5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské studium

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz.

Plakát s nabídkou bakalářského studia

Pro zájemce o studium organizuje Fakulta mezinárodních vztahů Stínování výuky, v rámci kterého si studenti středních škol mohou vyzkoušet jeden reálný den vysokoškolského života na půdě Vysoké škole ekonomické v Praze. Více informací o této události naleznete zde.

Doplňující informace o průběhu přijímacího řízení a studiu na Fakultě mezinárodních vztahů získáte kromě této webové stránky i na webu pro uchazeče pro studium na FMV, pridejsekfmv.cz, a na Facebooku FMV VŠE Přidej se k nám, který je spravován studentským PR týmem, na který se můžete obrátit v případě jakýchkoliv dotazů.

Na Fakultě mezinárodních vztahů je možné studovat v prezenční formě pět následujících bakalářských oborů v českém jazyce:

do kterých bude pravděpodobně přijato celkem 720 uchazečů. Přijímací zkouška se skládá ze tří testů - z matematiky a dvou jazyků. Termín odevzdání přihlášky je 30. dubna 2018.
V kombinované formě studia lze studovat obor Manažer obchodu, který je vhodný jako studium při zaměstnání pro uchazeče s minimálně pětiletou praxí.

Dále otevírá Fakulta mezinárodních vztahů bakalářský obor International Business plně vyučovaný v angličtině. Do oboru bude  přijato cca 50 studentů. Podmínky pro přijetí ke studiu jsou zveřejněny na zvláštní webové stránce http://ibb.vse.cz.

PŘIHLÁŠKA

  • na fakultu je možno podat pouze jednu přihlášku ke studiu v českém jazyce
  • v této přihlášce lze uvést maximálně tři obory
  • podává se elektronicky http://prihlasky.vse.cz

Zájemcům o studium nabízíme možnost účastnit se přípravných kurzů pro přijímací zkoušky.

Vyhlášení celého přijímacího řízení je na úřední desce.

Pokud jste cizí státní příslušník (kromě uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka), vztahuje se na vás podle podmínek přijímacího řízení povinnost složit vstupní test z českého jazyka. Na tento test je třeba se samostatně přihlásit dle pokynů na http://kaj.vse.cz/pro-zajemce-o-studium/vstupni-test-z-cj-pro/, kde rovněž najdete podrobnosti o obsahu zkoušky a její organizaci.

 

Podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2018/2019

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu Forma studia
Mezinárodní ekonomické vztahy Cestovní ruch a regionální rozvoj 3 roky 100 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní obchod 3 roky 400 prezenční
International Economic Relations International Business 3 roky 50 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní studia – diplomacie 3 roky 120 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Podnikání a právo 3 roky 100 prezenční
  • Pro přijetí ke studiu bakalářských studijních oborů v českém jazyce v prezenční formě studia platí tyto podmínky.
  • Přijímací zkoušky se budou konat 13. a 14. června 2018.
  • Zápis do studia se bude konat 22. června 2018.
  • Podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského oboru International Business v angličtině jsou zveřejněny na zvláštní webové stránce http://ibb.vse.cz.
Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu Forma studia
Mezinárodní ekonomické vztahy Manažer obchodu 3 roky 60 kombinovaná
  • Pro přijetí ke studiu bakalářského studijního oboru v kombinované formě studia, kde je nutnou podmínkou přijetí min. pětiletá praxe, platí tyto podmínky.
  • Přijímací zkoušky se budou konat 13. června 2018.
  • Zápis do studia se bude konat v červnu 2018 - termín bude upřesněn.