha úžasných zkušeností, které jsem díky Fakultě mezinárodních vztahů získala, a moc ráda bych se jí za to odvděčila. Chci se tedy aktivně zapojit do rozhodování a vytváření otevřenějšího a transparentnějšího prostředí pro komunikaci mezi studenty a vedením, a udělat tak fakultu ještě lepším místem pro studium a rozvoj!

Ing. Patrik Šváb

Ing. Patrik Šváb

Mezinárodní ekonomické vztahy, doktorské studium, 2. ročník

Jakožto doktorand vidím účast v akademickém senátu FMV VŠE jako možnost prosazovat zájmy studentů i vyučujících. Jelikož jsem v kontaktu s bývalými i současnými spolužáky, studenty svých seminářů, ale i s kolegy z katedry, mám možnost naslouchat názorům všech zúčastněných stran, jakým směrem by se měla FMV dále rozvíjet. Za svou největší přidanou hodnotu pro fakultu považuji snahu zlepšovat kvalitu výuky ekonomických předmětů, rozšiřovat práci s ekonomickými daty, a tím zvyšovat konkurenceschopnost studentů na trhu práce, ale i probouzet ve studentech zájem o akademii a vědu. Věřím, že na základě roční studijní a vědecké praxe v Institutu pro světovou ekonomiku v Kielu dokážu tyto cíle naplňovat lépe, a to nejen přímo na svých seminářích, ale i dialogem se studenty, kolegy a vedením fakulty prostřednictvím senátu.

Bc. Kristián Tomčo

Bc. Kristián Tomčo

Mezinárodní obchod, navazující magisterské studium, 2. semestr

Vždy som vravieval, že koľko dávaš toľko dostaneš späť. Tým som sa snažil riadiť vo svojom doterajšom pôsobení. K zastupovaniu záujmov študentov a ich hlasu som vždy pristupoval zodpovedne, čestne a s túžbou naslúchať im už počas strednej školy. Rovnako som k svojim povinnostiam pristupoval aj ďalšie štyri roky ako zvolený poslanec v komunálnej politike na Slovensku. Dnes som pripravený hájiť so záujmom názory každého môjho spolužiaka, aby som svoje doterajšie skúsenosti využil na pôde akademického senátu. FMV je pôdou tímových hráčov a spolupráce, tak spoločne ukážme, že nám na VŠE a na našej fakulte záleží a máme záujem o jej dianie. Pozývam vás k voľbám!

Martin Trojan

Martin Trojan

Mezinárodní obchod, bakalářské studium, 4. semestr

Zvolení novým akademickým senátorem na FMV by pro mě bylo skvělou příležitostí, jak svou angažovaností pokračovat v posouvání naší fakulty na vyšší úroveň. Díky zkušenostem ze Studentského PR týmu, jehož členem jsem již 2 roky, věřím, že jsem schopen do AS FMV přinést novou energii a úhel pohledu, abychom společně s ostatními senátory dosáhli našich sdílených cílů, zastupovali názory a zájmy kolegů, a i nadále budovali komunitu v rámci fakulty.

Mezi mé cíle patří: zvýšení povědomí studentů o dění v AS FMV, podpora studentských akcí a spolků v rámci fakulty a v neposlední řadě prosazovat a hájit zájmy současných a budoucích studentů.