Vyhlášení doplňovacích voleb do Akademického senátu FMV /22.3./

12. března
2023

Předsednictvo AS FMV vyhlašuje podle Článku 12 Volebního řádu AS FMV

Doplňovací volby do AS FMV

na obsazení jednoho místa ve volebním obvodu studentů
na zbylou část funkčního období s koncem 23. září 2023

 

Volby se uskuteční dne 22. března 2023 v areálu VŠE na Žižkově ve vestibulu budovy Italská (mezi menzami) od 10:00 do 16:00.

„Kandidáti se do voleb přihlašují elektronicky ze školní e-mailové adresy. Přihlášky se zasílají na školní e-mailovou adresu: volbyasfmv@vse.cz, ze které kandidát obdrží elektronické potvrzení o přijetí přihlášky, a to bez zbytečného odkladu.“ Přihlášky se přijímají od vyhlášení voleb do 12. března 2023 do 12:00.

Vzor přihlášky: „Přihlašuji se tímto do doplňovacích voleb do AS FMV vyhlášených 23. února 2023.

Jméno příjmení, program/obor studia, ročník“.

Adresa pro podávání stížností: tomas.moravec@vse.cz

Volební komise:

Předseda: Tomáš Moravec
Místopředseda: Alena Češková
Členové:
Zuzana Koutná
Tomáš Sadílek
Dominik Proch
Dominik Kohut
Domimika Kovářová
Kateřina Chvátalová
Halka Čapková
Pavla Nováková

 

Důvod pro vyhlášení doplňovacích voleb:

Dne 17. ledna 2023 ukončil studium Ing. Martin Svatoň – místopředseda Akademického senátu, čímž jeho členství v AS FMV zaniklo dle Článku 10, odst. 3, písmeno c. Volebního řádu AS FMV.

Náhradníkům Monice Smělé a Jiřímu Švábovi vzniklo členství v průběhu aktuálního funkčního období AS FMV AS FMV dle čl. 10 odst. 6 Volebního řádu AS FMV. Postavení zbývajících náhradníků uvedených v Protokolu o průběhu voleb do AS FMV ze dne 23. září 2020 zaniklo v průběhu aktuálního funkčního období AS FMV dle Článku 10, odst. 7, písmeno c. Volebního řádu AS FMV, případně nevzniklo dle Článku 10, odst. 2 Volebního řádu AS FMV. Konkrétní data jsou uvedena v příloze.

V Praze dne 23. 2. 2023
Mgr. Alena Češková
předsedkyně AS FMV

 

Příloha – postavení náhradníků uvedených v Protokolu o průběhu voleb do AS FMV ze dne 23. září 2020

Kandidát (bez titulů) Datum a důvod ztráty volitelnosti
Lucie Pokorná 20.01.2021 studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou
Marek Lehký 20.06.2022 studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou
Pavla Marcinčiková 14.09.2022 studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou
Anna Kotliarova 6.04.2021 studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou