Zveme studenty, zaměstnance i veřejnost na ceremoniál slavnostního udělení čestného doktorátu prof. Tirolovi, držiteli Nobelovy ceny /22.6./

22. června
2022

Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

a děkan Fakulty mezinárodních vztahů

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

si Vás dovolují pozvat na slavnostní zasedání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze při příležitosti udělení čestné vědecké hodnosti

DOCTOR HONORIS CAUSA

prof. Jean Tirolovi

nositeli Nobelovy ceny za ekonomii, Toulouse School of Economics, Francie

ve středu 22. června 2022 v 16:00 hodin ve Vencovského aule VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.

Prosíme hosty z řad akademické obce i veřejnosti, aby se na ceremoniál registrovali zde.

 

Pro Fakultu mezinárodních vztahů je velkou ctí, že mohla Vědecké radě VŠE navrhnout profesora Tirola jako kandidáta na udělení čestného doktorátu. Jsme rádi, že profesor Tirole kandidaturu přijal a že Vědecká rada VŠE ji schválila. Akademická obec Vysoké školy ekonomické v Praze tak bude mít možnost setkat se s mimořádnou osobností světového významu, která s využitím teorie her nejen objasnila nové aspekty vnímání dopadů existence monopolů či oligopolů na specifických trzích, ale významně ovlivnila i realizaci hospodářských politik v mnoha zemích světa.

Profesor Jean Tirole je čestným prezidentem nadace JJ Laffont-Toulouse na School of Economics (TSE) a vědeckým ředitelem výzkumného ústavu TSE-Partnership. Jako hostující profesor působí na prestižní americké univerzitě MIT. Výzkum profesora Tirola je zaměřen na problematiku teorií průmyslových organizací, teorií her, regulací, financí, makroekonomie, bankovnictví a v neposlední řadě také na behaviorální ekonomii. Profesor Jean Tirole publikoval více než dvě stě článků ve špičkových mezinárodních časopisech a je autorem dvanácti monografií. Jeho nejnovější kniha s názvem Economics for the Common Good vyšla v angličtině v roce 2017. Tato odborná publikace je volně prodejná a byla přeložena do mnoha jazyků. Prof. Jean Tirole získal řadu mezinárodních ocenění, včetně zlaté medaile CNRS (Francouzského národního centra pro vědecký výzkum). V roce 2014 mu byla udělena Nobelova cena za ekonomii za jeho výzkum zaměřený na analýzy tržní síly a regulace velkých společností.

Zveme studenty, zaměstnance i veřejnost na ceremoniál slavnostního udělení čestného doktorátu prof. Tirolovi, držiteli Nobelovy ceny /22.6./