Setkání studentů Mezinárodního obchodu s garantem programu /29.11./

29. listopadu
2021

Zveme všechny studenty programu Mezinárodní obchod na neformální setkání s garantem programu doc. Josefem Taušerem!

Na setkání by se studenty garant doc. Josef Taušer rád prodiskutoval:

  • Cílový profil absolventa programu s ohledem na jeho uplatnění na trhu práce
  • Očekávání studentů ohledně struktury předmětů, studijních nároků, používaných metod výuky atp.
  • Výsledky šetření o uplatnění našich absolventů na trhu práce
  • Další aktivity relevantní pro program

Bakalářský program MO: v pondělí 29. 11. od 19:00 v NB B

Magisterský program MO: v pondělí 29. 11. od 18:00 v NB B

Názor studentů je pro fakultu velmi důležitý. Těšíme se na setkání!

 

Setkání studentů Mezinárodního obchodu s garantem programu /29.11./